Skorża: Naszą bolączką jest skuteczność

Skorża: Naszą bolączką jest skuteczność

Już za kil­ka godzin lechi­ci po raz czwarty w tym sezonie zmierzą się z Legią. Stawką będą trzy punk­ty i wal­ka o mis­tr­zost­wo Polski.

Dzisiejsze spotkanie z Legią będzie ide­al­ną okazją do rewanżu za zeszło­ty­god­niową porażkę w Pucharze Pol­s­ki na Sta­dion­ie Nar­o­dowym – Zda­je­my sobie sprawę, że zaczy­namy rundę finałową, w której nie ma już podzi­ału punk­tów. Każdy mecz jest dla nas osob­ną bitwą. Chce­my dobrze wypaść przy Łazienkowskiej, a ja liczę na sportową złość zawod­ników – mówił na przed­mec­zowej kon­fer­encji tren­er Skorża.Skorża Rząsa

Jak muszą zagrać lechi­ci, by wywieźć ze stol­i­cy kom­plet punk­tów? – Men­tal­ność będzie kluc­zowa, nie może­my odpuś­cić. Nie wszyscy potrafią sobie poradz­ić z obrazem meczu i to trze­ba zmienić. Musimy zachować zim­ną krew, chłodne głowy i speł­ni­ać kon­sek­went­nie założony plan.

Z początkiem maja minęło 8 miesię­cy odkąd tren­er Lecha jest Maciej Sko­rża. Sam tren­er przyz­na­je, że na wycią­ganie jakichkol­wiek wniosków jest jeszcze za wcześnie – Najlep­szym momentem na ocenę będzie koniec sezonu. Ter­az wkracza­my w bard­zo ważną fazę sezonu. Zro­bil­iśmy bard­zo duży postęp w grze defen­sy­wnej, ale mamy rez­er­wy w ataku pozy­cyjny, który wciąż nie jest na wystar­cza­ją­cym poziomie – zdradz­ił szkoleniowiec.

ejberempire

Jesienią przy Łazienkowskiej Lechowi zabrakło niewiele, by wywieźć kom­plet punk­tów. W Pucharze Pol­s­ki zabrakło „dobi­cia” rywala – Naszą bolączką jest skuteczność. Umiejęt­ność zachowa­nia zim­nej krwi powinien mieć każdy zawod­nik. Jesteśmy drużyną, w której bram­ki strzela kilku zawod­ników, jed­nak w per­spek­ty­wie kole­jnego sezonu pozyskanie sna­jpera bard­zo ułatwiło­by nam życie.

Kursy na mecze Lecha

Brak spotkań

Kursy bukmacherskie Ekstraklasa

Brak spotkań

Następny mecz

Ostatni mecz

Mecze Ekstraklasy

Tabela Ekstraklasy (gr. mistrzowska)

Tabela Ekstraklasy

Strzelcy Ekstraklasy

Archiwum newsów

Facebook

Get the Facebook Likebox Slider Pro for WordPress