Skorża: Liczymy na wsparcie kibiców

Skorża: Liczymy na wsparcie kibiców

Do jutrze­jszego meczu Lech przys­tąpi jaki lid­er Ekstrak­lasy. Ostat­ni raz lechi­ci na pier­wszym miejs­cu w tabeli byli na początku obec­nego sezonu

- Moż­na mówić, że sytu­ac­ja się zmieniła, ale to nie jest dla nas coś, co spowodu­je, że będziemy inny­mi ludź­mi. Ne myślę o tym, na którym jesteśmy miejs­cu, ani, że wal­czymy o mis­tr­zost­wo. W tej chwili liczy się tylko mecz z Jagiel­lonią. Do każdego meczu musimy pode­jść bard­zo skon­cen­trowani – mówił na przed­mec­zowej kon­fer­encji pra­sowej tren­er Skorża.

Do tej pory Kole­jorz dwukrot­nie pode­j­mował Jagę. Raz w ramach Pucharu Pol­s­ki, raz w lidze. Oba te mecze padły łupem lechitów – Udało nam się dwukrot­nie z nimi tu wygrać, ale to nie znaczy, że trze­ci raz będzie łatwiejszy. Tamte mecze były zacięte i bard­zo trudne. Raz gral­iśmy dogry­wkę, a raz bram­ki padały dopiero od 86. min­u­ty. To jest bard­zo dobrze zor­ga­ni­zowana druży­na w defen­sy­wie, liczymy na wspar­cie kibiców i mam nadzieję, że nam bard­zo pomogą.

W poprzed­niej kole­jce druży­na z Pod­la­sia podzieliła się punk­ta­mi ze Śląskiem, dlat­ego Jagiel­lonia z pewnoś­cią zro­bi wszys­tko, by wywieźć z Poz­na­nia korzyst­ny rezul­tat – Raczej Michał (Pro­bierz przyp.red) zagra tak, jak gra na wyjaz­dach. Cofnie się i będzie kon­trolował mecz. Bywały takie spotka­nia, kiedy od początku grali agresy­wnie i nie wyk­luczam, że ter­az będzie podob­nie. Michał lubi zaskaki­wać i może będzie chci­ał zmienić obraz tego meczu. Najważniejsze, byśmy znaleźli recep­tę na to, by strzelić o jed­ną bramkę więcej – twierdzi szkole­niowiec Kole­jorza, który pier­wszy raz ma do czynienia z Lechem, zaj­mu­ją­cym pier­wszą lokatę w tabeli – Jeszcze nie widzi­ałem tej drużyny w roli lid­era, ale widząc jak to wyglą­da, moż­na być optymistą. Druży­na jest głod­na gry, wiemy, że gramy coraz lep­iej i potrafimy sobie radz­ić z najlep­szy­mi. Nie ma oso­by, która by odpuszcza­ła i myślała o wakac­jach. Nawet ci, których przyszłość stoi pod znakiem zapy­ta­nia chcą dołożyć swo­ją cegiełkę.

Jutro z powodu nad­mi­ary żół­tych kartek pau­zować będzie Paulus Ara­ju­uri, które zastąpi Tamas Kadar – Tak, Tamas zagra od pier­wszej min­u­ty, jeśli nic złego się nie stanie. Patrząc na to, jak trenu­je, jak zagrał z Podbeskidziem, moż­na być spoko­jnym, że god­nie zastąpi Paulusa. Na Legii wszedł na inną pozy­cję i też dobrze wywiązał się ze swoich zadań. Liczę, że poradzi sobie  w niedziel­nym meczu.

W Warsza­w­ie między słup­ka­mi stanął Jas­min Burić, który zastąpił Macie­ja Gos­tom­skiego. Wielce praw­dopodob­ne jest to, że Boś­ni­ak również jutro będzie bronił dostępu do poz­nańskiej bram­ki – Pomi­ja­jąc mecz finałowy, to Maciek szedł ład­nie w górę. Ze Śląskiem czy Podbeskidziem zagrał dobrze, dawał nam dużą pewność siebie. W finale stało się to, co się stało i postanow­iliśmy, że damy mu odpocząć. Wszedł Jasiu i pokazał, że jest bramkarzem, który może nam w tych najważniejszych momen­tach pomóc, więc nie uważam, że mamy na tej pozy­cji prob­le­my. Mam trzech równorzęd­nych bramkarzy, którzy zawsze mogą zagrać. Ich możli­woś­ci są więk­sze niż je ter­az prezen­tu­ją – kończy tren­er Skorża.

Kursy na mecze Lecha

Brak spotkań

Kursy bukmacherskie Ekstraklasa

Brak spotkań

Następny mecz

Ostatni mecz

Mecze Ekstraklasy

Tabela Ekstraklasy (gr. mistrzowska)

Tabela Ekstraklasy

Strzelcy Ekstraklasy

Archiwum newsów

Facebook

Get the Facebook Likebox Slider Pro for WordPress