01.06.2022, g. 16:00
Liga Narodów UEFA
Polska vs Walia
Do meczu pozostało:
4dn.7godz.46min.
11.75 X3.50 24.45 Odbierz 2720 zł i typuj na eFortuna.pl Zarejestruj konto
Transmisja na żywo

Skorża: W Belek pojawią się nowe twarze

Skorża: W Belek pojawią się nowe twarze

W poniedzi­ałek lechi­ci wró­cili do tren­ingów po prz­er­wie świątecznej. Do koń­ca tygod­nia trenować będą w Poz­na­niu, a już w niedzielę udadzą się na pier­wszej zgrupowanie tej zimy.

Na pier­wszych zaję­ci­ach brakowało kilku piłkarzy. Nieobec­ny był Kasper Hamalainen, Zaur Sada­jew, Szy­mon Pawłows­ki oraz Maciej Gos­tom­s­ki –  Dostali oni z różnych względów zgodę na to, żeby kil­ka dni później przy­jechać. Hamalainen miał obiecaną tę prz­er­wę jeszcze za Mar­iusza Ruma­ka, jeszcze w let­nim okre­sie przy­go­towaw­czym, także ta absenc­ja jest w pełni uza­sad­niona. Zaur Sada­jew nieste­ty ma prob­lem zdrowot­ny, który przeszkadzał mu, żeby odbyć podróż. W ciągu dwóch, trzech dni dołączy do nas. Szy­mon Pawłows­ki jest po oper­acji. Prze­chodzi zabie­gi i na razie nie zobaczymy go na boisku. Mam nadzieję, że będzie gotowy na to, żeby pojechać z nami na drugie zgrupowanie. Maciej Gos­tom­s­ki jest w trak­cie reha­bil­i­tacji i bard­zo dobrze to jak na razie wyglą­da. Są dobre rokowa­nia. Być może kwiecień to będzie okres, gdy zobaczymy go na boisku – tłu­maczył absencję swoich podopiecznych.

Wraz z początkiem przy­go­towań do rundy wiosen­nej w Poz­na­niu mieli się pojaw­ić nowi piłkarze, jed­nak póki co nic takiego nie nastąpiło – Roz­mowy są w toku. Klub inten­sy­wnie roz­maw­ia z zawod­nika­mi, menadżera­mi i kluba­mi, z których mają do nas trafić. Myślę, że już w Belek nowe twarze się pojaw­ią – uspoka­jał tren­er Sko­rża – Wszyscy, którzy byli na treningu są w pier­wszym zes­pole. Mateusz Lis został dokop­towany, to czwarty bramkarz. Są to zawod­ni­cy, którzy zaczy­na­ją walkę o pier­wszą jedenastkę.

W niedzielę poz­na­ni­a­cy polecą na pier­wszy obóz, a ich miejscem docelowym będzie turec­ki Belek. Teg roczny obóz przy­go­towaw­czy będzie jed­nak dość krót­ki – Ta zima jest bard­zo krót­ka. Za niespeł­na 39 dni mamy mecz z Pogo­nią Szczecin, więc cza­su nie ma wiele. Ja muszę uzbroić się w cier­pli­wość i po pros­tu czekać na dopełnie­nie for­mal­noś­ci. Kadra na pier­wsze zgrupowanie jest dopinana i będzie pew­na w czwartek. Mam zami­ar wziąć kilku zawod­ników z rez­erw na zgrupowanie.

Wciąż z kon­tuzją zma­ga się Maciej Wilusz, reha­bil­i­tację prze­chodzi Szy­mon Pawłows­ki. Jedynie Keb­ba Ceesay będzie do dys­pozy­cji tren­era Sko­rży – Jest kilku zawod­ników, którzy na pewno mogą dać dużo drużynie. Tak na szy­bko mogę powiedzieć o Ceesayu. Bard­zo liczę na tego zawod­ni­ka. Jest także Maciej Wilusz, to jest zawod­nik, który by nam się bard­zo przy­dał. Z niepoko­jem jed­nak patrzę na Szym­ka Pawłowskiego i jego walkę z cza­sem. Mam nadzieję, że tę walkę wygra i będziemy mogli go oglą­dać w rundzie wiosen­nej. Rokowa­nia są takie, że pojedzie z nami na drugie zgrupowanie i będzie z nami trenował. Początek rundy może nie być w jego wyko­na­niu dobry, musimy go do tego przy­go­tować. Liczę na to, że w kul­mi­na­cyjnym momen­cie tej rundy będzie do mojej dyspozycji.

Przed powrotem na ligowe boiska lechi­ci mają w planie roze­grać kil­ka meczów sparingowych, a jeden na pewno odbędzie w kra­ju – Na pewno są to drużyny, które mogą reprezen­tować podob­ny poziom, jak nasi ewen­tu­al­ni prze­ci­wni­cy w Europie. Po powro­cie z drugiego zgrupowa­nia będzie jeszcze spar­ing. Musimy tak zro­bić. Różni­ca tem­per­atur jest duża, dlat­ego jest potrze­ba jeszcze jed­nego meczu w kra­ju – kończy opiekun Kolejorza.

Kursy na mecze Lecha

Brak spotkań

Kursy bukmacherskie Ekstraklasa

Brak spotkań

Następny mecz

Ostatni mecz

Mecze Ekstraklasy

Tabela Ekstraklasy (gr. mistrzowska)

Tabela Ekstraklasy

Strzelcy Ekstraklasy

Archiwum newsów

Facebook

Get the Facebook Likebox Slider Pro for WordPress

Ten artykuł jest dostępny tylko w zagraniczej odsłonie tego serwisu.