Skorża: W klubie takim jak Lech liczą się trofea

W sobotę lechi­ci grali mecz w ramach dziewiątej kole­j­ki ekstrak­lasy, a już jutro czeka ich star­cie z Wisłą w 1/16 Pucharu Pol­s­ki. Krakows­ki zespół do Poz­na­nia przy­jedzie rez­er­wowym skła­dem i ma zami­ar pos­traszyć Kole­jorza – Szko­da, że Wisła nie przy­jedzie w najsil­niejszy składzie. Wolałabym grać z Wisłą, którą znam, a ta druży­na będzie zagad­ką. Na pewno będą to zawod­ni­cy zmo­ty­wowani, chcą­cy pokazać się tren­erowi Smudzie z jak najlep­szej strony. Oni nie będą mieć nic do strace­nia. My jed­nak sku­pi­amy się na sobie i chce­my zro­bić krok do przo­du w naszej grze – powiedzi­ał na przed­mec­zowej kon­fer­encji tren­er Sko­rża.

Opiekun Kole­jorza w swo­jej tren­er­skiej kari­erze trzykrot­nie zdoby­wał Puchar Pol­s­ki. Dwukrot­nie z warsza­wską Legią, a raz z Gro­clinem Grodzisk Wielkopol­s­ki. Czy jego doświad­cze­nie pomoże lechit­om zajść dalej w PP niż w poprzed­nich lat­ach? – Bard­zo bym chci­ał zdobyć dla Lecha szósty Puchar Pol­s­ki. Cztery razy byłem w finale i trzy razy udało się wygrać. Mam nadzieję, że moje doświad­cze­nie pomoże dojść drużynie do finału, bo w klu­bie takim jak Lech, liczą się tro­fea. Jed­nak nie wyb­ie­ga­jmy aż tak daleko w przyszłość, bo najpierw musimy skupić się na poje­dynku z Wisłą – apelu­je szkole­niowiec.

W 2011 roku w finale Pucharu Pol­s­ki w Byd­goszczy Lech Poz­nań zmierzył się z Legią prowad­zoną przez tren­era Sko­rżę. Wów­czas lep­sza okaza­ła się stołecz­na druży­na – Wtedy to Lech był fawory­tem i przez długą część nie zanosiło się na to, że nie zdobędzie Pucharu Pol­s­ki. Mecz był drasty­czny, ale pił­ka jest nieprzewidy­wal­na.

Jeżeli lechi­ci jutro upo­ra­ją się z krakowską Wisłą, czeka­ją ich drużyny z niższej pół­ki, jak np. Ruch Chorzów, czy Jagiel­lonia Białys­tok – Roz­maw­ial­iśmy o dra­bince turnieju, ale jakiekol­wiek myśle­nie o niej będzie miało sens jeśli jutro wygramy. Myśla­mi jesteśmy tylko i wyłącznie przy Wiśle Kraków.

W grze poz­na­ni­aków wciąż są manka­men­ty, które tren­er Sko­rża chce jak najszy­b­ciej wye­lim­i­nować. Chodzi tu na przykład o grę po star­cie pił­ki – Musimy pra­cow­ać nad tym bard­zo inten­sy­wnie i wierzę w to, że sto­sunkowo szy­bko uda nam się to usprawnić. Przed nami rudne mecze i wyma­ga­ją­cy rywale, więc chci­ałbym, aby tych błędów było jak najm­niej – kończy szkole­niowiec.

Add a Comment

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *

Facebook

Get the Facebook Likebox Slider Pro for WordPress