07.12.2023, g. 21:00
Puchar Polski
Arka Gdynia vs Lech Poznań
Do meczu pozostało:
4dn.6godz.45min.
14.33 X3.75 21.70 Odbierz 630 zł i typuj na eFortuna.pl Zarejestruj konto
Transmisja na żywo

Urban: Niektórzy są już myślami w innych klubach

Urban: Niektórzy są już myślami w innych klubach

Lechitów czeka­ją jeszcze dwa mecze w tym sezonie i nawet dwa zwycięst­wa nie zamażą plamy z kończącego się sezonu.

- Ten sezon jest nieu­dany. Nie lubię kła­mać i oszuki­wać. Różnie to wyglą­da w szat­ni. Niek­tórzy są myśla­mi już w innych miejs­cach, w innych klubach czy też myślą o kon­trak­tach. Do koń­ca roz­gry­wek został niecały tydzień, nie ma już presji, więc zawod­ni­cy powin­ni pokazać, że ta gra ich cieszy.

Dob­ie­ga­jące do koń­ca roz­gry­w­ki wyda­ją się być ostat­ni­mi dla Krzyszto­fa Kotorowskiego, który w Kole­jorzu spędz­ił więk­szą część swo­jej piłkarskiej kari­ery, więc całkiem możli­we, że dojdzie do zmi­any między słup­ka­mi w tych dwóch ostat­nich spotka­ni­ach. – Krzysiek spędz­ił tutaj mnóst­wo cza­su, więc jest to ciekawa propozy­c­ja i okaz­ja, by podz­iękować mu za te dwanaś­cie lat – przyz­na­je tren­er Urban.

Min­iony sezon to ist­na sinu­soi­da, jed­nak według szkole­niow­ca kilku piłkarzy grało dobrze przez cały sezon. – Karol pokazał się z bard­zo dobrej strony. Wyso­ki poziom cały czas utrzy­mu­je też Tamas, dobrze prezen­tował się Paulus, a i Ken­di robił swo­je. Jed­nym z najniebez­pieczniejszych graczy dla rywali jest niewąt­pli­wie Szymek. W porząd­ku grali Trała i Aziz, jeśli grali razem. Nieźle zaprezen­tował się też Jasiu. Pozostali grali nierówno, lep­sze momen­ty przepla­tane były słab­szy­mi. O napast­nikach nie wspom­i­nam, bo to co się stało, było kuri­ozalne. Najm­niej pre­ten­sji moż­na mieć do Daw­i­da. Swo­je zro­bił, ale miał kon­tuzję – wymienia szkoleniowiec.

Przez więk­szą część sezonu zarówno kibice, jak i dzi­en­nikarze nie szczędzili moc­nych słów w kierunku ustępu­jącego już mis­trza Pol­s­ki. – Takie opinie nie są prze­sadne, dla mnie to nor­mal­na rzecz. Lech co roku powinien grać w pucharach, to nie ule­ga żad­nej wąt­pli­woś­ci. Ja się nie dzi­wię, mogą dzi­wić się zawod­ni­cy, którzy tutaj przy­chodzą i nie dają sobie rady z presją i oczeki­wa­ni­a­mi. W Lechu wygry­wanie meczów powin­no być codzi­en­noś­cią i nie powin­no spraw­iać to nie wiado­mo jakiej radoś­ci. Jeśli zespół wal­czy o mis­tr­zost­wo to śred­nio wygry­wa dwadzieś­cia spotkań, dlat­ego do wygry­wa­nia powin­no się być przyzwyczajonym. 

Kursy na mecze Lecha

Brak spotkań

Kursy bukmacherskie Ekstraklasa

Brak spotkań

Następny mecz

Ostatni mecz

Mecze Ekstraklasy

Tabela Ekstraklasy (gr. mistrzowska)

Tabela Ekstraklasy

Strzelcy Ekstraklasy

Archiwum newsów

Facebook

Get the Facebook Likebox Slider Pro for WordPress

Ten artykuł jest dostępny tylko w zagraniczej odsłonie tego serwisu.