Skorża: Każdy transfer obarczony jest ryzykiem

Skorża: Każdy transfer obarczony jest ryzykiem

Kole­jorz rozpoczął przy­go­towa­nia do nowego sezonu. Na boiskach treningowych pojaw­ili się nowi piłkarze, ale zabrakło tych kontuzjowanych.

Jed­nym z czterech nowych zawod­ników jest Abdul Aziz Tet­teh, który będzie wal­czył o miejsce w środ­ku pola oraz Denis Thoma­l­la, napast­nik – Każdy trans­fer obar­c­zony jest ryzykiem i w ich przy­pad­ku musimy być cier­pli­wi. Potrze­bu­je­my cza­su, by wprowadz­ić ich do drużyny. W pier­wszej fazie sezonu więcej spodziewam się po Marcinie Robaku i Dar­iuszu Dud­ce – przyz­na­je tren­er Sko­rża. – Denis to ofen­sy­wny zawod­nik, a nasza gra w ofen­sy­wie pole­ga na wymi­en­noś­ci pozy­cji. To elasty­czny piłkarz, sto­sunkowo młody, dlat­ego liczę, że szy­bko się zaadop­tu­je do naszego sty­lu gry. Nie ma między nami bari­ery językowej, co jest bard­zo istotne.

Co ważne, cała czwór­ka rozpoczęła z drużyną przy­go­towa­nia do nowego sezonu. Wyjątkiem może być Marcin Robak, który prze­chodzi reha­bil­i­tację — Jestem zad­owolony z tego, że zawod­ni­cy tak szy­bko do nas dotar­li. To bard­zo ważne. Zobaczymy jak się wkom­ponu­ją do drużyny. Wyglą­da to intere­su­ją­co, ale życie pokaże, jak piłkarze są w stanie nam pomóc.

Lechi­ci trenu­ją w okro­jonym składzie, a braku­je piłkarzy, którzy boryka­ją się z uraza­mi i kon­tuz­ja­mi – Jas­min Burić zacznie treningu w prze­ciągu w dwóch tygod­ni. Kon­tuz­ja mięśniowa Paulusa jest poważ­na, dlat­ego czeka go około cztery tygod­nie prz­er­wy. Bard­zo liczymy na nasz per­son­el medy­czny, żeby ten czas maksy­mal­nie skró­cić. Ger­go jest pod opieką fizjoter­apeutów i kwes­t­ia dziesię­ciu dni, a zacznie tren­ing z piłką. Marcin Robak jest w koń­cowej fazie reha­bil­i­tacji i teo­re­ty­cznie od sobo­ty powinien już z nami pra­cow­ać – twierdzi szkoleniowiec.

Nadal nie wiado­mo jak dłu­go bar­wy Kole­jorza reprezen­tować będzie Kasper Hamalainen. Umowa Fina wygasa 31. grud­nia – O tym będziemy roz­maw­iać na zgrupowa­niu. Nie mieliśmy jed­noz­nacznej deklaracji od niego, czy chce zostać, czy ode­jść. Myślę, że prz­er­wa waka­cyj­na jest dobrym momentem, żeby ułożyć plan. Mam nadzieję, że będzie już gotowy na roz­mowy i przedłużymy z nim kontrakt.

ejberempire

Kursy na mecze Lecha

Brak spotkań

Kursy bukmacherskie Ekstraklasa

Brak spotkań

Następny mecz

Ostatni mecz

Mecze Ekstraklasy

Tabela Ekstraklasy (gr. mistrzowska)

Tabela Ekstraklasy

Strzelcy Ekstraklasy

Archiwum newsów

Facebook

Get the Facebook Likebox Slider Pro for WordPress