24.02.2024, g. 17:30
PKO BP Ekstraklasa
Lech Poznań vs Śląsk Wrocław
Do meczu pozostało:
1dn.11godz.5min.
1 X 2 Odbierz 330 zł i typuj na eFortuna.pl Zarejestruj konto
Transmisja na żywo

Zmiana decyzji wojewody. Stadion wkrótce otwarty

Zmiana decyzji wojewody. Stadion wkrótce otwarty

Sta­dion przy Buł­garskiej już w czwartek będzie otwarty dla kibiców! Woje­w­o­da wielkopol­s­ki, Zbig­niew Hoff­mann poin­for­mował, że — na wniosek złożony przez Klub — postanow­ił skró­cić karę zamknię­cia obiek­tu z pię­ciu do dwóch meczów ligowych oraz z trzech do jed­nego w ramach elim­i­nacji Ligi Europy.

- To bard­zo dobra infor­ma­c­ja dla wszys­t­kich osób związanych z Kole­jorzem — komen­tu­je prezes Karol Klim­czak. — To oczy­wiste, że gra na włas­nym sta­dion­ie, przy wypełnionych try­bunach to zawsze atut gospo­darza. Gramy dla kibiców i bard­zo chcieliśmy, by możli­wie najszy­b­ciej mogli wró­cić na Buł­garską i dopin­gować swój ukochany klub.

Lech Poz­nań zab­ie­gał o zmi­anę decyzji między inny­mi poprzez akty­wne uczest­nict­wo preze­sa w zes­pole roboczym dzi­ała­ją­cym przy woje­w­odzie i wprowadze­nie w życie rozwiązań w ramach tzw. “pro­gra­mu napraw­czego”. Zawarte w nim punk­ty doty­czą zmi­an zarówno w infra­struk­turze sta­dionowej, pro­gra­mach eduka­cyjnych, szkole­ni­ach dla służb infor­ma­cyjnych czy współpra­cy ze Sto­warzysze­niem Kibiców Lecha Poznań.

- Gdy ogłasza­łem swo­ją decyzję, powiedzi­ałem, że karę należy trak­tować jako czas reflek­sji dla znalezienia rozwiązań popraw­ia­ją­cych bez­pieczeńst­wo na sta­dion­ie miejskim. Wspól­ną pracą te rozwiąza­nia znaleźliśmy i kibice mogą wró­cić na bez­pieczny obiekt. Myślę, że to dzi­ałanie pokazu­je, że z każdej trud­nej sytu­acji, a nawet dotk­li­wej kary, moż­na wycią­gać kon­struk­ty­wne wnios­ki. Taki był mój cel i ten cel uważam za osiąg­nię­ty — mówi woje­w­o­da wielkopolski.

Zmi­ana decyzji woje­w­ody oznacza, że rewanżowy mecz drugiej rundy elim­i­nacji Ligi Europy ze Szachtiorem Solig­orsk odbędzie się już z udzi­ałem pub­licznoś­ci. Pier­wszym spotkaniem ligowym, który z per­spek­ty­wy try­bun kibice obe­jrzą przy Buł­garskiej będzie sierp­niowe star­cie z Wisłą Kraków.

W sobotę ruszy sprzedaż biletów na mecz z Białorusi­na­mi, szczegółowe infor­ma­c­je o kar­ne­tach zostaną przed­staw­ione w przyszłym tygodniu.

