Burić: Każdy z nas czuje u siebie wyższą formę

Burić: Każdy z nas czuje u siebie wyższą formę

Środowe spotkanie pomiędzy Ruchem Chorzów, a Lechem Poz­nań było już szóstym obu zespołów w ramach roz­gry­wek Pucharu Pol­s­ki. Co ciekawe — w tych meczach druży­na Kole­jorza nie straciła ani jed­nej bram­ki, zaś zdobyła ich aż jede­na­scie. -Trochę było pra­cy między słup­ka­mi, ale ogól­nie był to mecz ide­al­ny dla bramkarza. Strzelil­iśmy trzy bram­ki i zagral­iśmy na zero z tyłu więc bramkarza może cieszyć takie spotkanie — oce­nia to spotkanie bramkarz Kole­jorza, Jas­min Burić. — Myślę, że ostat­nie kil­ka spotkań dobrze gramy. Tak jak w Gdańsku nie mieliśmy szczęś­cia, to dziś wyko­rzys­tal­iśmy na początku swo­je sytu­acje i prowadzil­iśmy po 45 min­u­tach 2:0. Jak zaczy­nała się dru­ga połowa to strzelil­iśmy trze­cią bramkę i myślę, że kon­trolowal­iśmy to, co dzi­ało się na boisku - doda­je.

Fachow­cy oraz wielu kibiców zauważa znaczną zmi­anę w grze Lecha od momen­tu prze­ję­cia zespołu przez Nena­da Bjelicę. — Uważam, że co mecz gramy lep­iej. Mam nadzieję, że następ­ne spotkanie, które zagramy u siebie będzie naszym najlep­szym. Chce­my wygrać i cieszyć się razem z kibi­ca­mi. Nasza for­ma idzie w górę i musimy to wyko­rzys­tać - mówi optymisty­cznie golkiper poz­nańskiej Lokomotywy.

Pomi­mo zaprezen­towa­nia dobrej gry w meczu ligowym prze­ci­wko gdańskiej Lechii piłkarze Kole­jorza zebrali dużo pochwał za to spotkanie. Otwar­cie mówią, że cięż­ka pra­ca na treningach zaczy­na owocow­ać. — Zawsze jest łatwiej prze­grać po dobrej grze. Nie prze­gral­iśmy meczu z Lechią zasłuże­nie, ale taka jest pił­ka noż­na i to jest nor­malne. Myślę, że każdy z nas czu­je u siebie wyższą for­mę i to wyko­rzys­tu­je­my zarówno na treningach, jak i na boisku. Ciężko trenu­je­my i uważam, że wszys­tko wraca już do normy — komen­tu­je Burić zapy­tany o kwest­ię tren­ingów pod wodzą nowego szkoleniowca.

Moż­na także odnieść wraże­nie, że prawdzi­wy ból głowy doty­czą­cy obsady pozy­cji bramkarza ma sztab tren­er­s­ki. Obec­nie Kole­jorz dys­ponu­je dwoma bramkarza­mi na równym poziomie. — Rywal­iza­c­ja z Matusem jest naprawdę pozy­ty­w­na. Muszę przyz­nać, że Put­nocky bard­zo dobrze bronił w tych meczach, w których grał. To jest dobre dla nas dwóch — musimy pokazy­wać, że każdy z nas chce grać i wal­czymy o to na treningach. Tren­er naprawdę może mieć prob­lem na którego z nas postaw­ić. Jed­nak tak jak mówię — między mną, a Matusem jest wszys­tko w porząd­ku, wspier­amy się i nie ma żad­nych prob­lemów - kończy Burić.

Kursy na mecze Lecha

Brak spotkań

Kursy bukmacherskie Ekstraklasa

Brak spotkań

Następny mecz

Ostatni mecz

Mecze Ekstraklasy

Tabela Ekstraklasy (gr. mistrzowska)

Tabela Ekstraklasy

Strzelcy Ekstraklasy

Archiwum newsów

Facebook

Get the Facebook Likebox Slider Pro for WordPress