Trenerski dwugłos po meczu Lech — Pogoń

Trenerski dwugłos po meczu Lech — Pogoń

Zaprasza­my do przeczy­ta­nia opinii Dar­iusza Wdow­czy­ka oraz Krzyszto­fa Chroba­ka po meczu Lech Poz­nań — Pogoń Szczecin.

Dar­iusz Wdow­czyk (tren­er Pogo­ni): — Myślę, że wszyscy obe­jrzeli dobre wid­owisko, było sporo sytu­acji pod­bramkowych, sporo akcji. Pier­wsza połowa zde­cy­dowanie należała do nas, mieliśmy kil­ka okazji do tego, żeby pod­wyższyć rezul­tat. Tak się nie stało, przez co w drugiej zaczęliśmy bronić wyniku. Lech moc­no naciskał, miał swo­je okaz­je, niewiele z tego wynikało, nie były to klarowne sytu­acje, ale zawsze zagrażali naszej bram­ce. Szko­da, że w prz­er­wie musi­ał zejść Marcin Robak, bo myślę, że z Marcin­em z przo­du ta dru­ga połowa wyglą­dała­by inaczej. Wal­czyliśmy do koń­ca, myślę, że zdobyliśmy na trud­nym tere­nie cen­ny punkt. Chłopakom należą się grat­u­lac­je za dobre spotkanie, w bólu i przez ból zdobyliśmy tutaj jeden punkt, z którego może­my się cieszyć. Zagral­iśmy pier­wszą połowę bard­zo agresy­wnie wysokim pressingiem nie pozwala­jąc Lechowi na to, żeby roz­gry­wał piłkę. To pewnie nas kosz­towało sporo sił. Lech nie jest łatwym zespołem i trze­ba powiedzieć, że potrafi grać dobre w piłkę, potrafi atakować, potrafi piłkę utrzymy­wać. Nie brałem pod uwagę przed spotkaniem tego, że są jakieś zawirowa­nia w Lechu. Sku­pi­amy się tylko i wyłącznie na tym, co my mamy robić na boisku. Oczy­wiś­cie anal­izu­je­my grę prze­ci­wni­ka, ale nie w takim stop­niu, żeby zaprzą­tać tym sobie za bard­zo głowę. Lech to jest mar­ka, to jest fir­ma i na swoim sta­dion­ie zawsze będą groźni dla każdego, z kim przyjdzie im się spotkanie. Lech jest ran­ny, ale potrafi grać na włas­nym boisku i potrafi zwyciężać.

Krzysztof Chrobak (tren­er Lecha): — Nie ukry­wam, że się bard­zo obaw­iałem tego spotka­nia. Pogoń dobrze rozpoczęła rundę — tak jak zapowiadałem, to może być najtrud­niejszy z doty­chcza­sowych naszych meczów. Mają groźne stałe frag­men­ty gry, ale bramkę stra­cil­iśmy po błę­dach. Jestem zad­owolony z meczu, szczegól­nie z drugiej połowy. Gral­iśmy z deter­mi­nacją, mimo trud­niejszej sytu­acji, bo były kon­tuz­je. Do ostat­nich sekund dążyliśmy do zwycięst­wa i za to chci­ałbym podz­iękować drużynie. Wszyscy wiemy, że trud­no odmienić zespół w kil­ka dni. Pogoń grała w sposób prosty i wyra­chowany. Od strony tech­nicznej prezen­towal­iśmy się lep­iej, stworzyliśmy kil­ka sytu­acji. Mam nadzieję, że nasz zespół się poz­biera. Cały zespół dzisi­aj pod­jął walkę. Dzisi­aj było nam ciężko, bo nie spotkaliśmy się z sym­pa­tią kibiców. Obaw­iałem się czy zespół nie spuś­ci głów. Cieszę się, że pod­jął walkę.

Kursy na mecze Lecha

Brak spotkań

Kursy bukmacherskie Ekstraklasa

Brak spotkań

Następny mecz

Ostatni mecz

Mecze Ekstraklasy

Tabela Ekstraklasy (gr. mistrzowska)

Tabela Ekstraklasy

Strzelcy Ekstraklasy

Archiwum newsów

Facebook

Get the Facebook Likebox Slider Pro for WordPress