01.10.2023, g. 17:30
PKO BP Ekstraklasa
Pogoń Szczecin vs Lech Poznań
Do meczu pozostało:
0dn.15godz.34min.
12.80 X3.60 22.38 Odbierz 630 zł i typuj na eFortuna.pl Zarejestruj konto
Transmisja na żywo

Czy Mikael Ishak zostanie w Lechu Poznań?

Czy Mikael Ishak zostanie w Lechu Poznań?

Mikael Ishak bard­zo dobrze rozpoczął zma­gania w nowym sezonie Ekstrak­lasy. Dobra dys­pozy­c­ja zarówno w pol­skiej lidze, jak i w Lidze Kon­fer­encji spraw­iła, że wzbudz­ił on zain­tere­sowanie sil­niejszych ekip i wiele wskazu­je na to, że zimą może zmienić bar­wy klubowe.

Czy Ishak wkrótce opuści ekipę Johna van den Broma?

Szwedz­ki napast­nik od wielu miesię­cy jest fun­da­men­tal­ną postacią w Lechu Poz­nań. W ostat­nim cza­sie jego for­ma jest jed­nak na tyle dobra, że zaczął on wykraczać poza realia Ekstrak­lasy. Fan­tasty­czny duet Mikael Ishak i Michał Skóraś poczy­na sobie bard­zo dobrze nie tylko na ligowym pod­wórku, ale także na are­nie między­nar­o­dowej. Dobre wys­tępy z Aus­trią Wiedeń, Hapoelem Beer She­va czy Vil­lar­realem spraw­iły, że mag­icznym duetem z Poz­na­nia zain­tere­sowały się ekipy z naj­moc­niejszych lig europe­js­kich. Jeżeli ich dys­pozy­c­ja nadal będzie tak dobra, to wyda­je się, że żaden cud nie zatrzy­ma ich przy Bułgarskiej.

Mikael Ishak już w min­ionym okienku trans­fer­owym wzbudzał spore zain­tere­sowanie, jed­nak ostate­cznie nie skusił się ani na ofer­tę Mal­moe, ani na ofer­ty azjaty­c­kich ekip. W ostat­nich tygod­ni­ach Szwed uzyskał jed­nak propozy­c­je od więk­szych marek, które cieszą się znacznie lep­szą renomą. W wyś­cigu o gwiaz­do­ra Lecha Poz­nań na ten moment prowadzi grec­ki Olympiakos. Ekipa ta latem pozyskała wielu ciekawych zawod­ników, jed­nak plany Greków są na tyle ambitne, że chcą oni zimą pozyskać jeszcze kilku dobrych graczy, Jed­nym z nich miał­by być właśnie Ishak, który bez prob­le­mu mógł­by rywal­i­zować o miejsce w pier­wszym składzie w ekip­ie z Pireusu. Od daw­na chrap­kę na Isha­ka mają również klu­by z Włoch. Szczegól­nie bacznie przyglą­da mu się Mon­za, która zimą planu­je dokon­ać kilku wzmoc­nień. Ishak miał­by na Półwyspie Apenińskim stworzyć duet napast­ników z innym graczem, który ma Lecha w swoim CV — Chris­tianem Gytk­jaerem. Zdaniem włos­kich mediów Mon­za była­by w stanie zapłacić za Isha­ka nawet 2,5 mil­iona euro.

Co musiałoby się stać, aby Ishak zimą nie opuścił Ekstraklasy?

Pomi­mo że speku­lac­je na tem­at trans­feru Isha­ka to na razie tylko plot­ki, to i tak mogą one dyskret­nie syg­nal­i­zować, że pozostanie Szwe­da w Poz­na­niu na następ­ną część sezonu jest wąt­pli­we. Wyda­je się, że jedyną szan­są na pozostanie sna­jpera przy Buł­garskiej jest wyjś­cie Lecha z grupy Ligi Kon­fer­encji. Jeżeli udało­by się ten cel zre­al­i­zować, to argu­men­ty na utrzy­manie Isha­ka na pol­skiej zie­mi były­by o wiele bardziej przekonu­jące. Gdy­by jed­nak poz­na­ni­akom pow­inęła się nogą i odpadli już na etapie fazy grupowej, to Ishak najpraw­dopodob­niej nie był­by zain­tere­sowany dal­szą współpracą z Lechem.

Na chwilę obec­ną niezwyk­le trud­no ocenić czy Ishak rzeczy­wiś­cie zmieni bar­wy klubowe w najbliższych miesią­cach. Nieza­leżnie od roz­wo­ju sytu­acji zarząd Lecha powinien jed­nak dokład­nie przeanal­i­zować sytu­ację swo­jego gwiaz­do­ra i zabez­pieczyć się na wypadek jego ode­jś­cia. Warto również zad­bać o to, by kwo­ta potenc­jal­nego trans­feru była jak najwyższa i by jak najwięcej pieniędzy zasil­iło kasę obec­nego mis­trza Polski.

Fot. Pho­to by Jose Manuel Alvarez/Quality Sport Images/Getty Images

Kursy na mecze Lecha

Brak spotkań

Kursy bukmacherskie Ekstraklasa

Brak spotkań

Następny mecz

Ostatni mecz

Mecze Ekstraklasy

Tabela Ekstraklasy (gr. mistrzowska)

Tabela Ekstraklasy

Strzelcy Ekstraklasy

Archiwum newsów

Facebook

Get the Facebook Likebox Slider Pro for WordPress

Ten artykuł jest dostępny tylko w zagraniczej odsłonie tego serwisu.