06.10.2023, g. 20:30
PKO BP Ekstraklasa
Lech Poznań vs Puszcza Niepołomice
Do meczu pozostało:
4dn.10godz.49min.
11.30 X5.50 212.00 Odbierz 630 zł i typuj na eFortuna.pl Zarejestruj konto
Transmisja na żywo

Agresywny Linetty i spokojny Thomalla — co słychać u mistrzów Polski?

Agresywny Linetty i spokojny Thomalla — co słychać u mistrzów Polski?

Mis­trz Pol­s­ki jest zespołem, który roz­gry­wa najwięcej meczów. Od miesią­ca w grze Kole­jorza sporo się zmieniło. 

Tren­er Jan Urban po przyjś­ciu do Lecha Poz­nań zaczął rotować skła­dem. Wcześniej za kadencji szkole­niow­ca Macie­ja Sko­rży lechi­ci niemalże w każdym meczu wychodzili podob­ną jede­nastką. Ter­az się to zmieniło. — Trze­ba patrzeć na to wszys­tko glob­al­nie. Zwracam uwagę na to, w jakiej formie zna­j­du­ją się poszczegól­ni zawod­ni­cy. W meczach ligowych chce­my osią­gać jak najlep­sze wyni­ki, bo wiemy, że przed nami był­by spoko­jniejszy okres przy­go­towaw­czy zimą – przyz­na­je tren­er Jan Urban.

Przed Kole­jorzem jeszcze sześć meczów do koń­ca roku. W ciągu kilku­nas­tu dni piłkarze mis­trza Pol­s­ki będą musieli pokony­wać set­ki kilo­metrów w walce o ligowe punk­ty. Kto zatem może liczyć na szan­sę gry w Gdańsku? — Patrzę na to, jak zawod­ni­cy wyglą­da­ją pod wzglę­dem fizy­cznym. Jest przesyt meczów. To nie jest nor­mal­ną rzeczą, że my gramy cztery mecze w dziesięć dni. Tak nawet nie ma na mis­tr­zost­wach świa­ta – tłu­maczy szkole­niowiec „Poz­nańskiej Lokomotywy”.

W czwartkowym meczu z Os Bele­nens­es w ataku wys­tąpił Denis Thoma­l­la. 23-let­ni napast­nik nie może zal­iczyć poby­tu w Poz­na­niu do udanych. Przy­na­jm­niej na razie. W Niebiesko-Białych barwach strzelił zaled­wie dwa gole. - Jestem zad­owolony z tego, że chłopak się tak stara. Oczeku­ję od niego jed­nak więcej, jeśli mówimy o stwarza­niu sytu­acji pod polem karnym prze­ci­wni­ka. Nie wyglą­da to różowo. Ta trwa od dłuższego cza­su. Dbamy oto, aby Denis się przeła­mał i wró­cił do opty­mal­nej formy – oce­nia swo­jego zawod­ni­ka Urban. — Do Lecha przyszedł z zespołu, w którym zdobył dziesięć bramek. W Poz­na­niu na początku też strzelił kil­ka goli Potem coś się zacięło. Druży­na zaczy­na wychodz­ić z kryzy­su, a Denis na razie ma prob­le­my z tym, żeby się z nim upo­rać. Zobaczmy czy będzie grał. W tym roku kalen­dar­zowym z Denisa na pewno nie zrezygnu­je­my — doda­je.

denis thomalla

Pew­ni­akiem do gry w Kole­jorzu jest Karol Linet­ty. 20-let­ni reprezen­tant Pol­s­ki zmienił od pewnego cza­su swój styl gry. Jest bardziej agresy­wny, nie boi się zaatakować rywala. — Dziś w piłce wal­czy się na pograniczu faulu. Żół­ta kar­ta to faul. A faul to nie gra bru­tal­na. Jeśli zawod­nik nie robi tych fauli zbyt wiele, to oznacza, że nie gra blisko innych zawod­ników. Dla Karo­la to dobry kierunek. To potwierdze­nie tego, że Linet­ty jest w kon­tak­cie z prze­ci­wnikiem – kończy tren­er Urban.

karolek linetty

Kursy na mecze Lecha

Brak spotkań

Kursy bukmacherskie Ekstraklasa

Brak spotkań

Następny mecz

Ostatni mecz

Mecze Ekstraklasy

Tabela Ekstraklasy (gr. mistrzowska)

Tabela Ekstraklasy

Strzelcy Ekstraklasy

Archiwum newsów

Facebook

Get the Facebook Likebox Slider Pro for WordPress

Ten artykuł jest dostępny tylko w zagraniczej odsłonie tego serwisu.