Skorża: Z ogromną determinacją dążyć do zwycięstwa!

Skorża: Z ogromną determinacją dążyć do zwycięstwa!

Lechi­ci już jutro roze­gra­ją kole­jny ligowy mecz. Tym razem rywalem podopiecznych tren­era Sko­rży będzie Śląsk Wrocław – Będzie ciężko, ale musimy sobie poradz­ić – twierdzi opiekun Kolejorza.

Po wynikach ostat­niej kole­j­ki w tabeli Ekstrak­lasy zro­bił się ścisk. Żad­na z drużyn nie ma wystar­cza­jącej przewa­gi, by grać spoko­jnie do koń­ca sezonu – Myślę, że sprawa mis­tr­zost­wa będzie się ważyła do ostat­niej kole­j­ki. Różnice w tabeli są niewielkie i nie widać na hory­zon­cie drużyny, która for­mą przewyższa resztę staw­ki. Sprawa tytułu rozstrzyg­nie się nie tylko między Lechem, a Legią, tylko więcej drużyn będzie wal­czyło o to tro­feum – mówił na przed­mec­zowej kon­fer­encji tren­er Skorża.

Lech w tym sezonie prezen­tu­je niesamow­itą sinu­soidę, dobre mecze przepla­ta zły­mi, ale szkole­niow­ca wcale to nie zaskaku­je – Na pier­wszej kon­fer­encji powiedzi­ałem, że ten sezon będzie tak wyglą­dał. To nie jest gotowa druży­na, jesteśmy w pewnym etapie budowy, potrze­bu­je­my jeszcze kilku ele­men­tów, by powiedzieć, że jesteśmy gotowym pro­duk­tem, który chce­my pokazy­wać. Nieu­dany finał Pucharu Pol­s­ki potem fajny mecz przy Łazienkowskiej, ter­az prze­grany z Jagiel­lonią. Sezon, który obfi­tu­je w taką sinu­soidę i doświad­czenia może tak naprawdę pomóc tym młodym zawod­nikom. Mam nadzieję, że sezon skończy się hap­py endem.

Za cza­sów tren­era Sko­rży Lech u siebie jeszcze nie prze­grał. Kiedyś musi­ał nade­jść ten pier­wszy raz, ale miejmy nadzieję, że więcej takich wpadek już nie będzie – Jestem przeko­nany, że to będzie punkt zwrot­ny, nie popełn­imy tego błę­du w przy­go­towa­niu do meczu ze Śląskiem. Od pier­wszej do ostat­niej min­u­ty musimy rzetel­nie wykony­wać swo­je obow­iąz­ki. To nie jest okres, gdzie liczy się pięk­na gra, tylko zwycięst­wa. Skuteczność jest najważniejszy ele­mentem. Ten zim­ny prysznic może być bard­zo pomoc­ny, chce­my się jak najszy­b­ciej zre­ha­bil­i­tować w oczach kibiców, ale też przed samym sobą.

Jaki plan na tren­er Sko­rża na jutrze­jsze spotkanie? – Nie może­my myśleć o miejs­cu, które zaj­mu­je­my w tabeli, to jest nieis­totne. Musimy z ogrom­ną deter­mi­nacją dążyć do zwycięst­wa. Jeśli odpukać stracimy bramkę to nie może­my zwieszać głów, tylko real­i­zować plan, musimy pokon­ać bari­erę, bo nigdy nie przekroczymy puła­pu, którego byśmy chcieli – przyznaje.

W min­iony week­end Śląsk zremisował z Legią i na pewno do Poz­na­nia przy­jedzie wal­czyć o trzy punk­ty. W ostat­nim meczu w Poz­na­niu Kole­jorz wygrał 2:0 – Śląsk gra trochę lep­iej niż wtedy. Po porażce z nami zagrali trzy mecze z czołowy­mi druży­na­mi i żad­nego nie prze­grali. To jest jed­na z ciekawszych drużyn w naszej lidze, strze­la­ją bram­ki na wyjeździe, nie bronią się.  Będzie ciężko, ale musimy sobie poradz­ić – kończy szkoleniowiec.

Kursy na mecze Lecha

Brak spotkań

Kursy bukmacherskie Ekstraklasa

Brak spotkań

Następny mecz

Ostatni mecz

Mecze Ekstraklasy

Tabela Ekstraklasy (gr. mistrzowska)

Tabela Ekstraklasy

Strzelcy Ekstraklasy

Archiwum newsów

Facebook

Get the Facebook Likebox Slider Pro for WordPress