01.06.2022, g. 16:00
Liga Narodów UEFA
Polska vs Walia
Do meczu pozostało:
3dn.12godz.40min.
11.75 X3.50 24.45 Odbierz 2720 zł i typuj na eFortuna.pl Zarejestruj konto
Transmisja na żywo

Tymczasowe problemy kadrowe tymczasowego trenera

Tymczasowe problemy kadrowe tymczasowego trenera

Moż­na powiedzieć, że Lech ma wieczny prob­lem z iloś­cią środ­kowych pomoc­ników w kadrze. Nawet w pamięt­nym sezonie 2010/11 gdy “Kole­jorz” wygrał z ManCi­ty i wye­lim­i­nował Juven­tus Turyn z dal­szych roz­gry­wek w Lidze Europe­jskiej tren­er Zielińs­ki, a później Bakero mieli do dys­pozy­cji tylko 4 środ­kowych pomoc­ników, w tym dopiero rozpoczy­na­jącego kari­erę w seniorskiej piłce Kami­la Dry­gasa. Ter­az w obliczu kon­tuzji Trał­ki oraz Linet­tego wraca­ją prob­le­my ze środ­kowy­mi pomocnikami.

Od tego momen­tu minęły cztery lata, a obec­ny szkole­niowiec również może sko­rzys­tać z tylko czterech zawod­ników na tę pozy­cję. Mogło­by się wydawać, że to jest opty­mal­na ilość. Lecz weźmy pod uwagę kon­tuzję, lub pau­zowanie z powodu kartek i ilość możli­wych kom­bi­nacji ustaw­ienia w środ­ku pola zde­cy­dowanie maleje.

Właśnie w takiej sytu­acji jest obec­nie tym­cza­sowy tren­er “Poz­nańskiej Loko­mo­ty­wy” Krzystof Chrobak, który “na papierze” korzys­tać może z Trał­ki, Linet­tego, Jevti­cia oraz z wraca­jącego do składu po półrocznym wypoży­cze­niu Drewniaka.

Jest tak tylko “na papierze”, bo po zeszło­ty­god­niowym meczu z Lechią Gdańsk Łukasz Trał­ka zma­ga się ze stłucze­niem mięś­nia czworogłowego i grozi mu nawet do czterech tygod­ni absencji.
Kole­jnym kon­tuzjowanym jest Karol Linet­ty, który musi­ał opuś­cić murawę w drugiej połowie sobot­niego meczu z Pogo­nią. 19-let­ni piłkarz skarżył się na ból w staw­ie skokowym i nie wiado­mo czy fizjoter­apeu­ci zdoła­ją go przy­go­tować do następ­nego meczu z Ruchem.

Oby­d­waj zawod­ni­cy byli kluc­zowy­mi ele­men­ta­mi w układance tren­era Ruma­ka. Tren­er Chrobak zmus­zony kon­tuzją Trał­ki wys­taw­ił w wyjś­ciowym składzie Linet­tego w parze z Darko Jevti­ciem, a na ław­ce siedzi­ał Szy­mon Drew­ni­ak. Prze­bieg meczu nie poz­wolił jed­nak mu wejść na boisko i Jevti­cia zmienił bardziej ofen­sy­wny Daw­id Kownacki.

Na kogo więc postawi tren­er Chrobak w meczu z Ruchem Chorzów?

Duet Trał­ka-Linet­ty charak­tery­zowała bru­tal­na i prode­fen­sy­w­na gra w środ­ku pola. Do układan­ki został nam tylko ofen­sy­wny, dobry tech­nicznie, lecz sła­by fizy­cznie Jevtic i wiel­ka niewiado­ma czyli Drew­ni­ak. Po tym zawod­niku nie wiemy czego się moż­na spodziewać. W Zabrzu chy­ba też nie wiedzieli, praw­dopodob­nie dlat­ego znów widz­imy go na Bułgarskiej.
Jeśli jed­nak nowy tym­cza­sowy tren­er odważy się na wys­taw­ie­nie due­tu Jevtić-Drew­ni­ak w pier­wszym składzie zabraknie alter­naty­wy na ław­ce rezerwowych.

Jak z podob­ną sytu­acją radzili sobie poprzed­ni trenerzy?

Była alter­naty­wa, z której jeszcze w maju korzys­tał Mar­iusz Rumak- Wołąkiewicz na defen­sy­wnym pomoc­niku. Ten jed­nak opuś­cił boisko na noszach z uszkod­zonym mięśniem dwugłowym w 27. min­u­cie ostat­niego meczu i o jego grze w najbliższą niedziele może nie być mowy.
Nato­mi­ast Jose Mario Bakero pod­czas okre­su przy­go­towaw­czego do wiosen­nej kole­j­ki sezonu 2011/12 za kon­tuzjowanego Murawskiego i Dry­gasa na defen­sy­wnego pomoc­ni­ka wstaw­iał Marci­na Kamińskiego i to też było­by jakimś rozwiązaniem gdy­by nie kon­tuz­ja Wołąkiewicza.

Być może Krzystof Chrobak zde­cy­du­je się postaw­ić Szy­mona Drew­ni­a­ka jako tego defen­sy­wnego w parze z Darko Jevti­ciem. Będzie się to wiąza­ło z dużym ryzykiem, gdyż ławka rez­er­wowych Lecha Poz­nań od kilku sezonów nie jest wybit­nie dłu­ga i byna­jm­niej nie jest to wina żad­nego z trenerów.

Kursy na mecze Lecha

Brak spotkań

Kursy bukmacherskie Ekstraklasa

Brak spotkań

Następny mecz

Ostatni mecz

Mecze Ekstraklasy

Tabela Ekstraklasy (gr. mistrzowska)

Tabela Ekstraklasy

Strzelcy Ekstraklasy

Archiwum newsów

Facebook

Get the Facebook Likebox Slider Pro for WordPress

Ten artykuł jest dostępny tylko w zagraniczej odsłonie tego serwisu.