03.06.2023, g. 00:40
MLB
Miami Marlins vs Oakland Athletics
Do meczu pozostało:
0dn.19godz.44min.
11.58 X9.40 22.85 Odbierz 630 zł i typuj na eFortuna.pl Zarejestruj konto
Transmisja na żywo

Wygrać i wskoczyć na trzecie miejsce

Wygrać i wskoczyć na trzecie miejsce

Dzisiejszy mecz na pewno nie będzie łatwy dla lechitów. Poprzed­nie dwa spotka­nia w obu run­dach Piast wychodz­ił zwycięsko w poje­dynku z Lechem. Co więcej, obec­ne­mu mis­tr­zowi Pol­s­ki nie udało się strzelić Pias­towi nawet jed­nej bram­ki. Na dzień dzisiejszy prze­ci­wnik z Gli­wic jest wicelid­erem i traci do lid­eru­jącej Legii trzy punk­ty. “Kole­jorz” jest praw­ie na samym dole mis­tr­zowskiej tabeli. Zaj­mu­je 6 lokatę, a do pier­wszego miejs­ca braku­je mu aż 11 punktów.

Piast Gli­wice, rewelac­ja rundy jesi­en­nej, wios­ną nie błyszcza­ła. Podopieczni tren­era Lata­la na wios­nę pogu­bili bard­zo dużo punk­tów i stra­cili pozy­cję lid­era, którą tak dłu­go utrzymy­wali. Od tego cza­su Piast jest na drugim miejs­cu: Piast idzie w górę. Tra­cili na początku punk­ty, ale ter­az for­ma idzie w górę. Co praw­da w 90. min­u­cie stra­cili trzy ważne punk­ty. Oni wiedzą, że gdy prze­gra­ją, a Legia wygra to przewa­ga wzrośnie do trzech spotkań. Piast musi­ał­by się zacząć oglą­dać do tyłu. To jed­nak nie nasz prob­lem. My szukamy zwycięst­wa żeby gonić czołówkę —  powiedzi­ał na przed­mec­zowej kon­fer­encji pra­sowej tren­er Lecha Poznań.

Po piątkowej prze­granej z Legią, lechi­ci prak­ty­cznie stra­cili szan­sę na obronę tytułu. Jedyną szan­są na udany sezon jest gra w europe­js­kich pucharach po jego zakończe­niu: My może my mieć jeszcze dobry sezon, gdy awan­su­je­my do pucharów a potem do fazy grupowej Ligi Europy, to pięk­na sprawa. To ogromne doświad­cze­nie dla nas wszys­t­kich —  mówił Urban.

Lech na pewno będzie chci­ał się ode­grać na Piaś­cie, z którym nie udało się w tym sezonie wygrać. O tym mówił na kon­fer­encji tren­er Lecha, który twierdzi, że zawod­ni­cy nie myślą o żad­nym rewanżu: Wyda­je mi się, że zawod­ni­cy o tym nie myślą. Oni żyją dniem dzisiejszym. Wygry­wasz cza­sem z kimś, bo on jest w słab­szej formie. To nie zawsze moż­na porów­nać to, że się prze­grało. Zawod­ni­cy chcą  wygrać z Piastem. Być może tak myślą o rywal­iza­cji z Legią. Zagramy w następ­nym sezonie z Podbeskidziem i nie będziemy o tym myśleć, że nas dwa razy pokon­ali. W tym przy­pad­ku nie ma piłkarskiej złoś­ci. Oni nam prz­er­wali fajną passę na jesień. Mieliśmy fajne sytu­acje w tym meczu. Nie musieliśmy go przegrać.

Jeśli dzisi­aj Lecha wygra, po tej kole­jce przy korzyst­nych wynikach Zagłębia, Cra­covii i Pogo­ni jest w stanie wskoczyć na trze­cie miejsce w tabeli.

 

 

 

Kursy na mecze Lecha

Brak spotkań

Kursy bukmacherskie Ekstraklasa

Brak spotkań

Następny mecz

Ostatni mecz

Mecze Ekstraklasy

Tabela Ekstraklasy (gr. mistrzowska)

Tabela Ekstraklasy

Strzelcy Ekstraklasy

Archiwum newsów

Facebook

Get the Facebook Likebox Slider Pro for WordPress

Ten artykuł jest dostępny tylko w zagraniczej odsłonie tego serwisu.