Żuraw: Nie wiem czy zagramy podstawowym składem

Żuraw: Nie wiem czy zagramy podstawowym składem

Kole­jorz przy­go­towu­je się do spotka­nia o Super­puchar Pol­s­ki z warsza­wską legią, a także do arcy­ważnego dwumeczu z FK Sara­je­wo w ramach elim­i­nacji do Ligi Mistrzów.

W piątek Lech zain­au­gu­ru­je na INEA Sta­dion­ie sezon 2015/2016. Dla kibiców będzie to prawdzi­wa grat­ka, bo do Poz­na­nia przy­jedzie wicemistrz Pol­s­ki – Ten mecz będzie dla nas bard­zo istot­ny. Na pewno go nie odpuścimy. Gramy przed włas­ną pub­licznoś­cią z Legią, więc trud­no mówić o odpuszcza­niu. Mamy ich przeanal­i­zowanych, ale nie tak dokład­nie jak Sara­je­wo. Znamy ich z poprzed­niego sezonu, nastąpiły drob­ne korek­ty, ale jesteśmy w 100% przy­go­towani – jaki skład wybieg­nie w piątkowy wieczór na boisko? – Nie wiem czy zagramy pod­sta­wowym skła­dem, bo na dzień dzisiejszy jeszcze takiego nie ma. Są pozy­c­je, gdzie się zastanawiamy.

Cztery dni po meczu z Legią, Kole­jorz rozpocznie walkę w Lidze Mis­trzów – Mamy przeanal­i­zowaną wcześniejszą grę Sara­je­wa. Mamy też człowieka, który na bieżą­co obser­wu­je ich sparin­gi i trenin­gi – przyz­na­je tren­er Żuraw.

Pod­czas zgrupowa­nia w Gniewinie Lech roze­grał cztery sparin­gi, a dobrze zaprezen­towali się nowi piłkarze oraz ci, co grali mało – Jest wielu piłkarzy, którzy okre­sem przy­go­towaw­czym sporo zyskali w naszych oczach. Mamy nadzieję, że ich for­ma pójdzie w górę i będziemy mieli z nich sporo pożytku.

- Trud­no ocenić nowych graczy po tych kilku sparingach. Każdy z nich będzie potrze­bował cza­su, żeby przestaw­ić się na naszą grę, aczkol­wiek uważam, że każdy z nich może dać nam nową jakość – doda­je asys­tent tren­era Skorży.

Kursy na mecze Lecha

Brak spotkań

Kursy bukmacherskie Ekstraklasa

Brak spotkań

Następny mecz

Ostatni mecz

Mecze Ekstraklasy

Tabela Ekstraklasy (gr. mistrzowska)

Tabela Ekstraklasy

Strzelcy Ekstraklasy

Archiwum newsów

Facebook

Get the Facebook Likebox Slider Pro for WordPress