Urban rozpędza Lokomotywę. Na stacje pośrednie już nie ma czasu

Urban rozpędza Lokomotywę. Na stacje pośrednie już nie ma czasu

Meczem z Górnikiem Łęcz­na Lech Poz­nań zakończył pier­wszą ser­ię meczów pod wodzą nowego tren­era – Jana Urbana. Kryzys powoli się kończy, przy­na­jm­niej takie są prog­nos­ty­ki dla Lecha. Mis­trz Pol­s­ki w końcu zaczął punk­tować i trze­ba odd­ać zarzą­dowi, że zmi­ana tren­era była jak najbardziej trafioną decyzją.

Gdy Maciej Sko­rża odchodz­ił ze stol­i­cy Wielkopol­s­ki niecały miesiąc temu, druży­na była zru­jnowana zarówno fizy­cznie, jak i psy­chicznie. Więk­szość spotkań tren­er Sko­rża wys­taw­iał tę samą jede­nastkę, co prowadz­iło do licznych kon­tuzji i zwykłego przemęczenia. Trze­ba do tego wszys­tkiego doliczyć jeszcze kry­tykę, która spły­wała na Lecha z całego kra­ju. Atmos­fera w klu­bie była ponu­ra. Gdy zbliżał się kole­jny mecz, więk­szość kibiców pode­jrze­wała, że może on być znowu prze­grany. Z mis­trzem Pol­s­ki wygry­wali wszyscy. Nie licząc Ligi Europy, w Ekstrak­lasie w jede­nas­tu kole­jkach, Lech wygrał jed­no spotkanie, zremisował dwa mecze i prze­grał aż osiem spotkań. W ubiegłym sezonie na fin­iszu roz­gry­wek, po 37 kole­jkach, Lech miał tylko pięć porażek. Pokazu­je to skalę prob­le­mu, z jaką musi­ał zmierzyć się nie tylko sam zarząd, ale przede wszys­tkim trener.

Cier­pli­wość, która i tak trwała bard­zo dłu­go, skończyła się. Kon­trakt z Maciejem Sko­rżą rozwiązano, a na jego miejsce sprowad­zono doświad­c­zonego szkole­niow­ca – Jana Urbana. Człowieka spoko­jnego, uśmiech­niętego, który na samym już początku był bard­zo optymisty­cznie nastaw­iony do trud­nej sytu­acji Lecha. Na pier­wszej kon­fer­encji pra­sowej powiedzi­ał, że piłkarze umieją grać w piłkę, a prob­lem klubu po pros­tu trze­ba rozwiązać. I rzeczy­wiś­cie, prob­lem z tygod­nia na tydzień jest coraz mniejszy. Po pier­wsze, uda­je się znowu punk­tować. Podopieczni tren­era Urbana w czterech spotka­ni­ach ugrali więcej punk­tów, niż za tren­era Sko­rży. Dorobek obec­nego szkole­niow­ca wynosi osiem oczek, zaś Sko­rży tylko pięć po jede­nas­tu kole­jkach. Razem daje to i tak marne trzy­naś­cie punk­tów, jed­nak jest nadzie­ja, że po prz­er­wie już rozpęd­zona Loko­mo­ty­wa przeskoczy kole­jne szczeble tabeli.

Jed­nym z prob­lemów, które udało się rozwiązać za tren­era Urbana są liczne kon­tuz­je, które przy­trafi­ały się zawod­nikom. Na jed­nej z kon­fer­encji pra­sowych, gdzie obec­ny był Tamas Kadar, dzi­en­nikarze usłyszeli od zawod­ni­ka, że piłkarze byli po pros­tu przemęczeni. Na pyta­nia o ocenę tren­era, Węgi­er nie chci­ał odpowiedzieć, bo jak powiedzi­ał: To by było nieel­e­ganck­ie wobec tren­era Sko­rży, bo nie siedzi obok mnie i nie mógł­by odnieść się do moich słów. Pokazu­je to na pewno niełatwą relację, jaka była pomiędzy szkole­niow­cem, a zawod­nika­mi. Wróćmy jed­nak do kon­tuzji, a w zasadzie ich braku. Przy­czyną tego zjawiska jest częs­ta rotac­ja skła­dem. Biorąc pod uwagę sie­dem meczów, które jako tren­er roze­grał z Lechem Urban, to tylko w dwóch wyszedł w takim samym składzie, z Ruchem Chorzów i Górnikiem Łęcz­na. Jest to nie tylko dobry sposób, by dać zre­gen­erować się piłkar­zom, ale również by lep­iej ich poz­nać i dać im szan­sę do pokaza­nia się. Co najlep­sze, to po pros­tu dzi­ała. Piłkarze są zad­owoleni, druży­na punk­tu­je, a kibice odzysku­ją wiarę, że uda się jeszcze coś w tym sezonie ugrać. Jesteśmy w trak­cie prz­er­wy na kadrę. Wielu piłkarzy wyjechało reprezen­tować swo­je ojczyzny. Tren­er Urban wie, że po powro­cie czeka ich jeszcze trud­niejsze, jeszcze bardziej inten­sy­wniejsze zadanie. W jeden miesiąc, Lech ma do roze­gra­nia aż dziewięć spotkań. Wiado­mo jed­no, lim­it stra­conych punk­tów “Kole­jorz” wyko­rzys­tał jeszcze zan­im do klubu przyszedł tren­er Urban. Ciężkie zadanie stoi przed 53-let­nim trenerem, który powoli rozpędza Loko­mo­ty­wę. Nie może jed­nak poz­wolić się jej zatrzymać.

