Teodorczyk: W Poznaniu brakowało mistrzostwa

Teodorczyk: W Poznaniu brakowało mistrzostwa

W niedzielę na INEA Sta­dion­ie pojaw­ił się Łukasz Teodor­czyk, który w tym sezonie wys­tąpił w niebiesko-białych brawach czterokrot­nie i trzy razy wpisał się na listę strzel­ców. Teo do Poz­na­nia przy­jechał jako mis­trz Ukrainy, a także zdoby­w­ca Pucharu Ukrainy.

- Dołożyłem do tego sukce­su też swo­ją cegiełkę. Jest co świę­tować, bo brakowało w Poz­na­niu tego mis­tr­zost­wa. Wszyscy na to liczyli, ja też trzy­małem za chłopaków kciu­ki. Dostałem zaprosze­nie, więc jestem. Nie do koń­ca mogę się jed­nak cieszyć z chłopaka­mi, wszys­tko przez moją kon­tuzję – przyz­nał Teodor­czyk.

Wychowanek Wkry Żuromin nie spędz­ił w Poz­na­niu dużo cza­su, jed­nak po wyjeździe nie zapom­ni­ał o swoich byłych kole­gach – Oglą­dałem Ekstrak­lasę, a cały czas jestem w kon­tak­cie z Tomkiem Kędziorą, nieste­ty tylko inter­ne­towym, bo nie było okazji się spotkać. Ter­az przy­jechałem do Poz­na­nia, trze­ba się cieszyć. Szko­da tylko, że zdrowie nie dopisało i radość jest ogranic­zona.

Kiedy Teo odchodz­ił z Poz­na­nia szkole­niow­cem był jeszcze Mar­iusz Rumak – Jak widać zmi­ana tren­era wyszła na dobre, bo Lech wywal­czył mis­tr­zost­wo – nieste­ty tren­er Rumak tak udanego sezonu jak Teodor­czyk nie miał, bo w piątek z Zaw­iszą Byd­goszcz spadł do pier­wszej ligi – Nie mówmy o tych gorszych chwilach. Szko­da, że tren­er spadł do I ligi, bo go wspier­ałem i szanu­ję. Pokazał jakim był dobrym trenerem i myślę, że za chwilę wró­ci do Ekstrak­lasy – mówi.

Mimo szy­bkiego wyjaz­du na wschód, Teodor­czyk dobrze odnalazł się w owej drużynie. Zdobył na Ukrainie pod­wójną koronę – Począt­ki nie są łatwe. W 23 meczach strzeliłem 10 bramek, więc myślę, że nie ma tragedii jak na pier­wszy sezon. Był on jak najbardziej udany. Zdobyłem dwa mis­tr­zost­wa i puchar. Zawsze byłem dru­gi, ter­az mogę w końcu się cieszyć.

ejberempire

Następny mecz

Ostatni mecz

Mecze Ekstraklasy

Tabela Ekstraklasy

Strzelcy Ekstraklasy

Sponsor serwisu

Archiwum newsów

Facebook

Get the Facebook Likebox Slider Pro for WordPress