31.05.2023, g. 18:45
Eredivisie
Breda vs Emmen
Do meczu pozostało:
1dn.5godz.2min.
13.00 X3.75 22.00 Odbierz 630 zł i typuj na eFortuna.pl Zarejestruj konto
Transmisja na żywo

Lech-Ruch: Odbić się od ligowego dna

Lech-Ruch: Odbić się od ligowego dna

Po ligowej prz­er­wie wracamy na ekstrak­la­sowe boiska. W dwu­nastej kole­jce ekstrak­lasy Lech Poz­nań pode­jmie na włas­nym tere­nie zespół Ruchu Chorzów. 
Po 11 kole­jkach nas­tro­je w drużynie mis­trza Pol­s­ki nie są dobre. Złe wyni­ki w lidze przełożyły się na stanow­cze decyz­je władz klubu – tren­era Macie­ja Sko­rżę na stanowisku szkole­niow­ca Lecha zastąpił w poniedzi­ałek Jan Urban. Kole­jorz zaj­mu­je jede­naste miejsce w tabeli z dorobkiem pię­ciu punk­tów. Lech Poz­nań ma na swoim kon­cie zaled­wie jed­no wygrane ligowe spotkanie. Ostat­ni raz trzy punk­ty lechi­ci wywal­czyli w meczu z Lechią Gdańsk… 25 lip­ca. W ekstrak­lasie poz­na­ni­a­cy prze­grali już ośmiokrot­nie, w tym trzy razy na INEA Sta­dion­ie. — My musimy punk­tować, wygry­wać. nie jest ważne z kim gramy. Nie może­my sobie poz­wolić na wiele wpadek. Potrze­bu­je­my tych punk­tów, aby zła­pać kon­takt z druży­na­mi z pier­wszej ósem­ki. Wszyscy wiemy, jak wyglą­da sytu­ac­ja. Będę życzył wszys­tkim, żeby remisowali - przyz­nał na kon­fer­encji pra­sowej tren­er Urban.

Zespołowi z Górnego Śląs­ka idzie nieco lep­iej. Podopieczni tren­era Walde­mara For­nali­ka są na 13. miejs­cu w tabeli i mają aż osiem punk­tów przewa­gi nad „Poz­nańską Loko­mo­ty­wą”. Ruchowi nie idzie jed­nak w spotka­ni­ach wyjaz­dowych. Na ter­e­nach ryw­al chor­zowian­ie wygrali zaled­wie raz (na cztery mecze) – w Kiel­cach pokon­ali Koronę 2:1.

Ostat­ni raz Ruch Chorzów tri­um­fował przy Buł­garskiej w sezonie 1999/2000. Wów­czas goś­cie pokon­ali podopiecznych ówczes­nego tren­era Mar­i­ana Kurowskiego 2:1.

Oba zespoły mierzyły się już ze sobą w 1/8 finału Pucharu Pol­s­ki. Do ćwierć­fi­nału awan­sował Lech Poz­nań po samobójczej bram­ce Rafała Grodzickiego.

Tuż przed sezonem w drużynie czter­nas­tokrot­nego mis­trza Pol­s­ki doszło do kilku kluc­zowych kadrowych zmi­an. Chorzów opuś­cili: Fil­ip Starzyńs­ki, Bartłomiej Babi­arz, Piotr Stawar­czyk, Grze­gorz Kuświk, Jakub Kowal­s­ki i Marcin Mali­nows­ki. Pod koniec okien­ka trans­fer­owego klub z uli­cy Cichej opuś­cił Eduards Višņakovs. Z kolei do ekipy Ruchu dołączyli Michał Koj, Mateusz Cichoc­ki (obaj obrona) oraz Maciej Iwańs­ki, Artur Lenar­tows­ki, Tomasz Podgórs­ki i Kamil Włody­ka (wszyscy pomoc). Pod­sta­wowym napast­nikiem chor­zowian został były zawod­nik Wisły Kraków Mar­iusz Stępiński.
Sytu­ac­ja kadrowa Ruchu Chorzów nie jest dobra.

Tren­er Jan Urban nie ma prob­le­my ze skom­ple­towaniem składu na sobot­ni mecz. Szkole­niowie Ruchu nie będzie mógł sko­rzys­tać z: Michała Heli­ka, Rołan­da Gigoła­je­wa, pauzu­ją­cych za kart­ki Rafała Grodz­ick­iego i Mar­ka Szyn­drowskiego. Niepewny jest wys­tęp Pawła Olek­sego, który powraca po ura­zie mięś­nia dwugłowego.

Pier­wszy gwiz­dek sędziego Musi­ała o 18:00 na INEA Stadionie.

Kursy na mecze Lecha

Brak spotkań

Kursy bukmacherskie Ekstraklasa

Brak spotkań

Następny mecz

Ostatni mecz

Mecze Ekstraklasy

Tabela Ekstraklasy (gr. mistrzowska)

Tabela Ekstraklasy

Strzelcy Ekstraklasy

Archiwum newsów

Facebook

Get the Facebook Likebox Slider Pro for WordPress

Ten artykuł jest dostępny tylko w zagraniczej odsłonie tego serwisu.