06.10.2023, g. 20:30
PKO BP Ekstraklasa
Lech Poznań vs Puszcza Niepołomice
Do meczu pozostało:
4dn.20godz.25min.
11.30 X5.50 212.00 Odbierz 630 zł i typuj na eFortuna.pl Zarejestruj konto
Transmisja na żywo

Skorża- trener na lata

Skorża- trener na lata

Emoc­je po zdoby­tym mis­tr­zost­wie powoli opada­ją. Zespół Lecha Poz­nań po zmi­an­ie tren­era na początku wrześ­nia przeszedł potężną meta­mor­fozę i sezon zakończył na 1. miejs­cu w tabeli Ekstrak­lasy. Czas zadać sobie jed­nak parę pytań odnośnie przyszłoś­ci — co dalej? Czy lechi­ci wciąż będą prezen­tować wyso­ki poziom, a może ich gra będzie jeszcze lep­sza? I wresz­cie najważniejsze pytanie- czy Maciej Sko­rża jest szkole­niow­cem, który może trenować Kole­jorza przez lata?

żuraw skorża

Co dalej? Wymar­zony sce­nar­iusz to gra w Lidze Mis­trzów, za co wszyscy trzy­mamy kciu­ki. Następ­nie obrona tytułu mis­trza kra­ju. Ewen­tu­alne wywal­cze­nie Pucharu Pol­s­ki również było­by mile widziane. Po mis­tr­zost­wie w sezonie 2009/10 apety­ty były tak samo wyostr­zone jak ter­az. Nieste­ty, Lech odpadł najpierw z elim­i­nacji do LM, potem zawodz­ił w lidze. Zak­wal­i­fikował się do fazy grupowej Ligi Europy, co było ogrom­nym sukce­sem, ale zakończe­nie sezonu dopiero na 5. miejs­cu po zdoby­ciu mis­tr­zost­wa było porażką.

ejberempire

Władze Lecha w 2010 roku nie były aż tak wyrozu­mi­ale, jak w sto­sunku do tren­era Mar­iusza Ruma­ka niemal dwa lata później. Jacek Zielińs­ki, tren­er ówczes­nych mis­trzów Pol­s­ki, został zwol­niony po 11 kole­jkach, zaraz przed meczem z Man­ches­terem City w LE. Bilans meczów w ekstrak­lasie w sezonie 2010/11, kiedy Lech powinien bić się o dru­gi tytuł z rzę­du był bowiem trag­iczny. “Poz­nańs­ka Loko­mo­ty­wa” prze­grała pięć meczów z jede­nas­tu, remisu­jąc trzykrot­nie i tyle samo razy zwycięża­ją. Na 11 serii spotkań, jak na mis­trza, nie było to zad­owala­ją­cym wyczynem.

Lech Poz­nań Macie­ja Sko­rży to inna druży­na niż ta tren­era Zielińskiego. Kiedy były tren­er Legii Warsza­wa prze­j­mował stery w poz­nańskim klu­bie, zespół był total­nie rozbity po bla­mażu w europe­js­kich pucharach. Należało go poz­bier­ać, przede wszys­tkim psy­chicznie, co Sko­rża zro­bił. Dzię­ki niemu po pię­ciu lat­ach do Poz­na­nia wró­cił mistrz.

Jako nowy tren­er pod­niósł morale tych chłopaków, więc ter­az, zna­jąc ich, powinien już sobie poradz­ić z wszys­tki­mi możli­wy­mi kryzysa­mi. A owe się zdarza­ją, bo taka jest prze­cież pił­ka noż­na. Jestem za to pewien, że w sezonie 2015/16 Lech Macie­ja Sko­rży to nie będzie zespół niereg­u­larny. Będzie drużyną, której wszyscy będą się bali i która będzie kon­sek­went­nie w każdym meczu punktować.

Maciej Skorża

Moc­no trzy­mam kciu­ki, aby Lech przezwyciężył “klątwę” pol­s­kich zespołów w Lidze Mis­trzów. Kole­jorz zasługu­je na to, by jako pier­wsza pol­s­ka druży­na od daw­na się  zak­wal­i­fikował się do fazy grupowej. Dro­ga do tego celu na pewno nie będzie łat­wa. Piłkarze powin­ni przed elim­i­nac­ja­mi przede wszys­tkim wbić sobie do głowy słowa, które stały się mot­tem Lecha — „Nigdy się nie poddawaj”.

Sko­rża nie jest przy­pad­kowym trenerem. To odpowied­nia oso­ba we właś­ci­wym miejs­cu. Oby kibice Lecha mogli z nim świę­tować sukcesy ukochanego klubu przez wiele lat.

Jakub Kulig

Kursy na mecze Lecha

Brak spotkań

Kursy bukmacherskie Ekstraklasa

Brak spotkań

Następny mecz

Ostatni mecz

Mecze Ekstraklasy

Tabela Ekstraklasy (gr. mistrzowska)

Tabela Ekstraklasy

Strzelcy Ekstraklasy

Archiwum newsów

Facebook

Get the Facebook Likebox Slider Pro for WordPress

Ten artykuł jest dostępny tylko w zagraniczej odsłonie tego serwisu.