02.06.2023, g. 02:00
WNBA
Minnesota Lynx vs Connecticut Sun
Do meczu pozostało:
0dn.22godz.14min.
11.12 X16.00 28.60 Odbierz 630 zł i typuj na eFortuna.pl Zarejestruj konto
Transmisja na żywo

Skorża: Kilku piłkarzy można wyróżnić

Skorża: Kilku piłkarzy można wyróżnić

Początek sezonu dla poz­na­ni­aków nie był udany. Ostat­nie mecze wyglą­dały już znacznie lep­iej, a przede wszys­tkim udało się wygrać trzy mecze z rzę­du. – Jest coraz więcej dobrych momen­tów, ale wciąż braku­je nam sta­bi­liza­cji i tego, by niek­tóre ele­men­ty wykony­wać na boisku automaty­cznie. Myślę, że takich chwil z cza­sem będzie coraz mniej. Ter­az przed nami dwa zgrupowa­nia i chce­my utr­wal­ić to, do czego dążyliśmy. Chce­my grać pewnie, kon­trolować mecz i nie drżeć o wynik – mówił na kon­fer­encji opiekun lechitów.

Kiedy Maciej Sko­rża prze­j­mował stery przy Buł­garskiej, mówił, że jak najprędzej chce wprowadz­ić do drużyny swo­ją filo­zofię gry. Czy mu się to udało? – Pod­czas kilku meczów dało się to zauważyć. Jestem przeko­nany, że zespół zaczy­na mnie rozu­mieć. Najwięk­szym prob­le­mem jest gra po stra­cie bram­ki, braku­je nam deter­mi­nacji i mobil­noś­ci, cza­sem też kon­cen­tracji. Wszys­tko to kończy się tym, że druży­na, która wal­czy o mis­tr­zost­wo traci za dużo bramek – dodaje.

- Cieszę się, że zawod­ni­cy pogadali ze sobą, co dało efekt. Jest kilku piłkarzy, których moż­na by wyróżnić, którzy nie zawodzili, ale nie chci­ałbym podawać nazwisk.

Najlep­szym strzel­cem Kole­jorza na chwilę obec­ną jest Kasper Hamalainen, który na swoim kon­cie ma już sie­dem trafień – Nie mamy na co narzekać, bo jesteśmy w sytu­acji, którą przewidzieliśmy. Po ode­jś­ciu Łukasza Teodor­czy­ka strze­lanie bramek rozłożyło się na więk­szą liczbę piłkarzy. Ważne, aby strze­lali odpowied­nią ilość goli, żebyśmy wygrywali.

Lechi­ci rok kończą na trzec­im miejs­cu z sześ­cioma punk­ta­mi straty do lid­era roz­gry­wek – Jest jeszcze jede­naś­cie spotkań w rundzie zasad­niczej i stra­ta, którą mamy jest do odro­bi­enia. Jeśli mamy zdobyć mis­tr­zost­wo to tylko dlat­ego, że jesteśmy najlep­szą drużyną w Polsce. Patrzę tylko na nasze wyni­ki, a nie przy­pad­ki i zbie­gi okoliczności.

W klu­bie wciąż są piłkarze, którym kon­trakt kończy się 30. czer­w­ca i póki co, nie ma żad­nych konkretów – Wszys­tkie decyz­je właśnie zapada­ją. Piłkarze pier­wsi muszą się dowiedzieć o swo­jej przyszłoś­ci. Kilku z nich ma spore szanse, by myśleć o przedłuże­niu umowy z Lechem – deklaru­je tren­er Skorża.

Poz­na­ni­aków w przyszłym roku czeka­ją dwa obozy przy­go­towaw­cze. Jeśli uda im się zaka­likować do europe­js­kich pucharów, to zimowe przy­go­towa­nia mogą być kluc­zowe – Mamy cel, by grać w Europie i bierze­my pod uwagę możli­wość, że grać będziemy już 1 lip­ca. Liga zakończy się na początku czer­w­ca i nie przeprowadz­imy pełnego okre­su przy­go­towaw­czego. Musimy myśleć o tym, by zimowe przy­go­towa­nia były dobrze przepra­cow­ane – kończy Maciej Skorża.

Kursy na mecze Lecha

Brak spotkań

Kursy bukmacherskie Ekstraklasa

Brak spotkań

Następny mecz

Ostatni mecz

Mecze Ekstraklasy

Tabela Ekstraklasy (gr. mistrzowska)

Tabela Ekstraklasy

Strzelcy Ekstraklasy

Archiwum newsów

Facebook

Get the Facebook Likebox Slider Pro for WordPress

Ten artykuł jest dostępny tylko w zagraniczej odsłonie tego serwisu.