Byliście lepsi. Kolejorz byliście lepsi…”

<span class="dquo">„</span>Byliście lepsi. Kolejorz byliście lepsi…”

Debi­ut rep­li­ki fla­gi Des­per­a­dos, koszul­ka Legii, która trafiła do sek­to­ra lechitów i prowokac­je spik­era Hada­ja pozostaną poz­na­ni­akom w pamię­ci po ostat­nim ligowym meczu. Klau­dia Kaźmier­czak pod­sumowu­je wyjazd do Warszawy.

Po dobrym meczu z Lechią Gdańsk u siebie, przyz­woitej grze naszych piłkarzy i dobrym dopin­gu kibice z nadzie­ja­mi jechali do stol­i­cy na „hit kole­j­ki”. Po prob­lemach wokół sek­to­ra goś­ci ostate­cznie kibole mogli dopin­gować lechitów z Łazienkowskiej 3.

Do stol­i­cy pojechało 1 700 kibiców Lecha. Sek­tor goś­ci wypełnił się po brze­gi. Naprze­ci­wko zmo­ty­wowanym kibolom Kole­jorza stała kibi­cowsko naj­moc­niejszy ryw­al w Polsce. Żyle­ta wypełniła się brzegi.

Cho­ci­aż kibole nie przy­go­towali żad­nej oprawy, to jed­nak ich wyjazd na pewno pozostanie na dłu­go w pamię­ci warsza­w­iaków. Przy­go­towali oni rep­likę starej fany „Des­per­a­dos”, a także okolicznoś­ciowe sza­li­ki z tym samym moty­wem, co wyglą­dało imponująco.

Tuż przed spotkaniem hostessy For­tuny wys­trzeli­wały legi­jne koszul­ki w kierunku kibiców. Jed­na z nich trafiła… do sek­to­ra poz­nańs­kich fanów.

Co do samego dopin­gu, to nasi kibole zaprezen­towali się w Warsza­w­ie bard­zo dobrze. Żyle­ta momen­ta­mi nie była wcale słyszal­na, sto­jąc pod sek­torem goś­ci. Dop­ing był konkret­ny, głośny. Bram­ka naszych piłkarzy na pewno jeszcze bardziej poniosła­by kiboli. Goś­cie nie pokaza­li się z dobrej strony. Słyszal­ni byli, bram­ka ich nieco pobudz­iła, lecz w szczy­towej dys­pozy­cji się nie znajdowali.

Jak zwyk­le prowokacji oprzeć się nie mógł spik­er Legii. Przed meczem pokazał, że ma prob­le­my z matem­atyką, gdy poin­for­mował, że wita na sta­dion­ie „dziesię­ciokrot­nego” mis­trza kra­ju. Liczyliśmy, liczyliśmy i doliczyliśmy się dziewię­ciu mis­tr­zostw Legii. Ale może w stołecznej szkole nie przykłada­ją się do matem­aty­ki. Z kolei po meczu, gdy kibice gospo­darzy wyzy­wali nas od brzy­d­kich kobi­et poz­wolił sobie na drob­ną uszczy­pli­wość i powiedzi­ał „głośniej”. Cieszymy się, że w sobotę baw­ił się dobrze.

Jed­nak trzy punk­ty zostały w Warsza­w­ie. Tragedii nie ma. Podzi­ał punk­tów po fazie zasad­niczej staw­iam w dobrym świ­etle Lecha Poz­nań. Poz­na­ni­a­cy nadal są w walce o mis­tr­zost­wo. Wszys­tko wskazu­je na to, że kibole Kole­jorza do stol­i­cy pojadą jeszcze raz. Jeśli nic się w tabeli nie zmieni, to w ostat­niej kolejce…

Moż­na żałować tego meczu, bo Legia była do poko­na­nia. Powiem inaczej, to Lech był w tym spotka­niu lep­szy. Sam Szymek Pawłows­ki odd­ał więcej strza­łów na bramkę niż cała Legia razem wzię­ta. „Wojskowi” jed­nak mieli o ten jed­no, celne uderze­nie więcej. Gdy piłkarze podes­zli pod sek­tor zaj­mowany przez kibiców moż­na było usłyszeć „Byliś­cie lep­si, Kole­jorz byliś­cie lepsi”…

Kursy na mecze Lecha

Lech Poznań - Górnik Zabrze

PKO BP Ekstraklasa

16/05/2021 / 17:30

Lech Poznań - Górnik Zabrze

PKO BP Ekstraklasa

16/05/2021 / 17:30

Lech Poznań - Górnik Zabrze

PKO BP Ekstraklasa

16/05/2021 / 17:30

Lech Poznań - Górnik Zabrze

PKO BP Ekstraklasa

16/05/2021 / 17:30

Kursy bukmacherskie Ekstraklasa

Legia Warszawa - Podbeskidzie Bielsko-Biała

PKO BP Ekstraklasa

16/05/2021 / 17:30

Lech Poznań - Górnik Zabrze

PKO BP Ekstraklasa

16/05/2021 / 17:30

Piast Gliwice - Wisła Kraków

PKO BP Ekstraklasa

16/05/2021 / 17:30

Śląsk Wrocław - Stal Mielec

PKO BP Ekstraklasa

16/05/2021 / 17:30

Cracovia Kraków - Warta Poznań

PKO BP Ekstraklasa

16/05/2021 / 17:30

Legia Warszawa - Podbeskidzie Bielsko-Biała

PKO BP Ekstraklasa

16/05/2021 / 17:30

Lech Poznań - Górnik Zabrze

PKO BP Ekstraklasa

16/05/2021 / 17:30

Piast Gliwice - Wisła Kraków

PKO BP Ekstraklasa

16/05/2021 / 17:30

Śląsk Wrocław - Stal Mielec

PKO BP Ekstraklasa

16/05/2021 / 17:30

Cracovia Kraków - Warta Poznań

PKO BP Ekstraklasa

16/05/2021 / 17:30

Legia Warszawa - Podbeskidzie Bielsko-Biała

PKO BP Ekstraklasa

16/05/2021 / 17:30

Lech Poznań - Górnik Zabrze

PKO BP Ekstraklasa

16/05/2021 / 17:30

Piast Gliwice - Wisła Kraków

PKO BP Ekstraklasa

16/05/2021 / 17:30

Śląsk Wrocław - Stal Mielec

PKO BP Ekstraklasa

16/05/2021 / 17:30

Cracovia Kraków - Warta Poznań

PKO BP Ekstraklasa

16/05/2021 / 17:30

Legia Warszawa - Podbeskidzie Bielsko-Biała

PKO BP Ekstraklasa

16/05/2021 / 17:30

Lech Poznań - Górnik Zabrze

PKO BP Ekstraklasa

16/05/2021 / 17:30

Piast Gliwice - Wisła Kraków

PKO BP Ekstraklasa

16/05/2021 / 17:30

Śląsk Wrocław - Stal Mielec

PKO BP Ekstraklasa

16/05/2021 / 17:30

Cracovia Kraków - Warta Poznań

PKO BP Ekstraklasa

16/05/2021 / 17:30

Następny mecz

Ostatni mecz

Mecze Ekstraklasy

Tabela Ekstraklasy (gr. mistrzowska)

Tabela Ekstraklasy

Strzelcy Ekstraklasy

Archiwum newsów

Facebook

Get the Facebook Likebox Slider Pro for WordPress