Skorża po Koronie: Musimy znaleźć sposób i receptę na zdobywanie punktów

Skorża po Koronie: Musimy znaleźć sposób i receptę na zdobywanie punktów

Pod­czas meczu z Koroną, który zakończył się bezbramkowym remisem, Kole­jorz stracił kole­jnych dwóch zawod­ników- Dzisiejszy mecz był trud­ny w aspekcie fizy­cznym, bo Korona dobrze się broniła gra­jąc bard­zo agresy­wnie. Stra­cil­iśmy przez to dwóch zawod­ników po ich faulach. Na pewno fizy­cznie nie wyglą­dal­iśmy dzisi­aj dobrze. Mamy ter­az wiele kon­tuzji: Kasper, Bar­ry, Darko, Szymek, Tamas- wylicza Sko­rża- wyso­ka częs­totli­wość spotkań spraw­ia, że właś­ci­wie nie mamy kiedy przeprowadz­ić tren­ingów z drużyną. Ter­az mamy tylko rozruchy po meczu i przed meczem i trenin­gi regen­er­a­cyjne.  Prosil­iśmy o zmi­anę ter­minu meczu Pucharu Pol­s­ki, ale PZPN nas nie wysłuchał i będziemy musieli zagrać w bard­zo kom­bi­nowanym składzie- mówi tren­er Skorża.

Kole­jorz panował nad spotkaniem, choć nie potrafił sobie wypra­cow­ać zbyt wielu klarownych sytu­acji. Gdy już coś się udało lechit­om stworzyć, to brakowało skutecznoś­ci- W naszych akc­jach było widać brak zrozu­mienia i moż­na było więcej się po nas spodziewać. Było kil­ka sytu­acji, lecz jesteśmy drużyną nieskuteczną i musimy stwarzać sobie ich więcej. W dodatku ostat­nie min­u­ty gral­iśmy w dziewię­ciu. Kon­tuzję zła­pał jeszcze Pawłows­ki i w takich okolicznoś­ci­ach przy­na­jm­niej ten jeden punkt moż­na dopisać. Nie zakładal­iśmy dzisi­aj jed­nak straty punk­tów. Musimy znaleźć sposób i recep­tę na zdoby­wanie punk­tów w następ­nych meczach- mówi Skorża.

szymon pawłowski

Słab­sza dys­pozy­c­ja w ofen­sy­wie Kole­jorza spowodowana jest brakiem formy nowo naby­tych napast­ników- Thoma­lli i Roba­ka- Muszą się docier­ać poprzez mecze, bo nie mamy zbyt wielu tren­ingów, choć widzę na nich, że ta para wyglą­da obiecu­ją­co- oce­nia opiekun mis­trzów Pol­s­ki- liczyliśmy, że szy­b­ciej zaczną strze­lać bram­ki i dużo nam jeszcze brakuje.

W dzisiejszym spotka­niu wró­cił do gry Daw­id Kow­nac­ki. Wychowanek Kole­jorza ominął sześć spotkań w wyniku kon­tuzji odnie­sionej w meczu z FK Sara­je­wo- Wczo­raj lekarze zapewnili mnie, że Daw­id jest gotowy na kilka­naś­cie min­ut gry. Dlat­ego zwlekałem z tą zmi­aną, a Kow­naś jest nam ter­az niezbęd­ny, dlat­ego liczę, że szy­bko wró­ci do formy- komen­tu­je szkole­niowiec Lecha. 

ejberempire

 

 

 

 

Lista kon­tuzjowanych zawodników:

Bar­ry Dou­glas- zła­mana kość śró­dręcza- potrzeb­na operacja

Kasper Hamalainen- staw kolanowy po meczu z FCB- tygod­niowa przerwa

Darko Jevtić- staw skokowy po faulu Malar­czy­ka- Jeśli więzadła zostały zer­wane, to wolę nie myśleć- MS

Szy­mon Pawłows­ki- pach­wina- szczegóły nie są jeszcze znane

Tamas Kadar- mięsień dwugłowy

 

 

 

Kursy na mecze Lecha

Brak spotkań

Kursy bukmacherskie Ekstraklasa

Brak spotkań

Następny mecz

Ostatni mecz

Mecze Ekstraklasy

Tabela Ekstraklasy (gr. mistrzowska)

Tabela Ekstraklasy

Strzelcy Ekstraklasy

Archiwum newsów

Facebook

Get the Facebook Likebox Slider Pro for WordPress