Trener Cyrak: Bezwarunkowo musimy zdobywać punkty

Trener Cyrak: Bezwarunkowo musimy zdobywać punkty

 — Bezwarunk­owo musimy zdoby­wać punk­ty. Do meczu z Jagiel­lonią musimy być w pełni skon­cen­trowani — po porażce z Legią Warsza­wa lechi­ci są zmo­ty­wowani do kole­jnych meczów. Zdanie piłkarzy potwierdza dru­gi tren­er zespołu, Jerzy Cyrak.

W Warsza­w­ie kibice Lecha przeżyli chwilę grozy, gdy przez dłuższy czas z murawy nie pod­nosił się Maciej Gos­tom­s­ki. Nikt nie ma wąt­pli­woś­ci, że to bramkarz numer 1 w Kole­jorzu – Sytu­ac­ja zdrowot­na jest bard­zo dobra. Tylko Maciek Gos­tom­s­ki, który trenował dziś indy­wid­u­al­nie, który ucier­pi­ał w jed­nym ze starć z piłkarzem Legii. Jest szansa, że wró­ci do wal­ki o wyjś­ciową jede­nastkę na mecz z Jagiel­lonią — powiedzi­ał tren­er Cyrak.

Do gry o miano golkipera numer 1 powraca Jas­min Burić. Boś­ni­ak po raz pier­wszy od dłuższego cza­su trenował dziś z drużyną – Jasiu jest w pełni zre­gen­erowany pod kątem siły fizy­cznej. Nato­mi­ast 100% dys­pozy­c­ja tech­niczno-tak­ty­cz­na, wkom­ponowanie się w zespół, wejś­cie w rytym mec­zowy jeszcze trochę potr­wa. Jas­min będzie do tego przy­go­towywał się gra­jąc w meczach rez­erw. Nie jest to najbliższy tydzień. Miejmy nadzieję, że jak najszy­b­ciej ten moment nastąpi — ocenił.

Wiele osób po spotka­niu z Legią mówiło, że w składzie było widać brak młodego Daw­i­da Kow­nack­iego. Piłkarz wró­cił już do Poz­na­nia po prz­er­wie na mecze elim­i­na­cyjne reprezen­tacji, jed­nak nie w pełni sił. — Tak, Daw­id wró­cił do nas we wtorek po prz­er­wie na reprezen­tację. Myślę, że od jutra przys­tąpi do zajęć. Jed­nak potrze­bu­je on trochę odpoczynku, bo w ostat­nim cza­sie grał trzy mecze w pełnym wymi­arze. W ostat­nim spotka­niu nabaw­ił się drob­ne­go stłuczenia mięś­nia czworogłowego, jed­nak nie wyk­luczy to go z tren­ingów. Dużo sił go to kosz­towało. Dlat­ego na początku diag­nos­ty­ka i wypoczynek — zaz­naczył szkoleniowiec.

W sobot­nim spotka­niu z Legią, Lechowi, by wygrać mecz zabrakło pre­cyzji w strze­la­niu bramek. Poz­na­ni­a­cy odd­ali na bramkę Kuci­a­ka pon­ad 20 strza­łów, przy sześ­ciu gospo­darzy — Brak strze­le­nia bramek był najwięk­szym manka­mentem. To był najwięk­szy prob­lem. Sytu­acje bramkowe mieliśmy. Było dużo strza­łów, ta statysty­ka była zde­cy­dowanie po naszej stron­ie, a także dużo momentów,w których mogliśmy zdobyć bramkę. Pił­ka jed­nak nie znalazła dro­gi do bram­ki. W więk­szoś­ci domi­nowal­iśmy nad Legią. Nie podes­zliśmy do nich jak do fawory­ta z wysok­iej pół­ki. Trak­towal­iśmy Legię jak równorzęd­nego part­nera. Mecz pokazał, że momen­ta­mi byliśmy lep­si — przyz­nał tren­er Cyrak.

Przed Lechem mecz z Jagiel­lonia. Do Legii Kole­jorz traci 10 punk­tów. Tu dużo i mało — Bezwarunk­owo musimy zdoby­wać punk­ty. Do meczu z Jagiel­lonią musimy być w pełni skon­cen­trowani. Tak było w Warsza­w­ie. Musimy być maksy­mal­nie przy­go­towani. Na treningu sku­pi­amy się na szli­fowa­niu sytu­acji bramkowych, by to prze­nieść potem na mecz – przyz­nał szkole­niowiec. — To musi być ryw­al do połknię­cia dla Lecha. Musimy jed­nak pamię­tać, że to będzie ryw­al, który zagra nieco inaczej. Swoich szans będzie próbował w kon­trataku. My będziemy musieli się bardziej otwier­ać. Jagiel­lonia wal­czy m.in. z Lechią o miejsce w pier­wszej ósem­ce. Mają presję zdoby­wa­nia punk­tów. To abso­lut­nie nie nasz prob­lem. Musimy ten mecz wygrać.

Kursy na mecze Lecha

Holandia - Austria

Euro 2024 (Mistrzostwa Europy)

25/06/2024 18:00

Francja - Polska

Euro 2024 (Mistrzostwa Europy)

25/06/2024 18:00

Anglia - Słowenia

Euro 2024 (Mistrzostwa Europy)

25/06/2024 21:00

Dania - Serbia

Euro 2024 (Mistrzostwa Europy)

25/06/2024 21:00

Peru - Kanada

Copa America

26/06/2024 00:00

Holandia - Austria

Euro 2024 (Mistrzostwa Europy)

25/06/2024 18:00

Francja - Polska

Euro 2024 (Mistrzostwa Europy)

25/06/2024 18:00

Anglia - Słowenia

Euro 2024 (Mistrzostwa Europy)

25/06/2024 21:00

Dania - Serbia

Euro 2024 (Mistrzostwa Europy)

25/06/2024 21:00

Peru - Kanada

Copa America

26/06/2024 00:00

Holandia - Austria

Euro 2024 (Mistrzostwa Europy)

25/06/2024 18:00

Francja - Polska

Euro 2024 (Mistrzostwa Europy)

25/06/2024 18:00

Anglia - Słowenia

Euro 2024 (Mistrzostwa Europy)

25/06/2024 21:00

Dania - Serbia

Euro 2024 (Mistrzostwa Europy)

25/06/2024 21:00

Peru - Kanada

Copa America

26/06/2024 00:00

Holandia - Austria

Euro 2024 (Mistrzostwa Europy)

25/06/2024 18:00

Francja - Polska

Euro 2024 (Mistrzostwa Europy)

25/06/2024 18:00

Anglia - Słowenia

Euro 2024 (Mistrzostwa Europy)

25/06/2024 21:00

Dania - Serbia

Euro 2024 (Mistrzostwa Europy)

25/06/2024 21:00

Peru - Kanada

Copa America

26/06/2024 00:00

Kursy bukmacherskie Ekstraklasa

Następny mecz

Ostatni mecz

Mecze Ekstraklasy

Tabela Ekstraklasy (gr. mistrzowska)

Tabela Ekstraklasy

Strzelcy Ekstraklasy

Archiwum newsów

Facebook

Get the Facebook Likebox Slider Pro for WordPress

Ten artykuł jest dostępny tylko w zagraniczej odsłonie tego serwisu.