Autor: buffiasty

Zbiórka na Kresy

Wyjątkowo wcześniej,  niż w ubiegłych lat­ach ruszyła akc­ja zbiór­ki artykułów chemicznych orga­ni­zowana przez kiboli dla Rodaków na Kre­sach.
Read More

Udane dni Makuszewskiego

Maciej Makuszews­ki bard­zo dobrze będzie wspom­i­nał początek wrześ­nia. Tym razem jed­nak nie ze wzglę­du na udane wys­tępy w klu­bie, a w reprezen­tacji nar­o­dowej. Z Kazach­stanem popisał się asys­tą.
Read More

Koszulki patriotyczne Husaria

Świę­ta państ­wowe, takie jak np. 11 listopa­da, 3 maja lub imprezy przez­nac­zone dla kibiców, zwłaszcza mecze reprezen­tacji kra­ju wyma­ga­ją spec­jal­nej, wyjątkowej oprawy. Mowa tu nie tylko o przy­go­towa­niu
Read More

Wszystko o dawkowaniu kreatyny

Kreaty­na to kole­j­na z głównych sub­stancji, których spoży­wanie w zwięk­szonej iloś­ci przez kul­tu­rys­tów, zawodowych sportow­ców jak i ama­torów wpły­wa pozy­ty­wnie na ich orga­nizm. . Jest ona dość niety­powa.
Read More

Facebook

Get the Facebook Likebox Slider Pro for WordPress