01.10.2023, g. 17:30
PKO BP Ekstraklasa
Pogoń Szczecin vs Lech Poznań
Do meczu pozostało:
0dn.0godz.44min.
12.80 X3.60 22.38 Odbierz 630 zł i typuj na eFortuna.pl Zarejestruj konto
Transmisja na żywo

Urban: Biorę na siebie dosyć dużą odpowiedzialność za transfer Sisiego

Urban: Biorę na siebie dosyć dużą odpowiedzialność za transfer Sisiego

W poniedzi­ałek odbył się pier­wszy tren­ing lechitów w roku 2016. Oprócz wraca­ją­cych z wypoży­czeń Macie­ja Wilusza i Mateusza Lisa do zespołu mis­trzów Pol­s­ki dołączył także najnowszy nabytek Kole­jorza — Sisi. Rozu­miem wąt­pią­cych w ten trans­fer- opowia­da tren­er Kole­jorza, Jan Urban.

Sisinio González Martínez przyszedł do Lecha na zasadzie wol­nego trans­feru i związał się z Buł­garską półrocznym kon­trak­tem. Jeśli Hisz­pan nie zaw­iedzie przede wszys­tkim tren­era Jana Urbana, dostanie propozy­c­je przedłuże­nia go o następ­ne dwa lata- Sisi to doświad­cze­nie w bard­zo moc­nych lig­ach. Pier­wsza i dru­ga liga hisz­pańs­ka- tam wys­tępował i ma bard­zo dużo wys­tępów. Rozu­miem wąt­pią­cych w ten trans­fer, w końcu przy­chodzi zawod­nik z drugiej ligi kore­ańskiej. Wyda­je mi się , że Sisi chci­ał spróbować czegoś nowego poza Hisz­panią. Wiem, że mógł spoko­jnie zostać w drugiej lidze hisz­pańskiej i bez prob­le­mu znalazł­by klub. Mógł również zostać na dłużej w Kor­ei za dużo więk­sze pieniądze niż dostanie w Lechu, ale zobaczył, że w Kor­ei są pieniądze, ale braku­je zain­tere­sowa­nia piłką i atmos­fery. To dla piłkarzy też jest bard­zo istotne- komen­tu­je opiekun lechitów.

jan urban

Tren­er Jan Urban i Sisi zna­ją się doskonale ze swo­jej współpra­cy w Osasunie Pam­pelu­nie w Secun­da Divi­sion- Sisi dzwonił do mnie, że chci­ał­by grać w Lechu i nie widzę w tym nic złego. Dla mnie to jest coś nor­mal­nego, jeśli się znamy to dlaczego miał­by nie zadz­wonić, czy nie ma u mnie możli­woś­ci gry. Obie strony wyraz­iły zain­tere­sowanie i zabral­iśmy się do real­iza­cji trans­feru. Biorę na siebie dosyć dużą odpowiedzial­ność za ten trans­fer. Dla spoko­ju klubu jest on na razie tylko półroczny, a jeśli pokaże co potrafi, przedłużymy kon­trakt. Wierzę, że Sisi poradzi sobie w naszej lidze - zapew­nia 53-let­ni szkoleniowiec.

-Gra na bard­zo wielu pozy­c­jach. Korzys­tałem z niego nawet na lewej obronie, gdy brakowało mi kogoś na tej pozy­cji jeszcze w Osasunie. Jego nom­i­nal­ną pozy­cją jest jed­nak prawa, lewa lub środek pomo­cy- zach­wala pra­wonożnego zawod­ni­kaWicemistr­zost­wo Europy i Świa­ta osiągnął dosyć dawno, bo prze­cież w młodzieżów­ce. Grać cho­ci­aż­by w młodzieżowej reprezen­tacji Hisz­panii to jed­nak znaczy, że ten ktoś potrafi grać w piłkę. Kon­tuz­je obu kolan nie poz­woliły mu na dojś­cie na jeszcze wyższy poziom. Za moich cza­sów Osasunie grał właś­ci­wie zawsze, podob­nie w Kor­ei. Kłopo­ty z kon­tuz­ja­mi już dawno za nim, bo od dwóch lat nie miał ich wcale.

  DSC_0109

Sisi będzie 20 Hisz­panem w Ekstrak­lasie, a pier­wszym w Lechu. Różnie wiodły się kari­ery jego rodaków na naszym kra­jowym pod­wórku–  W naszej lidze powinien sobie poradz­ić bez prob­le­mu. Wszys­tko jed­nak zależy od pro­ce­su adap­tacji w Polsce.

Z jed­nej strony Dani Quin­tana, Rubén Jura­do, Ger­ard Badía, Iña­ki Astiz, a z drugiej… — Mieliśmy w Legii kap­i­tana Lev­ante–  Iña­ki Descarge, który miał pecha, w pier­wszym meczu zła­pał kon­tuzję i  już się nie odnalazł. Musi­ał ode­jść. Bard­zo wiele zależy od tego, jak dany zawod­nik zaak­li­matyzu­je się w nowym środowisku- opowia­da Jan Urban.

Kursy na mecze Lecha

Brak spotkań

Kursy bukmacherskie Ekstraklasa

Brak spotkań

Następny mecz

Ostatni mecz

Mecze Ekstraklasy

Tabela Ekstraklasy (gr. mistrzowska)

Tabela Ekstraklasy

Strzelcy Ekstraklasy

Archiwum newsów

Facebook

Get the Facebook Likebox Slider Pro for WordPress

Ten artykuł jest dostępny tylko w zagraniczej odsłonie tego serwisu.