02.06.2023, g. 02:30
NBA
Denver Nuggets vs Miami Heat
Do meczu pozostało:
0dn.23godz.50min.
11.12 X16.00 28.60 Odbierz 630 zł i typuj na eFortuna.pl Zarejestruj konto
Transmisja na żywo

Lech Poznań ma faworyta do objęcia stanowiska trenera. W tle przewija się jednak także zaskakujący kandydat

Lech Poznań ma faworyta do objęcia stanowiska trenera. W tle przewija się jednak także zaskakujący kandydat

Lech Poz­nań po zwol­nie­niu Dar­iusza Żuraw­ia z funkcji pier­wszego tren­era, ma mieć już gotowych kil­ka opcji. W najbliższych dni­ach ma zostać ogłos­zone nazwiska nowego szkole­niow­ca i choć wiele wskazu­je na to, że będzie nim Polak, to wiele mediów infor­mu­je o kon­tak­cie “Kole­jorza” z ciekawą osobą z zagranicy.

Stary znajomy niemal pewną opcją

Wszys­tko ukła­da się w stronę powro­tu do stol­i­cy Wielkopol­s­ki Macie­ja Sko­rży. Choć wiele osób kry­tyku­je ten ruch Lecha Poz­nań, to wyda­je się, że zbyt dużego ryzy­ka on nie pode­jmie. Sko­rża jest bowiem ostat­nim trenerem, który poprowadz­ił poz­na­ni­aków do mis­tr­zost­wa Pol­s­ki. Miało to miejsce w 2015 roku, dlat­ego wiele kibiców ma wąt­pli­woś­ci, czy szkole­niowiec, które­mu kom­plet­nie nie poszło w Pogo­ni Szczecin, da radę dru­gi raz zatri­um­fować w “Kole­jorzu”.

Lech Poz­nań ma być już jed­nak w pełni dogadany ze swoim starym zna­jomy. Co ciekawe, wielu dzi­en­nikarzy — cho­ci­aż­by por­tali “Weszło” czy “Sport.pl” infor­mu­ją, że wło­darze Lecha kon­tak­towali się z Alek­siejem Szpilewskim. 33-latek z sukce­sem prowadzi kazach­s­ki Kajrat Ałmaty, a jego kon­trakt obow­iązu­je tylko do koń­ca bieżącego sezonu, ale jest szansa sprowadzenia go wcześniej.

Zobacz również: Mikael Ishak śrubu­je indy­wid­u­al­ny rekord

Na wyobraźnie w kon­tekś­cie tego szkole­niow­ca dzi­ała to, gdzie pobier­ał nau­ki w zawodzie tren­era. Szpilews­ki ksz­tał­cił się w Akademii Red Bul­la Salzburg, a jest to miejsce uznawane za abso­lut­ny europe­js­ki top w tym zakre­sie. Co więcej, w dłuższej per­spek­ty­wie, Szpilews­ki ma by roz­pa­try­wany jako następ­ca Juliana Nagels­man­na w RB Lip­sk. Wiele wskazu­je jed­nak na to, że oso­ba tego tren­era pozostanie w stre­fie marzeń, ponieważ Lech ostat­ni raz miał się z nim kon­tak­tować w styczniu.

Kursy na mecze Lecha

Brak spotkań

Kursy bukmacherskie Ekstraklasa

Brak spotkań

Następny mecz

Ostatni mecz

Mecze Ekstraklasy

Tabela Ekstraklasy (gr. mistrzowska)

Tabela Ekstraklasy

Strzelcy Ekstraklasy

Archiwum newsów

Facebook

Get the Facebook Likebox Slider Pro for WordPress

Ten artykuł jest dostępny tylko w zagraniczej odsłonie tego serwisu.