Tymczasowe problemy kadrowe tymczasowego trenera

Tymczasowe problemy kadrowe tymczasowego trenera

Moż­na powiedzieć, że Lech ma wieczny prob­lem z iloś­cią środ­kowych pomoc­ników w kadrze. Nawet w pamięt­nym sezonie 2010/11 gdy “Kole­jorz” wygrał z ManCi­ty i wye­lim­i­nował Juven­tus Turyn z dal­szych roz­gry­wek w Lidze Europe­jskiej tren­er Zielińs­ki, a później Bakero mieli do dys­pozy­cji tylko 4 środ­kowych pomoc­ników, w tym dopiero rozpoczy­na­jącego kari­erę w seniorskiej piłce Kami­la Dry­gasa. Ter­az w obliczu kon­tuzji Trał­ki oraz Linet­tego wraca­ją prob­le­my ze środ­kowy­mi pomocnikami.

Od tego momen­tu minęły cztery lata, a obec­ny szkole­niowiec również może sko­rzys­tać z tylko czterech zawod­ników na tę pozy­cję. Mogło­by się wydawać, że to jest opty­mal­na ilość. Lecz weźmy pod uwagę kon­tuzję, lub pau­zowanie z powodu kartek i ilość możli­wych kom­bi­nacji ustaw­ienia w środ­ku pola zde­cy­dowanie maleje.

Właśnie w takiej sytu­acji jest obec­nie tym­cza­sowy tren­er “Poz­nańskiej Loko­mo­ty­wy” Krzystof Chrobak, który “na papierze” korzys­tać może z Trał­ki, Linet­tego, Jevti­cia oraz z wraca­jącego do składu po półrocznym wypoży­cze­niu Drewniaka.

Jest tak tylko “na papierze”, bo po zeszło­ty­god­niowym meczu z Lechią Gdańsk Łukasz Trał­ka zma­ga się ze stłucze­niem mięś­nia czworogłowego i grozi mu nawet do czterech tygod­ni absencji.
Kole­jnym kon­tuzjowanym jest Karol Linet­ty, który musi­ał opuś­cić murawę w drugiej połowie sobot­niego meczu z Pogo­nią. 19-let­ni piłkarz skarżył się na ból w staw­ie skokowym i nie wiado­mo czy fizjoter­apeu­ci zdoła­ją go przy­go­tować do następ­nego meczu z Ruchem.

Oby­d­waj zawod­ni­cy byli kluc­zowy­mi ele­men­ta­mi w układance tren­era Ruma­ka. Tren­er Chrobak zmus­zony kon­tuzją Trał­ki wys­taw­ił w wyjś­ciowym składzie Linet­tego w parze z Darko Jevti­ciem, a na ław­ce siedzi­ał Szy­mon Drew­ni­ak. Prze­bieg meczu nie poz­wolił jed­nak mu wejść na boisko i Jevti­cia zmienił bardziej ofen­sy­wny Daw­id Kownacki.

Na kogo więc postawi tren­er Chrobak w meczu z Ruchem Chorzów?

Duet Trał­ka-Linet­ty charak­tery­zowała bru­tal­na i prode­fen­sy­w­na gra w środ­ku pola. Do układan­ki został nam tylko ofen­sy­wny, dobry tech­nicznie, lecz sła­by fizy­cznie Jevtic i wiel­ka niewiado­ma czyli Drew­ni­ak. Po tym zawod­niku nie wiemy czego się moż­na spodziewać. W Zabrzu chy­ba też nie wiedzieli, praw­dopodob­nie dlat­ego znów widz­imy go na Bułgarskiej.
Jeśli jed­nak nowy tym­cza­sowy tren­er odważy się na wys­taw­ie­nie due­tu Jevtić-Drew­ni­ak w pier­wszym składzie zabraknie alter­naty­wy na ław­ce rezerwowych.

Jak z podob­ną sytu­acją radzili sobie poprzed­ni trenerzy?

Była alter­naty­wa, z której jeszcze w maju korzys­tał Mar­iusz Rumak- Wołąkiewicz na defen­sy­wnym pomoc­niku. Ten jed­nak opuś­cił boisko na noszach z uszkod­zonym mięśniem dwugłowym w 27. min­u­cie ostat­niego meczu i o jego grze w najbliższą niedziele może nie być mowy.
Nato­mi­ast Jose Mario Bakero pod­czas okre­su przy­go­towaw­czego do wiosen­nej kole­j­ki sezonu 2011/12 za kon­tuzjowanego Murawskiego i Dry­gasa na defen­sy­wnego pomoc­ni­ka wstaw­iał Marci­na Kamińskiego i to też było­by jakimś rozwiązaniem gdy­by nie kon­tuz­ja Wołąkiewicza.

Być może Krzystof Chrobak zde­cy­du­je się postaw­ić Szy­mona Drew­ni­a­ka jako tego defen­sy­wnego w parze z Darko Jevti­ciem. Będzie się to wiąza­ło z dużym ryzykiem, gdyż ławka rez­er­wowych Lecha Poz­nań od kilku sezonów nie jest wybit­nie dłu­ga i byna­jm­niej nie jest to wina żad­nego z trenerów.

Kursy na mecze Lecha

Lech Poznań - Radomiak Radom

PKO BP Ekstraklasa

23/07/2021 / 18:00

Kursy bukmacherskie Ekstraklasa

Legia Warszawa - Wisła Płock

PKO BP Ekstraklasa

23/07/2021 / 18:00

Lech Poznań - Radomiak Radom

PKO BP Ekstraklasa

23/07/2021 / 18:00

Pogoń Szczecin - Górnik Zabrze

PKO BP Ekstraklasa

23/07/2021 / 18:00

Śląsk Wrocław - Warta Poznań

PKO BP Ekstraklasa

23/07/2021 / 18:00

Wisła Kraków - Zagłębie Lubin

PKO BP Ekstraklasa

23/07/2021 / 18:00

Legia Warszawa - Wisła Płock

PKO BP Ekstraklasa

23/07/2021 / 18:00

Pogoń Szczecin - Górnik Zabrze

PKO BP Ekstraklasa

23/07/2021 / 18:00

Śląsk Wrocław - Warta Poznań

PKO BP Ekstraklasa

23/07/2021 / 18:00

Wisła Kraków - Zagłębie Lubin

PKO BP Ekstraklasa

23/07/2021 / 18:00

Następny mecz

Ostatni mecz

Mecze Ekstraklasy

Tabela Ekstraklasy (gr. mistrzowska)

Tabela Ekstraklasy

Strzelcy Ekstraklasy

Archiwum newsów

Facebook

Get the Facebook Likebox Slider Pro for WordPress