06.10.2023, g. 20:30
PKO BP Ekstraklasa
Lech Poznań vs Puszcza Niepołomice
Do meczu pozostało:
5dn.2godz.26min.
11.30 X5.50 212.00 Odbierz 630 zł i typuj na eFortuna.pl Zarejestruj konto
Transmisja na żywo

Dudka: Gołym okiem widać, że brakuje nam napastnika

Dudka: Gołym okiem widać, że brakuje nam napastnika

Dar­iusz Dud­ka jest jed­nym z bardziej doświad­c­zonych zawod­ników w drużynie tren­era Jana Urbana. Pomoc­nik przyz­na­je, że Lech potrze­bu­je wzmocnień.

- Jest dużo chłopaków z rez­erw, którzy dobrze wprowadzili się do zespołu. Chcielibyśmy jed­nak, żeby skład się wzmoc­nił. Gołym okiem widać, że braku­je nam napast­ni­ka, przy­na­jm­niej jed­nego. Liczymy, że ktoś do nas przy­jedzie. Raczej chłop­cy od nas odchodzi. Mam nadzieję, że to się zmieni – oce­nia Dudka.

W sobot­nim sparingu z Wigra­mi Suwał­ki piłkarze mis­trza Pol­s­ki grali rozsąd­nie i uważnie. Trudne warun­ki atmos­fer­yczne (sil­ny mróz i pada­ją­cy śnieg pod koniec spotka­nia) uniemożli­wiły przeprowadze­nie groźniejszych sytu­acji. — Od początku przy­jaz­du z obozu nie mieliśmy za bard­zo inten­sy­wnych tren­ingów z powodu warunk­ów, które nam to uniemożli­wia­ją. Cel dziś był jeden – rozruszać się i nie zła­pać kon­tuzji – przyz­na­je defen­sy­wny pomocnik.

W środę w nocy lechi­ci wró­cili z pier­wszego zgrupowa­nia, które odbyło się na Cyprze. Już w poniedzi­ałek mis­tr­zowie Pol­s­ki wyrusza­ją do Hisz­panii. - Na Cyprze pra­cow­al­iśmy nad przy­go­towaniem fizy­cznym. Myślę, że w Hisz­panii zajmiemy się już głównie tak­tyką. Sparin­gi, które tam roze­gramy będą dla nas ważne przed ligą. Będą one kluc­zowe przy usta­la­niu składu na wios­nę – komen­tu­je Dud­ka. — Tren­er Urban prefer­u­je przy­go­towa­nia z piłką. Są szkole­niow­cy, którzy staw­ia­ją na to, że te pier­wsze zgrupowa­nia są bez pił­ki. My mieliśmy dużo do czynienia z piłką. To cieszy, bo samo bie­ganie nie należy do najprzy­jem­niejszych. Jestem zad­owolony z pra­cy na Cyprze. Efek­ty myślę przyjdą nie ter­az w Hisz­panii, ale w meczu z Ter­mal­icą – dodaje.

W mija­ją­cym tygod­niu z drużyną Kole­jorza pożeg­nał się Bar­ry Dou­glas. Szkot na pewno nie zostanie zapom­ni­any przez kolegów. - Barry’ego będzie nam brakować. Mi także – był to mój kole­ga z poko­ju. W szat­ni była to faj­na, pozy­ty­w­na postać. Dawał jakość cho­ci­aż­by rzu­ta­mi wol­ny­mi. Będzie nam go brakować – zaznacza.

Pożeg­nanie się z klubem Szko­ta może oznaczać, że Dud­ka zostanie częś­ciej wys­taw­iany w linii obrony. — Jestem ustaw­iany jako defen­sy­wny pomoc­nik i myślę, że tutaj rywal­iza­c­ja będzie z Tet­te­hem, z Trałą i Karolem. Myślę, że tak to będzie wyglą­dała. Tren­er nie brał mnie pod uwagę, na razie, w treningach czy na sparingach na innej pozy­cji niż defen­sy­wny pomoc­nik – kończy.

Kursy na mecze Lecha

Brak spotkań

Kursy bukmacherskie Ekstraklasa

Brak spotkań

Następny mecz

Ostatni mecz

Mecze Ekstraklasy

Tabela Ekstraklasy (gr. mistrzowska)

Tabela Ekstraklasy

Strzelcy Ekstraklasy

Archiwum newsów

Facebook

Get the Facebook Likebox Slider Pro for WordPress

Ten artykuł jest dostępny tylko w zagraniczej odsłonie tego serwisu.