31.05.2023, g. 18:45
Eredivisie
Breda vs Emmen
Do meczu pozostało:
1dn.5godz.20min.
13.00 X3.75 22.00 Odbierz 630 zł i typuj na eFortuna.pl Zarejestruj konto
Transmisja na żywo

Kadrowe rozterki trenera Skorży

Kadrowe rozterki trenera Skorży

Brak Łukasza Trał­ki w składzie na mecz z Podbeskidziem spraw­ia tren­erowi Sko­rży sporo prob­lemów. Nowe ustaw­ie­nie? Kto na środek obok Karo­la Linetty’ego? Kto w ofensywie? 

- Zna­jdzie się zawod­nik, który zastąpi Łukasza Trałkę. Na tej pozy­cji może zagrać Karol Linet­ty, Szy­mon Drew­ni­ak oraz Hubert Wołakiewicz. Z jed­nego z tych zawod­ników będziemy mogli korzys­tać. Nie ukry­wam , że przy­dała­by się jeszcze więk­sza rywal­iza­c­ja na tej pozy­cji – zaz­naczył tren­er Skroża

Jed­nym z pre­tenden­tów do gry w piątkowym meczu jest Szy­mon Drew­ni­ak, który po powro­cie z Górni­ka Zabrze nie miał zbyt wielu okazji do zaprezen­towa­nia się przed kibi­ca­mi. — Szymek  zagrał dłuższy frag­ment w meczu z Bełcha­towem. Jutro nadarzy się szansa, żeby wys­tąpił od pier­wszych min­ut. Biorę bard­zo moc­no pod uwagę jego kandy­daturę – przyznał.

Cią­gle wielką niewiadomą jest postawa Zau­ra Sada­je­wa. Czeczen nie pokazu­je się z dobrej strony. Moż­na odnieść wraże­nie, że nie zależy mu na grze w Lechu Poz­nań. — Na treningach Zaur pokazu­je wysoką jakość. To piłkarz wysoko wyszkolony. Jest jed­nak niereg­u­larny. Zdarza­ją mu się proste straty. Nie dał nam jakoś­ci w meczu ze Śląskiem. Nie skreślam Zau­ra. Jest po kon­tuzji. Jak przy­pom­n­imy sobie mecz z Zaw­iszą, to mamy obraz innego Sada­je­wa niżw niedzielę. Wierzę, że da on nam dużo radości.

Dlaczego szan­sy zatem nie otrzy­ma­ją młodzi zawod­ni­cy, Daw­id Kow­nac­ki czy Dar­iusz Formel­la? — Daw­id Kow­nac­ki jest to zawod­nik, który miał trzy tygod­nie prz­er­wy, która spowodowana była kon­tuzją. Ma on ogrom­ny potenc­jał. Chcę, żeby wywal­czył on sobie miejsce w pier­wszej „11” postawą na treningach,  a nie tym, jak go opisu­ją media i jaką rolę odgry­wa w klu­bie. Dla mnie liczy się wartość piłkars­ka. Jeżeli da mi argu­men­ty na treningach, to będzie grał – ocenił 17-lat­ka tren­er. ‑Darek Formel­la bard­zo dobrze pracu­je na treningach. Ma on jed­nak dość dużą konkurencję na swo­jej pozy­cji. „Kow­naś” może zagrać na skrzy­dle, lub na dziewiątce — z nim może­my szukać różnych zabiegów. Z kolei Darek jest dla mnie zawod­nikiem gra­ją­cym na skrzy­dle. Bard­zo doce­ni­am jego pracę. Liczę, że wyko­rzys­ta szanse które otrzy­ma – dodał trener.

Więk­sze prob­le­my Lecha mogą rozpocząć się już zimą, kiedy to szere­gi Kole­jorza być muszę opuszczą Darko Jevtić oraz Karol Linet­ty. — W przy­pad­ku Jevti­cia sytu­ac­ja wyglą­da tak, że nie wszys­tko jest po naszej stron­ie. Piłkarz deklaru­je, że chci­ał­by z nami zostać, ale wszys­tko uza­leżnione jest od macierzys­tego klubu – zaznaczył.

Karol Linet­ty deklaru­je, że nie opuś­ci Lecha w ciągu najbliższych miesię­cy i pomoże drużynie wal­czyć o mis­tr­zost­wo pol­s­ki. - Im lep­iej gra, tym częś­ciej pytam się jego o to, czy nie wyco­fa się ze swo­jego postanowienia, w którym określił, że do lata zostanie z nami- Widz­imy w jakiej jest formie. To zawod­nik, po którego mogą sięgnąć naprawdę wielkie klu­by – ocenił szkole­niowiec. — Nie było­by rozsądne stanąć na jego drodze roz­wo­ju. Z drugiej strony myślę, że chce z Lechem powal­czyć o coś naprawdę cen­nego. Nasze myśli wciąż bieg­ną ku mis­tr­zost­wu i finału Pucharu Pol­s­ki. Myślę, że jest skus­zony tą per­spek­ty­wą i na rundę wiosen­ną zostanie z nami – dodał tren­er Skorża.

To, że Linet­ty ode­jdzie jest więcej niż pewne. Nie wiado­mo tylko, kiedy to nastąpi. - Nie rób­my takiej wrza­wy wokół niego. Niech się skupi na pod­nosze­niu swoich umiejęt­noś­ci. Mam nadzieję, że wszys­tkie rzeczy będą go jeszcze bardziej budowały — zakończył tren­er mając na myśli ewen­tu­alne powołanie do reprezen­tacji Polski.

 

Kursy na mecze Lecha

Brak spotkań

Kursy bukmacherskie Ekstraklasa

Brak spotkań

Następny mecz

Ostatni mecz

Mecze Ekstraklasy

Tabela Ekstraklasy (gr. mistrzowska)

Tabela Ekstraklasy

Strzelcy Ekstraklasy

Archiwum newsów

Facebook

Get the Facebook Likebox Slider Pro for WordPress

Ten artykuł jest dostępny tylko w zagraniczej odsłonie tego serwisu.