02.06.2023, g. 02:00
WNBA
Minnesota Lynx vs Connecticut Sun
Do meczu pozostało:
0dn.21godz.51min.
11.12 X16.00 28.60 Odbierz 630 zł i typuj na eFortuna.pl Zarejestruj konto
Transmisja na żywo

Kadar: Jestem krytyczny wobec siebie

Kadar: Jestem krytyczny wobec siebie

Tamas Kadar przyz­na­je, że lep­iej czu­je się na pozy­cji stopera. Tren­er Jan Urban uważa jed­nak, że dla kari­ery samego piłkarza lep­sza jest lewa obrona.

- Najlepiej czu­ję się na środ­ku. Jesteśmy jed­nak w trud­nej sytu­acji. W tej chwili w Lechu na wielu pozy­c­jach mamy po kilku piłkarzy, a na lewej obronie gra tylko Bar­ry Dou­glas. Ter­az mamy dużo rotacji w zes­pole. Ze starym trenerem gral­iśmy prak­ty­cznie cały czas w tym samy składzie. Ter­az, z Bar­rym, wymieni­amy się pozy­c­ja­mi na boisku. Mam jed­nak nadzieje, że potem będę wys­tępował przede wszys­tkim na środ­ku – przyz­na­je Tamas Kadar.

Na początku sezonu na reprezen­tan­ta Węgi­er spadła law­ina kry­ty­ki. Za wiele porażek obwini­ano właśnie Kadara. — Wiem, że grałem źle. Jestem kry­ty­czny wobec siebie. W medi­ach pojaw­iało się sporo kry­ty­ki wobec mojej oso­by. Ważne, żeby pamię­tać o tym, że popełniony błąd nie zawsze oznacza, że grasz bard­zo źle. Ter­az zamierzam kon­cen­trować się na sobie – zaz­nacza. — Czu­ję się dobrze cały czas. Naresz­cie zaczęliśmy grać jak druży­na. Ja chcę grać coraz lep­iej. Jestem zawod­nikiem o charak­terze drużynowym – doda­je.

Szan­są dla reg­u­larnych wys­tępów Tamasa Kadara na środ­ku obrony była kon­tuz­ja Paulusa Arajuuri’ego odnie­siona pod­czas ostat­niego ligowego mecz z Wisłą Kraków. — Kiedy przy­jechałem do Poz­na­nia moim głównym założe­niem było to, aby grać. W okre­sie przy­go­towaw­czym, w meczach o Super­puchar z Legią czy spotka­niu FK Sara­je­wo szło mi dobrze. W ekstrak­lasie pojaw­iło się zmęcze­nie, a była to dla każdego zawod­ni­ka masakra. Na treningach musi­ałem robić swo­je. Każdą swo­ją szan­sę trze­ba wyko­rzys­tać, by wal­czyć o dobro całej drużyny – mówi obroń­ca mis­trza Polski.

Kole­jorz pla­su­je się na czter­nastym miejs­cu w ligowej tabeli. Do Śląs­ka Wrocław poz­na­ni­a­cy tracą cztery ocz­ka. — Na początku sezonu było różnie. Najpierw wygral­iśmy Super­puchar z Legią Warsza­wa i wydawało się, że był mecz w naszym wyko­na­niu był znakomi­ty. Chwilę później przyszły poraż­ki ligowe. Tren­er Sko­rża nie rotował skła­dem. To nie moja rola, żeby oce­ni­ać, ale każdy ma pra­wo do włas­nego zda­nia. Gramy bard­zo dużo gier. W ostat­nich czterech meczach tylko jeden zremisowal­iśmy i zan­otowal­iśmy trzy wygrane. Każdy z nas ma ter­az czyst­szą głowę i jest pewny siebie. Nastaw­ie­nie każdego jest zupełnie inne na treningach niż wcześniej — oce­nia.

Kursy na mecze Lecha

Brak spotkań

Kursy bukmacherskie Ekstraklasa

Brak spotkań

Następny mecz

Ostatni mecz

Mecze Ekstraklasy

Tabela Ekstraklasy (gr. mistrzowska)

Tabela Ekstraklasy

Strzelcy Ekstraklasy

Archiwum newsów

Facebook

Get the Facebook Likebox Slider Pro for WordPress

Ten artykuł jest dostępny tylko w zagraniczej odsłonie tego serwisu.