Kursy na mecze Lecha

Bośnia i Hercegowina Kobiety - Szwecja Kobiety

Liga Narodów UEFA kobiet

23/02/2024 13:00

Czarnogóra Kobiety - Irlandia Północna Kobiety

Liga Narodów UEFA kobiet

23/02/2024 14:00

FC LNZ Cherkasy - Hirnyk-Sport Horiszni Pławni

Liga Ukraińska

23/02/2024 14:30

Bułgaria Kobiety - Ukraina Kobiety

Liga Narodów UEFA kobiet

23/02/2024 15:00

Al-Riyadh SC - Al Raed

Liga Arabska

23/02/2024 15:00

Bośnia i Hercegowina Kobiety - Szwecja Kobiety

Liga Narodów UEFA kobiet

23/02/2024 13:00

Czarnogóra Kobiety - Irlandia Północna Kobiety

Liga Narodów UEFA kobiet

23/02/2024 14:00

FC LNZ Cherkasy - Hirnyk-Sport Horiszni Pławni

Liga Ukraińska

23/02/2024 14:30

Bułgaria Kobiety - Ukraina Kobiety

Liga Narodów UEFA kobiet

23/02/2024 15:00

Al-Riyadh SC - Al Raed

Liga Arabska

23/02/2024 15:00

Bośnia i Hercegowina Kobiety - Szwecja Kobiety

Liga Narodów UEFA kobiet

23/02/2024 13:00

Czarnogóra Kobiety - Irlandia Północna Kobiety

Liga Narodów UEFA kobiet

23/02/2024 14:00

FC LNZ Cherkasy - Hirnyk-Sport Horiszni Pławni

Liga Ukraińska

23/02/2024 14:30

Bułgaria Kobiety - Ukraina Kobiety

Liga Narodów UEFA kobiet

23/02/2024 15:00

Al-Riyadh SC - Al Raed

Liga Arabska

23/02/2024 15:00

Bośnia i Hercegowina Kobiety - Szwecja Kobiety

Liga Narodów UEFA kobiet

23/02/2024 13:00

Czarnogóra Kobiety - Irlandia Północna Kobiety

Liga Narodów UEFA kobiet

23/02/2024 14:00

FC LNZ Cherkasy - Hirnyk-Sport Horiszni Pławni

Liga Ukraińska

23/02/2024 14:30

Bułgaria Kobiety - Ukraina Kobiety

Liga Narodów UEFA kobiet

23/02/2024 15:00

Al-Riyadh SC - Al Raed

Liga Arabska

23/02/2024 15:00

Kursy bukmacherskie Ekstraklasa

Piast Gliwice - Cracovia Kraków

PKO BP Ekstraklasa

23/02/2024 18:00

Pogoń Szczecin - ŁKS Łódź

PKO BP Ekstraklasa

23/02/2024 20:30

Jagiellonia Białystok - Ruch Chorzów

PKO BP Ekstraklasa

24/02/2024 15:00

Lech Poznań - Śląsk Wrocław

PKO BP Ekstraklasa

24/02/2024 17:30

Stal Mielec - Raków Częstochowa

PKO BP Ekstraklasa

24/02/2024 20:00

Piast Gliwice - Cracovia Kraków

PKO BP Ekstraklasa

23/02/2024 18:00

Pogoń Szczecin - ŁKS Łódź

PKO BP Ekstraklasa

23/02/2024 20:30

Jagiellonia Białystok - Ruch Chorzów

PKO BP Ekstraklasa

24/02/2024 15:00

Lech Poznań - Śląsk Wrocław

PKO BP Ekstraklasa

24/02/2024 17:30

Stal Mielec - Raków Częstochowa

PKO BP Ekstraklasa

24/02/2024 20:00

Piast Gliwice - Cracovia Kraków

PKO BP Ekstraklasa

23/02/2024 18:00

Pogoń Szczecin - ŁKS Łódź

PKO BP Ekstraklasa

23/02/2024 20:30

Jagiellonia Białystok - Ruch Chorzów

PKO BP Ekstraklasa

24/02/2024 15:00

Lech Poznań - Śląsk Wrocław

PKO BP Ekstraklasa

24/02/2024 17:30

Stal Mielec - Raków Częstochowa

PKO BP Ekstraklasa

24/02/2024 20:00

Piast Gliwice - Cracovia Kraków

PKO BP Ekstraklasa

23/02/2024 18:00

Pogoń Szczecin - ŁKS Łódź

PKO BP Ekstraklasa

23/02/2024 20:30

Jagiellonia Białystok - Ruch Chorzów

PKO BP Ekstraklasa

24/02/2024 15:00

Lech Poznań - Śląsk Wrocław

PKO BP Ekstraklasa

24/02/2024 17:30

Stal Mielec - Raków Częstochowa

PKO BP Ekstraklasa

24/02/2024 20:00

Następny mecz

Ostatni mecz

Mecze Ekstraklasy

Tabela Ekstraklasy (gr. mistrzowska)

Tabela Ekstraklasy

Strzelcy Ekstraklasy

Archiwum newsów

Facebook

Get the Facebook Likebox Slider Pro for WordPress

Ten artykuł jest dostępny tylko w zagraniczej odsłonie tego serwisu.