02.12.2023, g. 20:00
PKO BP Ekstraklasa
Korona Kielce vs Lech Poznań
Do meczu pozostało:
4dn.1godz.30min.
13.80 X3.50 21.95 Odbierz 630 zł i typuj na eFortuna.pl Zarejestruj konto
Transmisja na żywo

Burić: Dodało mi to większej pewności siebie

Burić: Dodało mi to większej pewności siebie

Jas­min Burić jest numerem jeden w poz­nańskiej bram­ce. Boś­ni­ac­ki golkiper ma nadzieję, że wkrótce otrzy­ma pol­skie oby­wa­telst­wo.

Nowe przepisy Ekstrak­lasy mówią o tym, że w jede­nastce mec­zowej może wys­tępował jedynie dwóch zawod­ników spoza Unii Europe­jskiej. — Doku­men­ty o oby­wa­telst­wo złożyłem. Roz­maw­iałem z preze­sem Klim­cza­kiem, ter­az czekamy na dal­sze kro­ki. Mam nadzieję, że dla mnie to się dobrze skończy. Ja jestem spoko­jny. Jeśli mnie ter­az odrzucą, to przez pięć lat nie będę mógł złożyć doku­men­tów. Dla mnie i klubu było­by dobrze, gdy­bym otrzy­mał oby­wa­telst­wo – przyz­na­je Jas­min Burić.

W sty­czniu boś­ni­ac­ki bramkarz pod­pisał nowy kon­trakt z mis­trzem Pol­s­ki. Nowa umowa będzie obow­iązy­wać przez trzy lata. - Pod­pisałem nowy kon­trakt. Prezes Rutkows­ki powiedzi­ał mi, że zawsze mogę zostać w Poz­na­niu jako tren­er. W Poz­na­niu jestem sporo cza­su i nie będzie żad­nego prob­le­mu, jeśli zostanę tutaj na stałe, jed­nak na razie nie kończę kari­ery – oce­nia.

Na początku kadencji tren­era Jana Urbana Lech imponował znakomitą grą w defen­sy­wie. Poz­na­ni­a­cy nie tra­cili bramek przez kil­ka kole­jek. — Ter­az mi trud­no powiedzieć, dlaczego tracimy bram­ki. Sporo meczów mieliśmy na zero z tyłu, ter­az ciężko stwierdz­ić dlaczego tak się dzieje. Wpuszcza­my min­i­mum jed­ną bramkę. Mamy prob­lem z wygraniem meczu, jeśli ryw­al nam pier­wszy strzeli gola – komen­tu­je Burić.

W ostat­niej kole­jce rundy zasad­niczej Lech Poz­nań zmierzy się na wyjeździe z Górnikiem Łęcz­na. Jesienią przy Buł­garskiej gospo­darze wygrali 3:1. — Stawka jutrze­jszego meczu jest wyso­ka. Każdy z pier­wszej ósem­ki ma cięż­ki mecz. Potrze­bu­je­my trzech punk­tów. Jeden czy dwa punk­ty więcej mogą być ważne w kon­tekś­cie gry w europe­js­kich pucharach. Musimy o nie wal­czyć też przez ligę. Dobrze, że mamy finał Pucharu Pol­s­ki, ale nic nam on jed­nak nie da, jeśli go nie wygramy. Musimy wal­czyć do koń­ca. Finał da dobre pozy­ty­wne emoc­je dla całej drużyny – mówi Boś­ni­ak.

Burić pod­czas ostat­niej prz­er­wy na reprezen­tację powró­cił po ośmiu lat­ach do składu swo­jej kadry. Bramkarz popisał się znakomitą inter­wencją, która uchroniła jego zespół przed utratą gola. — Mecz był praw­ie jak debi­ut. Powró­ciłem po ośmiu lat­ach do kadry. Jestem z tego dum­ny, cieszę się. Dodało mi to więk­szej pewnoś­ci siebie. Inaczej się patrzy na zawod­ni­ka, który gra w reprezen­tacji. Otrzy­małem dużo pozy­ty­wnych komen­tarzy po spotka­niu – kończy.

Kursy na mecze Lecha

Brak spotkań

Kursy bukmacherskie Ekstraklasa

Brak spotkań

Następny mecz

Ostatni mecz

Mecze Ekstraklasy

Tabela Ekstraklasy (gr. mistrzowska)

Tabela Ekstraklasy

Strzelcy Ekstraklasy

Archiwum newsów

Facebook

Get the Facebook Likebox Slider Pro for WordPress

Ten artykuł jest dostępny tylko w zagraniczej odsłonie tego serwisu.