Kiedy rusza Ekstraklasa 2022/2023? Zapowiedź i szczegóły dotyczące nowego sezonu

Kiedy rusza Ekstraklasa 2022/2023? Zapowiedź i szczegóły dotyczące nowego sezonu

Sezon PKO BP Ekstrak­lasa rozpocznie się 15 lip­ca 2022r. i potr­wa do 2 maja 2023r. Roz­gry­w­ki ligowe zapowiada­ją się bard­zo ciekaw­ie, zważy­wszy że do najwyższej klasy roz­gry­wkowej awan­sowały zasłużone dla pol­skiej pił­ki zespoły Widze­wa Łódź, Miedzi Leg­ni­ca oraz Korony Kielce.

Co należy wiedzieć o polskiej Ekstraklasie w sezonie 2022/2023?

W Ekstrak­lasie nie ma lim­i­tu obcokra­jow­ców spoza UE, nadal obow­iązu­je przepis o młodzieżow­cu, w świ­etle którego w trak­cie całego meczu, każdy zespół musi wys­taw­ić co najm­niej jed­nego zawod­ni­ka młodzieżowego, czyli takiego który posi­a­da oby­wa­telst­wo pol­skie oraz w roku kalen­dar­zowym kończą­cym roz­gry­w­ki ligowe kończy co najwyżej 22 r.ż. Dzię­ki temu zapisowi na ekstrak­la­sowych boiskach ter­min­u­ją zawod­ni­cy, którzy w przyszłoś­ci mogą być trzonem pier­wszej reprezen­tacji. Pol­s­ka pił­ka noż­na na najwyższym poziomie jest coraz bardziej emocjonu­ją­ca, zaś kiedy dojdzie do der­bów Dol­nego Śląs­ka, pamię­tać należy, że reprezen­tan­ta­mi regionu będzie od sezonu 2022/2023 oprócz Śląs­ka Wrocław oraz KGHM Zagłę­bie Lubin, też leg­nic­ka Miedź, oraz kiedy na nowo będzie dochodz­ić do roz­pala­ją­cych wyobraźnię fanów poje­dynków Legia Warsza­wa vs. Widzew Łódź, skró­ty meczów ekstrak­lasy na Canal+Online będą przy­cią­gać jeszcze więk­szą uwagę nawet postron­nych kibiców.

Rozgrywki inne niż zwykle

Roz­gry­w­ki PKO BP Ekstrak­lasa w sezonie 2022/2023 będą inne niż zwyk­le, przede wszys­tkim dlat­ego, że inaczej niż to miało miejsce doty­chczas tegoroczny mundi­al zaczy­na się w listopadzie, nie zaś jak było to do tej pory na przełomie czer­w­ca i lip­ca. Kilku zawod­ników rodz­imej ligi ma realne szanse na otrzy­manie powoła­nia na ten prestiżowy, między­nar­o­dowy turniej roz­gry­wany w Katarze. Run­da jesi­en­na zakończy się 13 listopa­da 2022r., piłkarze wrócą na ligowe boiska 27 sty­cz­nia 2023r., kiedy to rozpocznie się run­da wiosen­na. Piłkarze PKO BP Ekstrak­lasy będą grać jedynie w week­endy, podob­nie zresztą jak miało to miejsce w sezonie ligowym 2021/2022.

skróty meczów Ekstraklasy

Marcin Kadzi­ol­ka / Shutterstock.com

Gdzie można śledzić rozgrywki PKO BP Ekstraklasy sezonu 2022/2023?

Roz­gry­w­ki PKO BP Ekstrak­lasy w sezonie 2022/2023 obe­jrzeć będzie moż­na jeszcze w Canal+, gdyż właśnie ta stac­ja posi­ada­ją prawa do pokazy­wa­nia wszys­t­kich meczów najwyższego poziomu. TVP może pokazy­wać w stacji otwartej po jed­nym spotka­niu z każdej ligowej kole­j­ki. Zażartą walkę o prawa do pokazy­wa­nia pił­ki ligowej na najwyższym poziomie w Polsce toczą Canal+ z plat­for­mą streamin­gową Viaplay, nieoczeki­wanie do rywal­iza­cji tej włączyła się również TVP. Stawka jest wyso­ka gdyż stac­je wal­czą o prawa do pokazy­wa­nia ligowej pił­ki od sezonu 2023/2024 aż do koń­ca roz­gry­wek 2026/2027. Jak na razie, Piłkars­ka Ekstrak­lasa wysłała zaprosze­nie do prze­tar­gu dot. trans­misji roz­gry­wek, na składanie ofert daje czas do koń­ca czer­w­ca 2022r. Canal+ który traci właśnie prawa do pokazy­wa­nia ang­iel­skiej Pre­mier League znalazł się nie­jako pod ścianą, dlat­ego rzeczą pri­o­ry­te­tową jest, by nie odd­ać plat­formie streamin­gowej Viaplay praw do pokazy­wa­nia pol­skiej ligi,. Należy pamię­tać, że od 2000r. to właśnie Canal+ jest głównym bądź jedynym nadaw­cą roz­gry­wek„ z wyjątkiem lat 2008–2011, kiedy to więk­szość meczów moż­na  było obe­jrzeć w Orange Sport.

Kursy na mecze Lecha

Colorado Rapids - Austin FC

MLS

16/06/2024 03:30

Los Angeles Galaxy - Sporting Kansas City

MLS

16/06/2024 04:30

San Jose Earthquakes - FC Cincinnati

MLS

16/06/2024 04:30

Seattle Sounders - Minnesota United

MLS

16/06/2024 04:30

Polska - Holandia

Euro 2024 (Mistrzostwa Europy)

16/06/2024 15:00

Colorado Rapids - Austin FC

MLS

16/06/2024 03:30

Los Angeles Galaxy - Sporting Kansas City

MLS

16/06/2024 04:30

San Jose Earthquakes - FC Cincinnati

MLS

16/06/2024 04:30

Seattle Sounders - Minnesota United

MLS

16/06/2024 04:30

Polska - Holandia

Euro 2024 (Mistrzostwa Europy)

16/06/2024 15:00

Colorado Rapids - Austin FC

MLS

16/06/2024 03:30

Los Angeles Galaxy - Sporting Kansas City

MLS

16/06/2024 04:30

San Jose Earthquakes - FC Cincinnati

MLS

16/06/2024 04:30

Seattle Sounders - Minnesota United

MLS

16/06/2024 04:30

Polska - Holandia

Euro 2024 (Mistrzostwa Europy)

16/06/2024 15:00

Colorado Rapids - Austin FC

MLS

16/06/2024 03:30

Los Angeles Galaxy - Sporting Kansas City

MLS

16/06/2024 04:30

San Jose Earthquakes - FC Cincinnati

MLS

16/06/2024 04:30

Seattle Sounders - Minnesota United

MLS

16/06/2024 04:30

Polska - Holandia

Euro 2024 (Mistrzostwa Europy)

16/06/2024 15:00

Kursy bukmacherskie Ekstraklasa

Następny mecz

Ostatni mecz

Mecze Ekstraklasy

Tabela Ekstraklasy (gr. mistrzowska)

Tabela Ekstraklasy

Strzelcy Ekstraklasy

Archiwum newsów

Facebook

Get the Facebook Likebox Slider Pro for WordPress

Ten artykuł jest dostępny tylko w zagraniczej odsłonie tego serwisu.