02.06.2023, g. 02:00
WNBA
Minnesota Lynx vs Connecticut Sun
Do meczu pozostało:
0dn.21godz.59min.
11.12 X16.00 28.60 Odbierz 630 zł i typuj na eFortuna.pl Zarejestruj konto
Transmisja na żywo

Skuteczność nie styka — nie licz na napastnika?

Skuteczność nie styka — nie licz na napastnika?

Do nowego sezonu mis­tr­zows­ki Kole­jorz wys­tar­tował z trze­ma napast­nika­mi w kadrze. Daw­id Kow­nac­ki już w drugim mecz zła­pał kon­tuzję elimin­u­jącą go z kilku kole­jnych meczów, a Marcin Robak i Den­nis Thoma­l­la, którzy dopiero co zasilili szere­gi Lecha wciąż szuka­ją formy i porozu­mienia z resztą drużyny. Efekt? Tylko 4 z 13 zdoby­tych przez lechitów bramek ustrzelili nasi nowi napast­ni­cy. Moż­na było zde­cy­dowanie lep­iej zacząć sezon i kari­erę w poz­nańskim Lechu.

denis thomalla

Zarówno Den­nis Thoma­l­la jak i Marcin Robak, którzy jak pow­tarza na każdej kole­jnej kon­fer­encji tren­er Maciej Sko­rża, potrze­bu­je ogra­nia z zespołem i wysok­iej licz­by roze­granych min­ut, by doskonale rozu­mieć się z resztą zespołu i współt­worzyć z nimi kolek­tyw- Robak był moim pomysłem na trans­fer. Pamię­ta­jmy, że Marcin trafił do nas jeszcze z nieza­lec­zonym urazem. Jego for­ma fizy­cz­na nie jest jeszcze taka jak będzie za jak­iś czas. On potrze­bu­je trochę cza­su, aby lep­iej zacząć współpra­cow­ać z pomoc­nika­mi na boisku–  zapew­nia szkole­niowiec mis­trzów Pol­s­ki. Thoma­l­la zdobył bramkę w pier­wszych meczach z FK Sara­je­wo i FC Basel, a Robak wziął na bar­ki 3 punk­ty z Lechią Gdańsk i trafił hon­orowo w ostat­nim meczu z Zagłębiem.

Niezad­owala­jące niko­go z kibiców Lecha rezul­taty w nowym sezonie spowodowane są przede wszys­tkim brakiem skutecznoś­ci i fila­ra ataku pod bramką rywala. Prze­cież właśnie tego zabrakło Kole­jor­zowi do zwycięst­wa w dwumeczu z mis­trza­mi Szwa­j­carii. W Poz­na­niu swo­ją szan­sę zmarnował Thoma­l­la, a w rewanżu nowi lechi­ci nie wyko­rzys­tali swoich szans wpuszczeni w drugiej połowie meczu.

Do gry na chwilę wró­cił także Daw­id Kow­nac­ki. Pop­u­larny Kow­naś zagrał po kon­tuzji w trzech spotka­ni­ach szuka­jąc powro­tu do formy, ale po ostat­nim- prze­granym z Zagłę­biem Lubin nabaw­ił się kon­tuzji stawu skokowego i młody sna­jper znów będzie potrze­bował prz­er­wy w grze- Diag­noza lekars­ka mówi o trzech tygod­ni­ach. Sam Daw­id zapew­nia, że będzie gotowy wcześniej. To dla nas ważny piłkarz, ale nie będziemy nic przyspieszać. Jeśli będzie 100% zdrowy to wtedy wpuścimy go na boisko- komen­tu­je tren­er Lecha.

dawid kownacki kownas

Maciej Sko­rża musi więc wybier­ać tylko spośród dwóch zawod­ników na szpicy. Swoistym panaceum na niedobór bramek strze­lanych przez napast­ników Lecha może być prz­er­wa na mecze reprezen­tacji. Wtedy to w końcu druży­na Lecha, choć zdziesiątkowana przez powoła­nia będzie mogła inten­sy­wnie trenować nad skutecznoś­cią. Zan­im jed­nak rozpocznie się prz­er­wa, lechitów czeka­ją jeszcze cztery spotka­nia: dwa ligowe i dwa elim­i­na­cyjne LE decy­du­jące o losach całego sezonu. Kto w nich zagra?- Przed takim meczem jak w Pucharze Pol­s­ki  anal­i­zowal­iśmy to, ile min­ut ci piłkarze grali na boisku, by wybrać. Ter­az to gra w Europie jest naszym celem i decyz­je per­son­alne są pod­porząd­kowane mec­zom pucharowym- mówi tren­er Sko­rża- Jutro wys­taw­iamy opty­mal­ny skład i będzie on dyk­towany oczy­wiś­cie założe­ni­a­mi tak­ty­czny­mi- doda­je.

 

 

 

Kursy na mecze Lecha

Brak spotkań

Kursy bukmacherskie Ekstraklasa

Brak spotkań

Następny mecz

Ostatni mecz

Mecze Ekstraklasy

Tabela Ekstraklasy (gr. mistrzowska)

Tabela Ekstraklasy

Strzelcy Ekstraklasy

Archiwum newsów

Facebook

Get the Facebook Likebox Slider Pro for WordPress

Ten artykuł jest dostępny tylko w zagraniczej odsłonie tego serwisu.