Kibice nie mają się czego wstydzić

Kibice nie mają się czego wstydzić

Od meczu ze Stjar­nan minęły dwa dni, nato­mi­ast w medi­ach cały czas przeplata­ją się dwa różne obrazy tego spotka­nia. Obok takich haseł jak „wstyd” i „kom­pro­mi­tac­ja”, pojaw­ia­ją się również słowa uzna­nia porównu­jące czwartkowy wieczór do poziomu Ligi Mis­trzów. Oczy­wiś­cie te drugie nie doty­czą piłkarzy, tylko tego dwu­nastego i najwierniejszego zawod­ni­ka – kibiców.

Kibice po czwartkowym meczu nie mają się czego wsty­dz­ić. Już od pier­wszych min­ut moż­na było poczuć ich wspar­cie. Piłkarzy wychodzą­cych z tunelu przy­witali tym, z czego znani są na wys­pach – tym razem jed­nak przo­dem do murawy, co niewąt­pli­wie wywarło wielkie wraże­nie na Island­czykach. Kiedy już w trak­cie meczu kibice Kole­jorza odwró­cili się tyłem i wykon­ali tzw. „Poz­nań”, cała ławka rez­er­wowych Stjar­nan zami­ast murawę, obser­wowała Kocioł. Tego dnia jed­nak II try­buna przeszła samą siebie. Przez całe spotkanie kibole zdzier­ali swo­je gardła z całych sił dopin­gu­jąc piłkarzy. „W grodzie Prze­mysława” zostało wyko­nane najlepiej w his­torii. Ale nie tylko ta przyśpiewka tego dnia była odśpiewana głośniej i lep­iej niż nor­mal­nie. Fanaty­cy wspier­ali piłkarzy przez cały mecz. Tylko kil­ka razy dali wyraz temu, że gra poz­nańskiej drużyny im się nie podo­ba. Na początek delikat­nie: „Koniec z żar­ta­mi, Kole­jorz koniec z żar­ta­mi”, później trochę dobit­niej: „Kur*a mać, Kole­jorz grać”. Kibice nie zapom­nieli również o tren­erze Rumaku, które­mu „poradzili”, aby opuś­cił Lecha Poznań.

Po koń­cowym gwiz­d­ku, piłkarze Stjar­nan podes­zli pod Kocioł, aby oklaska­mi podz­iękować kibi­com za wspani­ałą atmos­ferę, którą stworzyli. Kibice nato­mi­ast pograt­u­lowali piłkar­zom z Islandii awan­su i razem z nimi unieśli ręce w geś­cie zwycięst­wa. To zachowanie niewąt­pli­wie na dłu­go zapad­nie Island­czykom w pamię­ci. Na sam koniec kibice Lecha Poz­nań przy­pom­nieli jeszcze swoim piłkar­zom o poziomie ich poraż­ki skan­du­jąc: „wy jesteś­cie fra­jera­mi, odpadliś­cie z kelnerami”.

Dop­ing kibiców Lecha Poz­nań został doce­niony nie tylko przez Island­czyków, ale również przed media, które rozpisu­ją się o god­nym zachowa­niu poz­nańs­kich kibiców. Wprawdzie Kole­jorz prze­grał, jed­nak kibice są zwycięz­ca­mi. Tego dnia po raz kole­jny udowod­nili, że są najlep­szy­mi z najlep­szych, a pozy­ty­wny ich obraz ponown­ie poszedł w świat.

Katarzy­na Jankowiak

Kursy na mecze Lecha

Brak spotkań

Kursy bukmacherskie Ekstraklasa

Brak spotkań

Następny mecz

Ostatni mecz

Mecze Ekstraklasy

Tabela Ekstraklasy (gr. mistrzowska)

Tabela Ekstraklasy

Strzelcy Ekstraklasy

Archiwum newsów

Facebook

Get the Facebook Likebox Slider Pro for WordPress