01.06.2022, g. 16:00
Liga Narodów UEFA
Polska vs Walia
Do meczu pozostało:
3dn.12godz.50min.
11.75 X3.50 24.45 Odbierz 2720 zł i typuj na eFortuna.pl Zarejestruj konto
Transmisja na żywo

Trenerski dwugłos po meczu Lech — Cracovia

Trenerski dwugłos po meczu Lech — Cracovia

Zaprasza­my do zapoz­na­nia się z wypowiedzi­a­mi szkole­niow­ców po meczu Lech — Cracovia.

Robert Podolińs­ki (Cra­covia Kraków): 

Bard­zo cieszymy się z punk­tu wywal­czonego na ciężkim tere­nie. Myślę, że stra­cone bram­ki w ostat­nich kilku meczach może­my zak­wal­i­fikować do cyk­lu „poma­ga­jmy prze­ci­wnikowi zro­bić nam krzy­wdę”. Jed­nak dziś ten punkt wywal­czony był ogrom­nym nakła­dem sił, dlat­ego bard­zo za niego dziękuję.

Krzysztof Chrobak (Lech Poznań):

Niewąt­pli­wie czu­ję zawód. Mecz źle się dla nas ułożył. Zaczęliśmy z ani­muszem, planowal­iśmy dziś 3 punk­ty. Mieliśmy sporo akcji, sporo strza­łów i prak­ty­cznie wystar­czyła jed­na akc­ja prze­ci­wni­ka, która zakończyła powodzeniem.

Pier­wszą połowę zaczęliśmy z deter­mi­nacją, ale raz­iła niepo­rad­ność. Martwi mnie nato­mi­ast dru­ga połowa. Odro­bil­iśmy straty, byłem przeko­nany, że z zaan­gażowaniem będziemy atakowali, ale zapał słabł. Na pewno miały na to wpływ zmi­any. Był prob­lem z Hamalainen­em, Pawłows­ki miał prob­lem z obuwiem. Zmi­any, które zro­biłem – wprowadz­iłem młodych zawod­ników — nie wniosły nic w grę ofen­sy­wną. Jestem również przeko­nany, że na prze­bieg tego spotka­nia miały wpływ te właśnie wymus­zone zmi­any, a część zawod­ników była indy­wid­u­al­nie doprowadzana do gry i to też miało wpływ na tem­po gry. Niewąt­pli­wie w mojej oce­nie i zespołu również, nikt nie jest zad­owolony, bo stra­cil­iśmy 2 punkty.

Mam niedosyt. Myślałem, że zdobędziemy łącznie 7 punk­tów, a my mamy tylko 3, to wynik poniżej oczeki­wań. To moja oso­bista porażka.

Kursy na mecze Lecha

Brak spotkań

Kursy bukmacherskie Ekstraklasa

Brak spotkań

Następny mecz

Ostatni mecz

Mecze Ekstraklasy

Tabela Ekstraklasy (gr. mistrzowska)

Tabela Ekstraklasy

Strzelcy Ekstraklasy

Archiwum newsów

Facebook

Get the Facebook Likebox Slider Pro for WordPress

Ten artykuł jest dostępny tylko w zagraniczej odsłonie tego serwisu.