Kędziora: To my jesteśmy Lech Poznań

Kędziora: To my jesteśmy Lech Poznań

Tomasz Kędzio­ra może być prak­ty­cznie pewny gry w wyjś­ciowej jede­nastce w sobot­nim meczu z Pogo­nią. Tren­er Mar­iusz Rumak na kon­fer­encji pra­sowej zapewnił, iż jeśli młode­mu obroń­cy nie przy­darzy się żaden uraz, to wys­tąpi on w spotkaniu.

Kędzio­ra nie wspom­i­na dobrze meczu z lutego, gdy Kole­jorz sro­mot­nie prze­grał z gospo­darza­mi w Szczecinie. Oprócz tego, iż ryw­al roz­gromił Lecha aż 5:1, to obroń­ca został na jak­iś czas odsunię­ty od gry i przez dłu­gi czas przedzier­ał się do wyjś­ciowej “11”- Nie pamię­tam o tym meczu. Trze­ba patrzeć przed siebie. Od meczu z Pogo­nią prze­siedzi­ałem kil­ka spotkań na ław­ce. Mam nadzieje, że ter­az będę już wys­tępował w każdym meczu — przyznał.

Obroń­ca jest jed­nym z tych piłkarzy, którzy wal­czą o nowy kon­trakt w Lechu Poz­nań. Wstęp­ne roz­mowy już były. Być może w najbliższych dni­ach reprezen­tant Pol­s­ki do lat 21 pod­pisze nową umowę z Kole­jorzem — Dostałem propozy­cję. Jesteśmy w trak­cie rozmów. W sobotę przy­jeżdża mój menadżer do Poz­na­nia i wów­czas negoc­jac­je będą trwały z tren­era­mi i dzi­ałacza­mi — zaznaczył.

W obec­nym kon­trak­cie jest zapis, iż jeśli piłkarz roze­gra określoną liczbę spotkań w niebiesko-białych barwach to umowa przedłuża się automaty­cznie o kole­jny rok — Nie pamię­tam, ile meczów muszę roze­grać. Być może w przyszłym tygod­niu kon­trakt przedłuży się automaty­cznie o rok - dodał.

Kędzio­ra przyz­nał, że każdy zespół z grupy mis­tr­zowskiej to trud­ny ryw­al. Pogo­ni Lech ma coś do udowod­nienia — Z każdym rywalem trze­ba się liczyć. Chce­my pokazać Pogo­ni, że mecz w Szczecinie to wypadek przy pra­cy. To my jesteśmy Lech Poz­nań i z nami nie gra się łat­wo – chce­my to im pokazać — zapewnił.

Do Poz­na­nia przy­jedzie Rafał Muraws­ki, który zimą opuś­cił Lecha. Kędzio­ra dobrze wspom­i­na starszego part­nera z drużyny - To nasz kole­ga. To zawod­nik, na którym ja się wzorowałem. Czekamy na ten mecz. Chce­my pokazać ze jesteśmy lepsi. 

Obroń­ca zapy­tany o spotkanie z Lechią Gdańsk powiedzi­ał: Po meczu nas­tro­je nie były za dobre, przeży­wal­iśmy porażkę. Chce­my ter­az grać dla kibiców i podtrzy­mać passę wygranych przy Buł­garskiej. W Warsza­w­ie chce­my postaw­ić Legii twarde warun­ki — zakończył.

Kursy na mecze Lecha

Holandia - Austria

Euro 2024 (Mistrzostwa Europy)

25/06/2024 18:00

Francja - Polska

Euro 2024 (Mistrzostwa Europy)

25/06/2024 18:00

Anglia - Słowenia

Euro 2024 (Mistrzostwa Europy)

25/06/2024 21:00

Dania - Serbia

Euro 2024 (Mistrzostwa Europy)

25/06/2024 21:00

Peru - Kanada

Copa America

26/06/2024 00:00

Holandia - Austria

Euro 2024 (Mistrzostwa Europy)

25/06/2024 18:00

Francja - Polska

Euro 2024 (Mistrzostwa Europy)

25/06/2024 18:00

Anglia - Słowenia

Euro 2024 (Mistrzostwa Europy)

25/06/2024 21:00

Dania - Serbia

Euro 2024 (Mistrzostwa Europy)

25/06/2024 21:00

Peru - Kanada

Copa America

26/06/2024 00:00

Holandia - Austria

Euro 2024 (Mistrzostwa Europy)

25/06/2024 18:00

Francja - Polska

Euro 2024 (Mistrzostwa Europy)

25/06/2024 18:00

Anglia - Słowenia

Euro 2024 (Mistrzostwa Europy)

25/06/2024 21:00

Dania - Serbia

Euro 2024 (Mistrzostwa Europy)

25/06/2024 21:00

Peru - Kanada

Copa America

26/06/2024 00:00

Holandia - Austria

Euro 2024 (Mistrzostwa Europy)

25/06/2024 18:00

Francja - Polska

Euro 2024 (Mistrzostwa Europy)

25/06/2024 18:00

Anglia - Słowenia

Euro 2024 (Mistrzostwa Europy)

25/06/2024 21:00

Dania - Serbia

Euro 2024 (Mistrzostwa Europy)

25/06/2024 21:00

Peru - Kanada

Copa America

26/06/2024 00:00

Kursy bukmacherskie Ekstraklasa

Następny mecz

Ostatni mecz

Mecze Ekstraklasy

Tabela Ekstraklasy (gr. mistrzowska)

Tabela Ekstraklasy

Strzelcy Ekstraklasy

Archiwum newsów

Facebook

Get the Facebook Likebox Slider Pro for WordPress

Ten artykuł jest dostępny tylko w zagraniczej odsłonie tego serwisu.