21.04.2024, g. 15:00
PKO BP Ekstraklasa
ŁKS Łódź vs Lech Poznań
Do meczu pozostało:
5dn.5godz.50min.
14.07 X4.07 21.62 Odbierz 330 zł i typuj na eFortuna.pl Zarejestruj konto
Transmisja na żywo

STS Sponsorem Premium Lecha na 3 lata

<span class="caps">STS</span> Sponsorem Premium Lecha na 3 lata

1 lip­ca bieg rozpocznie nowa umowa spon­sors­ka z STS — najwięk­szym pol­skim buk­macherem, który od 2013 roku współpracu­je i wspiera Lecha Poz­nań. Logo­typ tego wielo­let­niego part­nera Klubu trafi na spo­den­ki mec­zowe I drużyny, a buk­mach­er zys­ka tytuł Spon­so­ra Pre­mi­um. Porozu­mie­nie będzie obow­iązy­wało przez kole­jne 3 lata. 

 

- To dla nas powód do dumy, że współpra­ca ze spon­sorem jest kon­tyn­uowana tak dłu­go - mówi prezes Lecha, Karol Klim­czak. — W 2020 roku upłynie 7 lat od momen­tu rozpoczę­cia współpra­cy, a nikt z nas nie zakła­da, że to będzie koniec wspól­nych dzi­ałań. Przeżyliśmy razem wzlo­ty i upad­ki, jesteśmy ze sobą na dobre i złe. W pol­skim sporcie nasze dzi­ała­nia mogą być wzorowym przykła­dem dla innych.

STS to zaan­gażowany spon­sor, którego akty­wność zde­cy­dowanie wykracza pon­ad ekspozy­cję logo­ty­pu. Buk­mach­er — wspól­nie z kibi­ca­mi i Lechem Poz­nań — zre­al­i­zował i wsparł wiele unika­towych pro­jek­tów, jak oglą­danie meczu z Piastem Gli­wice na telebimie przed INEA Sta­dionem, koloru­je­MY, czy Koszul­ka na Basel. Ostat­nią tego typu akcją było pojaw­ie­nie się na stro­jach piłkarzy pod­czas meczu z Ruchem Chorzów logo Fun­dacji Sport Two­ją Szan­są, która wspiera utal­en­towanych sportow­ców. Dochód z licy­tacji tych unika­towych koszulek poz­wolił na pomoc podopiecznym orga­ni­za­cji dobroczynnej.

- Za nami pon­ad cztery lata owoc­nej współpra­cy. W tym okre­sie Klub wykazy­wał się pro­fesjon­al­izmem w bieżącej obsłudze spon­sorskiej. Tym bardziej cieszymy się, że będziemy nadal dzi­ałać wspól­nie. Planu­je­my w dal­szym ciągu wspier­ać Lecha oraz inicjować i real­i­zować kole­jne przed­sięwz­ię­cia skierowane do kibiców. Nowa for­muła współpra­cy jest częś­cią dłu­go­falowej strate­gii real­i­zowanej przez fir­mę — mówi Mateusz Juroszek, prezes STS.

W ramach umowy mate­ri­ały pro­mu­jące buk­machera pojaw­ią się również pod­czas meczów na INEA Sta­dion­ie oraz na stron­ie inter­ne­towej, a także w medi­ach społecznoś­ciowych klubu. Pon­ad­to logo STS pojawi się na ban­dach stałych i LED oraz ściankach prasowych.

Buk­mach­er w ostat­nich lat­ach prowadz­ił cieszące się dużym powodze­niem akc­je skierowane do kibiców Lecha Poz­nań, w których do zdoby­cia były liczne nagrody związane z Kole­jorzem — m.in. zaproszenia do loży STS, bile­ty na mecze, koszul­ki mec­zowe z pod­pisa­mi zawod­ników czy gadże­ty klubowe. Spon­sor przy okazji meczów roz­gry­wanych w Poz­na­niu orga­ni­zował również spec­jal­ną stre­fę kibi­ca wyposażoną w liczne atrakc­je. Wszys­tkie te akty­wnoś­ci STS planu­je kontynuować.

- STS jest najwięk­szą pry­wat­ną fir­mą wspier­a­jącą pol­s­ki sport. Współpracu­je­my z liczny­mi pod­mio­ta­mi z różnych dyscy­plin. Jed­nak real­izu­jąc kole­jne akty­wnoś­ci, kieru­je­my je głównie do kibiców — bez wzglę­du na bar­wy klubowe. To oni są bowiem najważniejsi w świecie sportu — mówi Mateusz Juroszek, prezes STS. Buk­mach­er akty­wnie angażu­je się we wspieranie rodz­imego sportu. Jest najwięk­szym pry­wat­nym pod­miotem na rynku spon­soringu w Polsce.