Kursy na mecze Lecha

Irlandia Północna U19 - Włochy U19

Mistrzostwa Europy U-19

18/07/2024 20:00

Vikingur - FK Liepaja

Liga Konferencji Europy

18/07/2024 20:00

Tirana - Torpedo Kutaisi

Liga Konferencji Europy

18/07/2024 20:00

Corvinul Hunedoara - Paksi FC

Liga Europejska

18/07/2024 20:00

Shkendija - Lernayin Artsakh

Liga Konferencji Europy

18/07/2024 20:00

Irlandia Północna U19 - Włochy U19

Mistrzostwa Europy U-19

18/07/2024 20:00

Vikingur - FK Liepaja

Liga Konferencji Europy

18/07/2024 20:00

Tirana - Torpedo Kutaisi

Liga Konferencji Europy

18/07/2024 20:00

Corvinul Hunedoara - Paksi FC

Liga Europejska

18/07/2024 20:00

Shkendija - Lernayin Artsakh

Liga Konferencji Europy

18/07/2024 20:00

Irlandia Północna U19 - Włochy U19

Mistrzostwa Europy U-19

18/07/2024 20:00

Vikingur - FK Liepaja

Liga Konferencji Europy

18/07/2024 20:00

Tirana - Torpedo Kutaisi

Liga Konferencji Europy

18/07/2024 20:00

Corvinul Hunedoara - Paksi FC

Liga Europejska

18/07/2024 20:00

Shkendija - Lernayin Artsakh

Liga Konferencji Europy

18/07/2024 20:00

Irlandia Północna U19 - Włochy U19

Mistrzostwa Europy U-19

18/07/2024 20:00

Vikingur - FK Liepaja

Liga Konferencji Europy

18/07/2024 20:00

Tirana - Torpedo Kutaisi

Liga Konferencji Europy

18/07/2024 20:00

Corvinul Hunedoara - Paksi FC

Liga Europejska

18/07/2024 20:00

Shkendija - Lernayin Artsakh

Liga Konferencji Europy

18/07/2024 20:00

Kursy bukmacherskie Ekstraklasa

Jagiellonia Białystok - Puszcza Niepołomice

PKO BP Ekstraklasa

19/07/2024 18:00

Śląsk Wrocław - Lechia Gdańsk

PKO BP Ekstraklasa

19/07/2024 20:30

GKS Katowice - Radomiak Radom

PKO BP Ekstraklasa

20/07/2024 14:45

Pogoń Szczecin - Korona Kielce

PKO BP Ekstraklasa

20/07/2024 17:30

Legia Warszawa - Zagłębie Lubin

PKO BP Ekstraklasa

20/07/2024 20:15

Jagiellonia Białystok - Puszcza Niepołomice

PKO BP Ekstraklasa

19/07/2024 18:00

Śląsk Wrocław - Lechia Gdańsk

PKO BP Ekstraklasa

19/07/2024 20:30

GKS Katowice - Radomiak Radom

PKO BP Ekstraklasa

20/07/2024 14:45

Pogoń Szczecin - Korona Kielce

PKO BP Ekstraklasa

20/07/2024 17:30

Legia Warszawa - Zagłębie Lubin

PKO BP Ekstraklasa

20/07/2024 20:15

Jagiellonia Białystok - Puszcza Niepołomice

PKO BP Ekstraklasa

19/07/2024 18:00

Śląsk Wrocław - Lechia Gdańsk

PKO BP Ekstraklasa

19/07/2024 20:30

GKS Katowice - Radomiak Radom

PKO BP Ekstraklasa

20/07/2024 14:45

Pogoń Szczecin - Korona Kielce

PKO BP Ekstraklasa

20/07/2024 17:30

Legia Warszawa - Zagłębie Lubin

PKO BP Ekstraklasa

20/07/2024 20:15

Jagiellonia Białystok - Puszcza Niepołomice

PKO BP Ekstraklasa

19/07/2024 18:00

Śląsk Wrocław - Lechia Gdańsk

PKO BP Ekstraklasa

19/07/2024 20:30

GKS Katowice - Radomiak Radom

PKO BP Ekstraklasa

20/07/2024 14:45

Pogoń Szczecin - Korona Kielce

PKO BP Ekstraklasa

20/07/2024 17:30

Legia Warszawa - Zagłębie Lubin

PKO BP Ekstraklasa

20/07/2024 20:15

Następny mecz

Ostatni mecz

Mecze Ekstraklasy

Tabela Ekstraklasy (gr. mistrzowska)

Tabela Ekstraklasy

Strzelcy Ekstraklasy

Archiwum newsów

Facebook

Get the Facebook Likebox Slider Pro for WordPress

Ten artykuł jest dostępny tylko w zagraniczej odsłonie tego serwisu.