Skorża: Zagramy lepiej niż w Szczecinie!

Skorża: Zagramy lepiej niż w Szczecinie!

Lechi­ci już jutro zagra­ją pier­wszy mecz w tym roku przed włas­ną pub­licznoś­cią. Ich rywalem będzie prze­dostat­ni w tabeli Ruch Chorzów.

W obozie Macie­ja Sko­rży panu­je ist­ny szpi­tal. Ze składu w ostat­niej chwili wypadł Darko Jevtić, nie wiado­mo też czy zdol­ny do gry będzie Łukasz Trał­ka i Daw­id Kow­nac­ki – David Hol­man dopiero wznow­ił trenin­gi i musimy zobaczyć jak orga­nizm zniósł infekcję. Nie przekreślam jego szans na wys­tęp w niedzielę. Z Djoumem już wszys­tko w porząd­ku, bard­zo dobrze wyglą­dał w naszej ostat­niej grze wewnętrznej – powiedzi­ał opiekun lechitów na tem­at nowych piłkarzy.

- Jeśli chodzi o Jas­mi­na to na pewno nie będzie brany pod uwagę przy usta­la­niu składu i to Kotor będzie rez­er­wowym. Zaur dopiero zaczął trenować i jeżeli będzie okej, to zna­jdzie się w mec­zowej osiem­nastce. Daw­id nie trenował z zespołem, ale jeżeli będzie wszys­tko w porząd­ku to również zna­jdzie się w składzie.

Wszyscy kibice czeka­ją, aż Kole­jorz pokaże się na boisku z dobrej strony i funkcjonować zaczną te ele­men­ty, nad który­mi pra­cow­ano na obozach w Tur­cji – Zalążek naszej tak­ty­ki widać było w Szczecinie. W pier­wszej połowie mieliśmy kil­ka sytu­acji, które ćwiczyliśmy pod­czas okre­su przy­go­towaw­czego. Nasze boisko na pewno będzie w lep­szym stanie, niż to w Szczecinie. Nasza gra powin­na wyglą­dać bardziej okaza­le niż w poprzed­niej kolejce.

Atutem lechitów może być murawa, która wymieniona była jeszcze w zeszłym roku – Szko­da, że nie odbędziemy żad­nego treningu na tej muraw­ie. Patrząc na stan boiska, wyda­ja się, że będzie to lep­sza naw­ierzch­nia niż w Szczecinie. To ma być nasz atut na taką grę jaką chce­my pokazy­wać. Musimy szukać podać z pier­wszej pił­ki, a to łatwiej się real­izu­je, jeżeli murawa jest lep­sza, dlat­ego pod koniec rundy jesi­en­nej murawa została zmieniona.

W meczu z Ruchem Lech aby wygrać, musi stworzyć sobie więcej sytu­acji pod bramką rywala, a tego zabrakło w pier­wszym spotka­niu tego roku – Na pewno jeśli zagramy lep­iej w szczecinie, to tych sytu­acji będzie więcej. Tam popeł­nial­iśmy błędy w ataku pozy­cyjnym. Pracu­je­my cały tydzień, by ten ele­ment popraw­ić. Musimy szukać różnych rozwiązań, aby Ruch pokon­ać, bo są oni bard­zo zde­ter­mi­nowani. Ten mecz ułoży się dobrze, jeśli będziemy wal­czyć do ostat­nich minut.

W zeszłym sezonie Ruch prze­grał przy Buł­garskiej 0:4, ale tren­er Sko­rża, że statysty­ki nie gra­ją roli – Ja bard­zo nie lubię porów­nań do poprzed­nich meczów. Każde spotkanie to nowa his­to­ria, nowa kar­ta. Tylko od nas zależy, jak ona będzie wyglą­dała. Każdy wal­czy o zwycięstw, a statysty­ki zostawmy. One są ciekawe, ale mało istotne w dniu meczu —  kończy.

Kursy na mecze Lecha

Brak spotkań

Kursy bukmacherskie Ekstraklasa

Brak spotkań

Następny mecz

Ostatni mecz

Mecze Ekstraklasy

Tabela Ekstraklasy (gr. mistrzowska)

Tabela Ekstraklasy

Strzelcy Ekstraklasy

Archiwum newsów

Facebook

Get the Facebook Likebox Slider Pro for WordPress