W 2015 roku życzymy…

W Nowy Rok zazwyczaj ludzie życzą sobie szczęś­cia, spełnienia marzeń lub radość w kole­jnych 365 dni­ach. Czego my życzmy w nad­chodzą­cym roku Kole­jor­zowi?

Przede wszys­tkim to życzymy Lechowi mis­tr­zost­wa oraz zdoby­cia Pucharu Pol­s­ki. W walce o Majs­tra cały czas liczy się kil­ka drużyn i moc­no wierzymy, że na początku czer­w­ca poz­na­ni­a­cy odbiorą złote medale i stat­uetkę dla najlep­szej drużyny w kra­ju. Nieco łatwiej powin­no być w Pucharze Pol­s­ki, a tam zapowia­da się finał Lech-Legia w Warsza­w­ie. Czy jest coś piękniejszego od wywal­czenia tego tro­feum w stol­i­cy?

Co za tym idzie, dobrych, a przede wszys­tkim zwycięs­kich meczów w europe­js­kich pucharach. Wszyscy tęskn­imy za cza­sa­mi, gdy do Poz­na­nia przy­jeżdżał Man­ches­ter City czy Juven­tus Turyn.

Tren­erowi Sko­rży życzymy napast­ni­ka z krwi i koś­ci. Kole­jorz potrze­bu­je piłkarza, który weźmie na siebie ciężar gry i zacznie strze­lać bram­ki na zawołanie, tak jak to było w przy­pad­ku Rober­ta Lewandowskiego i Artjom­sa Rud­nevsa.

Żeby mieć kla­sowych piłkarzy, trze­ba mieć na nich dużo pieniędzy, dlat­ego zarzą­dowi życzymy  prze­myślanych wydatków, które spełnią pokładanie w nich nadzieje.

Do tego wszys­tkiego trze­ba dołożyć kon­sek­wencję w grze, aby nie tracić w bezmyśl­ny sposób bramek, a co za tym idzie i punk­tów oraz frek­wencji na sta­dion­ie, bo czy jest coś piękniejszego od świę­towa­nia z drużyną zwycięskiego meczu?

 

Add a Comment

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *

Facebook

Get the Facebook Likebox Slider Pro for WordPress