Wołąkiewicz: Musimy poprawić styl i jakość Lecha

Wołąkiewicz: Musimy poprawić styl i jakość Lecha

Hubert Wołąkiewicz opowia­da o zgrupowa­niu w Hisz­panii, celach na rundę wiosen­ną i funkcji kapitana

Hubert Wołąkiewicz prze­jął opaskę kap­i­tańską po Rafale Murawskim i jak przyz­na­je jest to bard­zo fajne uczu­cie – Dzięku­ję za zau­fanie tren­era i drużyny. To miłe zaskocze­nie, ale moż­na powiedzieć, ze byłem w trójce kap­i­tanów w poprzed­niej rundzie i mam nadzieję, że w jakimś stop­niu będę mógł pomóc tej drużynie

Wczo­raj w nocy lechi­ci wró­cili do Poz­na­nia po obozie w Hisz­panii. Jak ten okres przy­go­towaw­czy pod­sumował obroń­ca Kole­jorza – Ciepło było (śmiech). Przepra­cow­al­iśmy okres bard­zo dobrze, to co ćwiczyliśmy na treningach przekładal­iśmy na sparin­gi i to na pewno napawa optymizmem przed meczem ze Śląskiem. Przede wszys­tkim nie ma kon­tuzji i to jest najważniejsze . Ter­az czekamy na ligę  i miejmy nadzieję, że ten jutrze­jszy spar­ing udoku­men­tu­je tą dobrą postawę w Hisz­panii i od poniedzi­ałku będziemy trenować z myślą o ligowym meczu.

Jutro w Uniejowie poz­na­ni­a­cy zmierzą się z pier­ws­zoligowym Dol­canem Ząb­ki. Jak z kolei mówi tren­er Mar­iusz Rumak, mecz jest po to, aby szy­b­ciej zaadop­tować się do warunk­ów atmos­fer­ycznych panu­ją­cych ter­az w Polsce – Jesteśmy mile zaskoczeni pogodą po powro­cie z Hisz­panii, jed­nak nie mamy gdzie trenować, bo boiska nie są przy­go­towane , ale trud­no to już nie nasza sprawa. Jutro gramy spar­ing, trze­ba się dobrze pokazać, a potem przy­go­tować do meczu ze Śląskiem – przyz­na­je Wołąkiewicz

W Hisz­panii lechi­ci głown­ie pra­cow­ali nad tym, aby nadać sobie pewien styl gry i szy­bko ode­brać piłkę po jej stra­cie. – Wychodzi to nieźle, co pokaza­ły sparin­gi. Nie wyglą­da to jeszcze rewela­cyjnie, tak jak by miało to wyglą­dać, ale naprawdę były dobre momen­ty. Staral­iśmy się prze­jąć inic­jaty­wę w tych spotka­ni­ach i to nam się udawało. Napawa to wszys­tko optymizmem przed meczem ze Śląskiem i mam nadzieję, ze to przełożymy na mecze o punk­ty, ale wiado­mo, że liga się rządzi swoi­mi prawa­mi. Wtedy dopiero zobaczymy ile ten obóz w Hisz­panii i Jarocinie nam dał .

Obec­nie Kole­jorz pla­su­je się na czwartej loka­cie w tabeli, o co będzie wal­czył wios­ną? – O to, żeby zająć miejsce w pier­wszej trójce , bo ta trój­ka potem roz­gry­wa więcej meczów u siebie, a później będziemy wal­czyć o mis­tr­zost­wo. Musimy popraw­ić naszą grę, bo gramy w kratkę. W poprzed­niej rundzie to było naszą bolączką. Potrafil­iśmy wygrać spotkanie, a za chwilę przy­darza­ły się słab­sze mecze i gubil­iśmy punk­ty. Musimy popraw­ić styl i jakość Lecha.

W linii obrony tren­er zespołu ma duże pole manewru. Jak na chwilę obec­ną wyglą­da ta for­ma­c­ja? – Nieźle poza trze­ma bramka­mi w sparingu z Loko­mo­tivem, gdzie stra­cil­iśmy bram­ki po kon­tra­ch. Powin­niśmy prze­jąć inic­jaty­wę, a to oni pokaza­li nam jak się gra z kon­try i z tego wyciągnęliśmy wnios­ki. Mam nadzieje ze ominą nas kon­tuz­je i pokaże­my tą dobrą grę.

Nie da się pom­inąć tem­atu Bar­tosza Ślusarskiego i Rafała Murawskiego w zes­pole. Jed­nak Hubert Wołąkiewicz nie chci­ał zbyt wiele mówić w tej spraw­ie – Nie jest rewela­cyjnie w szat­ni, ale wszyscy jesteśmy piłkarza­mi, gramy dla tego klubu i każdy musi odpowiadać za siebie  My jesteśmy razem z chłopaka­mi i mam nadzieję, że do nas wrócą  – kończy kap­i­tan Kolejorza

Kursy na mecze Lecha

Niemcy - Szkocja

Euro 2024 (Mistrzostwa Europy)

14/06/2024 21:00

New York City FC - Columbus Crew

MLS

15/06/2024 01:30

Salwador - Peru

Mecz towarzyski

15/06/2024 02:30

Węgry - Szwajcaria

Euro 2024 (Mistrzostwa Europy)

15/06/2024 15:00

Hiszpania - Chorwacja

Euro 2024 (Mistrzostwa Europy)

15/06/2024 18:00

Niemcy - Szkocja

Euro 2024 (Mistrzostwa Europy)

14/06/2024 21:00

New York City FC - Columbus Crew

MLS

15/06/2024 01:30

Salwador - Peru

Mecz towarzyski

15/06/2024 02:30

Węgry - Szwajcaria

Euro 2024 (Mistrzostwa Europy)

15/06/2024 15:00

Hiszpania - Chorwacja

Euro 2024 (Mistrzostwa Europy)

15/06/2024 18:00

Niemcy - Szkocja

Euro 2024 (Mistrzostwa Europy)

14/06/2024 21:00

New York City FC - Columbus Crew

MLS

15/06/2024 01:30

Salwador - Peru

Mecz towarzyski

15/06/2024 02:30

Węgry - Szwajcaria

Euro 2024 (Mistrzostwa Europy)

15/06/2024 15:00

Hiszpania - Chorwacja

Euro 2024 (Mistrzostwa Europy)

15/06/2024 18:00

Niemcy - Szkocja

Euro 2024 (Mistrzostwa Europy)

14/06/2024 21:00

New York City FC - Columbus Crew

MLS

15/06/2024 01:30

Salwador - Peru

Mecz towarzyski

15/06/2024 02:30

Węgry - Szwajcaria

Euro 2024 (Mistrzostwa Europy)

15/06/2024 15:00

Hiszpania - Chorwacja

Euro 2024 (Mistrzostwa Europy)

15/06/2024 18:00

Kursy bukmacherskie Ekstraklasa

Następny mecz

Ostatni mecz

Mecze Ekstraklasy

Tabela Ekstraklasy (gr. mistrzowska)

Tabela Ekstraklasy

Strzelcy Ekstraklasy

Archiwum newsów

Facebook

Get the Facebook Likebox Slider Pro for WordPress

Ten artykuł jest dostępny tylko w zagraniczej odsłonie tego serwisu.