06.10.2023, g. 20:30
PKO BP Ekstraklasa
Lech Poznań vs Puszcza Niepołomice
Do meczu pozostało:
4dn.18godz.16min.
11.30 X5.50 212.00 Odbierz 630 zł i typuj na eFortuna.pl Zarejestruj konto
Transmisja na żywo

Kontuzje, transfery, Honka, czyli co na fali w Kolejorzu

gergo lovrencicsWe wczo­ra­jszym meczu sparingowym nie wys­tąpili kon­tuzjowani piłkarze Kole­jorza. To głównie zawod­ni­cy Młodej Ekstrak­lasy roze­grali poje­dynek z Hapoelem Tel Awiw.

W barwach Lecha nie mieli okazji zade­bi­u­tować jeszcze Bar­ry Dou­glas oraz Szy­mon Pawłows­ki. Czy będą mieli oni okazję wys­tąpić już we wtorek pod­czas kole­jnego sparin­gi? — Jeśli Bar­ry Dou­glas rozpocznie trenin­gi w poniedzi­ałek, to ma szanse zagrać we wtorek. Szymek raczej we wtorek nie zagra. Nie był jeszcze na treningu z zespołem. Ta niedziela nic tutaj nie zmieni — komen­tu­je tren­er pier­wszego zespołu.

Lechi­ci roze­grali już kil­ka gier kon­trol­nych. Wtorkowa poty­cz­ka będzie ostat­nim sprawdzianem przed przyszło­ty­god­niowym meczem drugiej rundy LE. Piłkarze będą mieli pon­ad tydzień wol­nego od ryt­mu mec­zowego. Czy zatem tren­er przewidu­je jeszcze dodatkowe spotkanie sparingowe? — Na pewno już nie będziemy grali. Tych gier jest wystar­cza­ją­co. To nie jest testowanie w okre­sie przy­go­towaw­czym. My pracu­je­my ze sobą pon­ad rok. To nie jest tak, że nagle my musimy coś nowego zbu­dować. Obaw­iam się cza­su spęd­zonego na boisku i tego, z jakich zawod­ników będę mógł sko­rzys­tać w przyszłym tygod­niu, przy­go­towu­jąc się do meczu w Finlandii.

Sytu­ac­ja kadrowa Lecha Poz­nań nie jest dobra. Oprócz Pawłowskiego oraz Dou­glasa w pełni sił nie są jeszcze m.in. Bar­tosz Ślusars­ki, Rafał Muraws­ki, Keb­ba Ceesay czy Tomasz Kędzio­ra. — Czu­ję dyskom­fort. Sztab przekazy­wał na infor­ma­c­je o prob­lemach. Robimy wszys­tko, żeby zawod­ni­cy do nas dołączyli, ale też nie chce­my tego przyspieszać. Liga jest dłu­ga i nie będziemy kosztem zawod­ników wprowadzać ich do gra­nia. Prowadz­imy anal­izy. Wielu z zawod­ników, których dziś nie ma, boryka­ją się z mechan­iczny­mi uraza­mi. Bartek Ślusars­ki i Keb­ba Ceesay po meczu z Legią, Rafał Muraws­ki dogry­wał rundę z kon­tuzją. Poza Tomkiem Kędziorą i Bar­rym Dou­glasem są to urazy mechan­iczne, więc nie zmieni­amy naszego sposobu trenowa­nia, bo ci piłkarze, którzy dos­zli do nas po okre­sie przy­go­towaw­czym wyglą­da­ją dobrze.

Hon­ka Espoo. Pier­wszy ryw­al w Lidze Europe­jskiej na drodze Lecha Poz­nań do fazy grupowej.- Obaw­iamy się tego jak każdego spotka­nia. Nato­mi­ast obawa to nie jest chy­ba dobre słowo. Wyda­je mi się, że czu­je­my pewien niepokój, bo nie mamy kom­for­tu wyboru zawod­ników. I Ci zawod­ni­cy, którzy wys­tępu­ją w meczach kon­trol­nych będą grali, tylko zależy ter­az w jakiej formie będą, bo zmi­an może­my przeprowadz­ić tylko trzy i nikt więcej tych zmi­an nam nie da w Fin­landii. Ci piłkarze, którzy trenu­ją od początku okre­su przy­go­towaw­czego, gra­ją we wszys­t­kich sparingach powin­ni dać sobie radę, bo są dobry­mi piłkarza­mi – komen­tu­je tren­er Rumak.

Pawłows­ki, Dou­glas, Gos­tom­s­ki to jak na razie jedyni piłkarze, którzy wzmoc­nili szat­nię Lecha przed nad­chodzą­cym sezonem. Czy zatem może­my liczyć na jeszcze jakieś wzmoc­nienia? — Zobaczymy, co zro­bią władze klubu. Nato­mi­ast ja pracu­ję z tymi zawod­nika­mi, którzy są. Liczę na to każdego dnia od początku okre­su przy­go­towaw­czego, bo jak był już pier­wszy tren­ing to chci­ałem kogoś. Przy­jechał tylko Bar­ry Dou­glas. Ja wiedzi­ałem, że Szymek Pawłows­ki jest kon­tuzjowany, jed­nak nie myślałem, że będzie to tak dłu­go trwało i że dołączy do nas na ostat­nie dwa tygod­nie. Życie pisze swo­je sce­nar­iusze, ja muszę pra­cow­ać z tymi zawod­nika­mi, których mam i z nimi wygry­wać - kończy szkole­niowiec Kolejorza.

Kursy na mecze Lecha

Brak spotkań

Kursy bukmacherskie Ekstraklasa

Brak spotkań

Następny mecz

Ostatni mecz

Mecze Ekstraklasy

Tabela Ekstraklasy (gr. mistrzowska)

Tabela Ekstraklasy

Strzelcy Ekstraklasy

Archiwum newsów

Facebook

Get the Facebook Likebox Slider Pro for WordPress

Ten artykuł jest dostępny tylko w zagraniczej odsłonie tego serwisu.