31.05.2023, g. 18:45
Eredivisie
Breda vs Emmen
Do meczu pozostało:
1dn.5godz.52min.
13.00 X3.75 22.00 Odbierz 630 zł i typuj na eFortuna.pl Zarejestruj konto
Transmisja na żywo

Trałka: To co się z nami dzieje, jest po prostu niewytłumaczalne

Trałka: To co się z nami dzieje, jest po prostu niewytłumaczalne

Kole­jorz stra­cił wczo­raj aż pięć bra­mek w meczu z Cra­co­vią. Dwa razy do siat­ki dla Kole­jo­rza tra­fił Kasper Hamalainen.

Już po trzech minu­tach gospo­da­rze pro­wa­dzili 2:0 po tra­fie­niach Bar­to­sza Kapust­ki i Denisa Rakel­sa – Ciężko to sobie wytłu­ma­czyć. Tra­cimy na wyjeź­dzie dwie bram­ki po kon­trach w pierw­szych minu­tach. To jest nie­wy­obra­żalne – mówił po meczu kapi­tan Kolejorza.

Po pierw­szej poło­wie mistrzo­wie Pol­ski tra­cili już trzy bram­ki. Dzieła dopeł­nił Mate­usz Cet­nar­ski, strze­la­jąc z kar­nego – To co sobie w prze­rwie powie­dzie­li­śmy, to nie ma żad­nego zna­cze­nia. Chcie­li­śmy strze­lić bramkę, by wró­cić do gry.

Sytu­acja Kole­jorz jest tra­giczna. Lechi­ci oku­pują ostat­nie miej­sce w tabeli i nie­wiele wska­zuje na to, by mieli je opu­ścić – To nie jest łat­wa sytu­acja. Musimy za każ­dym razem zosta­wić serce na boisku, bo w innym wypad­ku nic nie ugramy – doda­je Trałka.

Po prze­rwie jesz­cze dwa tra­fie­nia doło­żyli pod­opieczni tre­nera Zie­liń­skiego, któ­rzy w kon­se­kwen­cji wygrali aż 5:2 – Po trzech minu­tach jest 2:0 i każ­da pił­ka zagrana do przo­du, śmier­dzi stu­pro­cen­tową sytu­acją. Gra­jąc dzie­się­ciu na trzech to ta trój­ka obroń­ców i tak utrzy­ma­łaby te wynik. To co się z nami dzieje, jest po pro­stu nie­wy­tłu­ma­czalne – kończy.

Kursy na mecze Lecha

Brak spotkań

Kursy bukmacherskie Ekstraklasa

Brak spotkań

Następny mecz

Ostatni mecz

Mecze Ekstraklasy

Tabela Ekstraklasy (gr. mistrzowska)

Tabela Ekstraklasy

Strzelcy Ekstraklasy

Archiwum newsów

Facebook

Get the Facebook Likebox Slider Pro for WordPress

Ten artykuł jest dostępny tylko w zagraniczej odsłonie tego serwisu.