Wilusz: Bardzo chcemy przejść dalej

Wilusz: Bardzo chcemy przejść dalej

Lechi­ci wygrali wczo­raj mecz z Piastem Gli­wice na inau­gu­rację sezonu, jed­nak cały czas w głowie mają rewanżowe spotkanie z Kalju Nomme – Sku­pi­amy się głównie na tym meczu czwartkowym i miejmy nadzieję, że dzisiejszy wynik i gra poz­woli nam zagrać w czwartek jeszcze lep­iej – powiedzi­ał po meczu Maciej Wilusz

Meczu z Piastem Kole­jorz na włas­nym sta­dion­ie jeszcze nie prze­grał. Wczo­raj po raz kole­jny podopieczni Mar­iusza Ruma­ka zagrali na zero z tyłu – Nie spodziewal­iśmy się że pójdzie tak łat­wo. Przede wszys­tkim byliśmy skupi­eni na tym, aby dobrze wejść w ten mecz, myśleliśmy tylko o sobie. To było dla nas najważniejsze i dzię­ki temu osiągnęliśmy taki rezul­tat – twierdzi obroń­ca

Wyda­je się, że mecz z Piastem był lek­ki łatwy i przy­jem­ny, a prze­grane spotkanie z Estończyka­mi więcej skupi­enia i kon­cen­tracji. W czym tkwi różni­ca między mecza­mi pucharowy­mi, a ekstrak­la­sowy­mi? – Ciężko powiedzieć, do każdego meczu pod­chodz­imy w ten sam sposób. Każdy jest zde­ter­mi­nowany, ale tu nie ma co porówny­wać ligi do pucharów. Każdy mecz trak­tu­je­my tak samo.

W czwartek lechitów czeka mecz o „być albo nie być”. Aby awan­sować dalej, trze­ba wygrać. – My zda­je­my sobie sprawę z tego, że jest to Liga Europy,  że chce­my awan­sować i bard­zo chce­my prze­jść dalej – kończy Wilusz

Następny mecz

Ostatni mecz

Mecze Ekstraklasy

Tabela Ekstraklasy

Strzelcy Ekstraklasy

Sponsor serwisu

Archiwum newsów

Facebook

Get the Facebook Likebox Slider Pro for WordPress