Tetteh: W każdym meczu walczymy o zwycięstwo

Tetteh: W każdym meczu walczymy o zwycięstwo

Więk­szość sym­pa­tyków Lecha Poz­nań myśla­mi jest już przy wtorkowym finale Pucharu Pol­s­ki w Warsza­w­ie. Zan­im jed­nak piłkarze Kole­jorza stoczą bój o to tro­feum czeka ich poje­dynek w Lot­to Ekstrak­lasie. Pier­wszym ligowym rywalem w rundzie finałowej będzie Korona Kielce.  - Przed meczem finałowym gramy jeszcze jutro w lidze.. W tej chwili nasza postawa jest taka, by myśleć o najbliższym meczu. Nie wyda­je mi się, by szat­nia sku­pi­ała się już na wtorkowym spotka­niu w Warsza­w­ie. Liczy się tylko nad­chodzące spotkanie - tłu­maczy pomoc­nik Poz­nańskiej Loko­mo­ty­wy, Aziz Tetteh.

Aktu­al­nie podopieczni Nena­da Bjel­i­cy wal­czą o dwa tro­fea: Puchar Pol­s­ki oraz Mis­tr­zost­wo Pol­s­ki. Do osiąg­nię­cia tych celów będzie potrzeb­na maksy­mal­na mobi­liza­c­ja oraz mnóst­wo pra­cy. - Myślę, że nie ma różni­cy w pode­jś­ciu zawod­ników do koń­cowej fazy sezonu w zależnoś­ci od nar­o­dowoś­ci. Wszyscy mamy takie same cele i chce­my zdoby­wać tytuły. Jesteśmy zawod­nika­mi Lecha Poz­nań i dlat­ego w każdym meczu wal­czymy o zwycięst­wo. Nie patrzymy na sytu­ację w tabeli ogól­nie, lecz kon­cen­tru­je­my się na najbliższym meczu - komen­tu­je Ghańczyk.

aziz tetteh

Tet­teh ma aktu­al­nie na swoim kon­cie 3 żółte kart­ki. Oznacza to, że jeśli w meczu prze­ci­wko Koronie otrzy­ma “żółtko” wye­limin­u­je go to z gry w 32. kole­jce prze­ci­wko Wiśle Kraków. - Nie prze­j­mu­ję się tym ile żół­tych kartek mam na kon­cie przed wyjś­ciem na murawę. Myślę, że jest kilku zawod­ników w takiej sytu­acji, kiedy jed­nak jesteśmy na boisku nie zaprzą­tamy sobie tym głowy — kończy swo­ją wypowiedź Tetteh.

Kursy na mecze Lecha

Brak spotkań

Kursy bukmacherskie Ekstraklasa

Brak spotkań

Następny mecz

Ostatni mecz

Mecze Ekstraklasy

Tabela Ekstraklasy (gr. mistrzowska)

Tabela Ekstraklasy

Strzelcy Ekstraklasy

Archiwum newsów

Facebook

Get the Facebook Likebox Slider Pro for WordPress