Trenerski dwugłos po meczu Lech-Górnik

Trenerski dwugłos po meczu Lech-Górnik

Zaprasza­my do zapoz­na­nia się z wypowiedzi­a­mi tren­erów Józe­fa Dankowskiego i Mar­iusza Ruma­ka po meczu Lech — Górnik.

Józef Dankows­ki:

Grat­u­lu­ję tren­erowi Rumakowi wygranego meczu. Myślę, że Lech bard­zo chci­ał wygrać mecz i to było widać. Chcieliśmy dorów­nać zespołowi, który wal­czy o mis­tr­zost­wo. Nie moż­na jed­nak myśleć o zwycięst­wie, popeł­ni­a­jąc dwa takie same błędy w 2 połowach.

Pokaza­l­iśmy, że prezen­tu­je­my dobrą grę, momen­ta­mi na równi z Lechem, ale nie umieliśmy sobie poradz­ić z brakiem kon­cen­tracji, co zde­cy­dowało o prze­granej. Mecz jest podzielony na dwie połowy i to zejś­cie spowodowało dekon­cen­trację. Mimo słów otuchy w szat­ni i mobi­liza­cji, że może­my pokusić się o coś więcej niż min­i­mal­na porażkę, bo tak to wyglą­dało na początku, mimo wykrzyki­wa­nia tych słów, pow­tarza­nia ich, prz­er­wa nas zdekon­cen­trowała i przegraliśmy.

 

Mar­iusz Rumak:

Dziś były piękne bram­ki, wspani­ałe uderzenia Lovrenc­sic­sa, szczegól­nie to wewnętrzną częś­cią stopy. Mało który piłkarz tak potrafi. Mieliśmy więcej polo­tu, jakoś­ci, dynami­ki i to cieszy, cho­ci­aż nadal martwią kart­ki, przez które mamy wiele prob­lemów. W następ­nym meczu nie może zagrać Trał­ka i Kędziora.

Karol Linet­ty grał z infekcją i zagrał świetne spotkanie. W prz­er­wie nie wyglą­dał najlepiej, ale prosił o to, żeby mógł grać. Cały zespół, mimo tych prze­ci­wnoś­ci zagrał dobry mecz. Było kil­ka wyśmien­i­tych sytu­acji. Cza­sa­mi zabrakło jakiegoś wykończenia, dlat­ego dobrze, że wygral­iśmy. Murawa nam nie poma­gała, bo zawod­ni­cy się śliz­ga­ją, pił­ka ucieka i na tym tracimy.

Dobrze dzisi­aj prezen­tował się Pawłows­ki i zasługu­je na pochwałę, ale nie tylko on. Chwalę cały zespół, bo każdy na to zasłużył. Idziemy do przo­du. Przed nami Lechia i musimy się do tego meczu przygotować.

 

Kursy na mecze Lecha

Holandia - Austria

Euro 2024 (Mistrzostwa Europy)

25/06/2024 18:00

Francja - Polska

Euro 2024 (Mistrzostwa Europy)

25/06/2024 18:00

Anglia - Słowenia

Euro 2024 (Mistrzostwa Europy)

25/06/2024 21:00

Dania - Serbia

Euro 2024 (Mistrzostwa Europy)

25/06/2024 21:00

Peru - Kanada

Copa America

26/06/2024 00:00

Holandia - Austria

Euro 2024 (Mistrzostwa Europy)

25/06/2024 18:00

Francja - Polska

Euro 2024 (Mistrzostwa Europy)

25/06/2024 18:00

Anglia - Słowenia

Euro 2024 (Mistrzostwa Europy)

25/06/2024 21:00

Dania - Serbia

Euro 2024 (Mistrzostwa Europy)

25/06/2024 21:00

Peru - Kanada

Copa America

26/06/2024 00:00

Holandia - Austria

Euro 2024 (Mistrzostwa Europy)

25/06/2024 18:00

Francja - Polska

Euro 2024 (Mistrzostwa Europy)

25/06/2024 18:00

Anglia - Słowenia

Euro 2024 (Mistrzostwa Europy)

25/06/2024 21:00

Dania - Serbia

Euro 2024 (Mistrzostwa Europy)

25/06/2024 21:00

Peru - Kanada

Copa America

26/06/2024 00:00

Holandia - Austria

Euro 2024 (Mistrzostwa Europy)

25/06/2024 18:00

Francja - Polska

Euro 2024 (Mistrzostwa Europy)

25/06/2024 18:00

Anglia - Słowenia

Euro 2024 (Mistrzostwa Europy)

25/06/2024 21:00

Dania - Serbia

Euro 2024 (Mistrzostwa Europy)

25/06/2024 21:00

Peru - Kanada

Copa America

26/06/2024 00:00

Kursy bukmacherskie Ekstraklasa

Następny mecz

Ostatni mecz

Mecze Ekstraklasy

Tabela Ekstraklasy (gr. mistrzowska)

Tabela Ekstraklasy

Strzelcy Ekstraklasy

Archiwum newsów

Facebook

Get the Facebook Likebox Slider Pro for WordPress

Ten artykuł jest dostępny tylko w zagraniczej odsłonie tego serwisu.