Infor­ma­c­ja prasowa

LechPoznan.pl/fot. Marcin Rajczak

 

 

Kursy na mecze Lecha

Borussia Dortmund - Atletico Madryt

Liga Mistrzów

16/04/2024 21:00

FC Barcelona - PSG

Liga Mistrzów

16/04/2024 21:00

Southampton - Preston North End

Championship

16/04/2024 21:00

Famalicao - Sporting Lizbona

Liga Portugalska

16/04/2024 21:15

Mynaj - Dynamo Kijów

Liga Ukraińska

17/04/2024 14:30

Borussia Dortmund - Atletico Madryt

Liga Mistrzów

16/04/2024 21:00

FC Barcelona - PSG

Liga Mistrzów

16/04/2024 21:00

Southampton - Preston North End

Championship

16/04/2024 21:00

Famalicao - Sporting Lizbona

Liga Portugalska

16/04/2024 21:15

Mynaj - Dynamo Kijów

Liga Ukraińska

17/04/2024 14:30

Borussia Dortmund - Atletico Madryt

Liga Mistrzów

16/04/2024 21:00

FC Barcelona - PSG

Liga Mistrzów

16/04/2024 21:00

Southampton - Preston North End

Championship

16/04/2024 21:00

Famalicao - Sporting Lizbona

Liga Portugalska

16/04/2024 21:15

Mynaj - Dynamo Kijów

Liga Ukraińska

17/04/2024 14:30

Borussia Dortmund - Atletico Madryt

Liga Mistrzów

16/04/2024 21:00

FC Barcelona - PSG

Liga Mistrzów

16/04/2024 21:00

Southampton - Preston North End

Championship

16/04/2024 21:00

Famalicao - Sporting Lizbona

Liga Portugalska

16/04/2024 21:15

Mynaj - Dynamo Kijów

Liga Ukraińska

17/04/2024 14:30

Kursy bukmacherskie Ekstraklasa

Korona Kielce - Radomiak Radom

PKO BP Ekstraklasa

19/04/2024 18:00

Raków Częstochowa - Górnik Zabrze

PKO BP Ekstraklasa

19/04/2024 20:30

Pogoń Szczecin - Piast Gliwice

PKO BP Ekstraklasa

20/04/2024 15:00

Ruch Chorzów - Widzew Łódź

PKO BP Ekstraklasa

20/04/2024 17:30

Zagłębie Lubin - Jagiellonia Białystok

PKO BP Ekstraklasa

20/04/2024 20:00

Korona Kielce - Radomiak Radom

PKO BP Ekstraklasa

19/04/2024 18:00

Raków Częstochowa - Górnik Zabrze

PKO BP Ekstraklasa

19/04/2024 20:30

Pogoń Szczecin - Piast Gliwice

PKO BP Ekstraklasa

20/04/2024 15:00

Ruch Chorzów - Widzew Łódź

PKO BP Ekstraklasa

20/04/2024 17:30

Zagłębie Lubin - Jagiellonia Białystok

PKO BP Ekstraklasa

20/04/2024 20:00

Korona Kielce - Radomiak Radom

PKO BP Ekstraklasa

19/04/2024 18:00

Raków Częstochowa - Górnik Zabrze

PKO BP Ekstraklasa

19/04/2024 20:30

Pogoń Szczecin - Piast Gliwice

PKO BP Ekstraklasa

20/04/2024 15:00

Ruch Chorzów - Widzew Łódź

PKO BP Ekstraklasa

20/04/2024 17:30

Zagłębie Lubin - Jagiellonia Białystok

PKO BP Ekstraklasa

20/04/2024 20:00

Korona Kielce - Radomiak Radom

PKO BP Ekstraklasa

19/04/2024 18:00

Raków Częstochowa - Górnik Zabrze

PKO BP Ekstraklasa

19/04/2024 20:30

Pogoń Szczecin - Piast Gliwice

PKO BP Ekstraklasa

20/04/2024 15:00

Ruch Chorzów - Widzew Łódź

PKO BP Ekstraklasa

20/04/2024 17:30

Zagłębie Lubin - Jagiellonia Białystok

PKO BP Ekstraklasa

20/04/2024 20:00

Następny mecz

Ostatni mecz

Mecze Ekstraklasy

Tabela Ekstraklasy (gr. mistrzowska)

Tabela Ekstraklasy

Strzelcy Ekstraklasy

Archiwum newsów

Facebook

Get the Facebook Likebox Slider Pro for WordPress

Ten artykuł jest dostępny tylko w zagraniczej odsłonie tego serwisu.