07.12.2023, g. 21:00
Puchar Polski
Arka Gdynia vs Lech Poznań
Do meczu pozostało:
4dn.3godz.29min.
14.33 X3.75 21.70 Odbierz 630 zł i typuj na eFortuna.pl Zarejestruj konto
Transmisja na żywo

Wrócił dobry Kędziora, Pawłowski jak zwykle na wysokim poziomie [oceny z meczu z Ruchem]

Wrócił dobry Kędziora, Pawłowski jak zwykle na wysokim poziomie [oceny z meczu z Ruchem]

Lech Poz­nań tren­era Bena­da Bjel­i­cy zwyciężył z Ruchem Chorzów we wspani­ałym sty­lu i awan­sował do kole­jnej rundy Pucharu Pol­s­ki. Oto, jak naszym zdaniem, zaprezen­towali się zawod­ni­cy Kolejorza.

Śred­nia drużyny: 6,3

        Lechi­ta meczu: Kędzio­ra (8)

Burić 7 W pier­wszej połowie z łat­woś­cią bronił uderzenia ofen­sy­wy gospo­darzy. Wyjątkiem był strzal Patry­ka Lip­skiego, gdy Boś­ni­ak inter­we­niował na raty. Pod koniec spotka­nia Ruch stworzył sobie kil­ka groźnych sytu­acji, ale Jas­min dziel­nie utrzy­mał czyste konto.
Kędzio­ra 8 Najlep­sze spotkanie od długiego okre­su cza­su w wyko­na­niu kap­i­tana pol­skiej młodzieżów­ki. Przy golu Roba­ka zal­iczył asys­tę, przedłuża­jąc dośrod­kowanie Jevticia.
Bednarek 7 Wychowanek Akademii Lecha Poz­nań god­nie wpa­sował się w lukę po Marcinie Kamińskim. Pokazu­je, że ze swoim starszym kolegą łączy go nie tylko numer na koszulce, ale i sta­bil­ny, wyso­ki poziom prezen­towany w każdym meczu.  binie mieli za dużo robo­ty w pier­wszej polowie
Nielsen 7 Duńs­ki obroń­ca Kole­jorza miał w środę mniej obow­iązków niż w meczu z Lechią, ale do ostat­niego gwiz­d­ka trwał w czu­jnoś­ci nie popeł­ni­a­jąc błędu.
Gum­ny 6 Szóst­ka na zachętę, bo widać, że braku­je mu nawyku gry lewą nogą. Choć bywały i lep­sze momen­ty gdy w 59. min­u­cie dograł moc­no w pole karne.
Trał­ka 7 Waleczny, ustaw­iał środek pola i przeci­nał kon­trata­ki rywali.
Majew­s­ki 8 Lata spęd­zone w zagranicznych lig­ach nie poszły na marne. Fil­igra­nowy pomoc­nik znacznie się rozwinął i dys­ponu­je fan­tasty­cznym przeglą­dem pola. Wielokrot­nie przyspieszał grę bezpośred­ni­mi poda­ni­a­mi. Gol był wisienką na torcie.
Makuszews­ki 5 Jeśli ktoś oglą­dał tego skrzy­dłowego po raz pier­wszy w ostat­nim meczu prze­ci­wko Lechii, mógł się wczo­raj zas­tanaw­iać, czy Makuszews­ki nie został pod­mieniony na kogoś słab­szego. Nieste­ty, ale wypoży­c­zony pomoc­nik prezen­tu­je bard­zo niesta­bil­ną for­mę i po doskon­ałym meczu w niedzielę, z Ruchem był niewidoczny.
Jevtić 7 Tren­er Bjel­i­ca pokazu­je, że da się pomieś­cić na swoich nom­i­nal­nych pozy­c­jach zarówno Jevti­cia jak i Majew­skiego. Obaj zawod­ni­cy dają wysoką jakość w roze­gra­niu i sporo kreaty­wnoś­ci w grze. Po dośrod­kowa­niu Darko z rzu­tu rożnego padł pier­wszy gol. Asys­tował również przy trzec­im trafieniu.

Pawłows­ki 8 Bard­zo ruch­li­wy, częs­to korzys­tał z miejs­ca na lewej flance zostaw­ionego przez defen­sorów Ruchu. Zdobył pięknego gola i opuś­cił boisko po godzinie gry. Dobre spotkanie 29-let­niego skrzydłowego.

Robak 8 Trze­ci mecz, czwarty gol, do którego dołożył jeszcze asys­tę. Nie mamy wąt­pli­woś­ci, kogo najbardziej odmienił Nenad Bjelica.

Formel­la 6 Zmienił Pawłowskiego w 62 min­u­cie. Nieprzekonu­ją­cy, popeł­nia błędy, jak ten na 20 min­ut przed końcem, gdy skórę ura­tował mu Jas­min Burić broniąc strzał po kon­trze. Miejmy nadzieję, że w meczu z jego ukochaną Arką pokaże mak­si­mum swoich możliwości.

Kow­nac­ki 6 Widać było, że dopiero wraca do gry. Stworzył sobie sytu­ację sam na sam,  której nie pod­wyższył wyniku na 4:0, bo jego pod­cinkę obronił Lech.

Jóźwiak Grał zbyt krótko, by go ocenić.

Kursy na mecze Lecha

Brak spotkań

Kursy bukmacherskie Ekstraklasa

Brak spotkań

Następny mecz

Ostatni mecz

Mecze Ekstraklasy

Tabela Ekstraklasy (gr. mistrzowska)

Tabela Ekstraklasy

Strzelcy Ekstraklasy

Archiwum newsów

Facebook

Get the Facebook Likebox Slider Pro for WordPress

Ten artykuł jest dostępny tylko w zagraniczej odsłonie tego serwisu.