Linetty: Stadion Narodowy to nasz dom

Linetty: Stadion Narodowy to nasz dom

Karol Linet­ty pojaw­ił się na boisku pod koniec drugiej częś­ci spotka­nia, ale tren­er goś­ci – Lars Lager­back wyróżnił młodego pomoc­ni­ka Lecha Poznań. 

Na pomec­zowej kon­fer­encji pra­sowej tren­er Islandii przyz­nał, że oprócz Rober­ta Lewandowskiego na boisku bard­zo spodobał mu styl gry zawod­ni­ka Lecha Poz­nań. — Takie słowa są miłe. Na pewno będzie mnie to moty­wowało do więk­szej pra­cy – przyz­na­je po meczu sam zainteresowany.

Piątkowy mecz nie zaczął się dobrze dla Biało-Czer­wonych. Pola­cy szy­bko stra­cili bramkę, bo już w czwartej min­u­cie spotka­nia po faulu Łukasza Szukały sędzia podyk­tował rzut karny dla gości.

- Przez cały mecz byliśmy cier­pli­wi. Wiedzieliśmy, że wygramy to spotkanie. Cier­pli­wie gral­iśmy z tyłu. Gdy udało nam się strzelić bramkę na 2:1 to wierzyliśmy, że wyjdziemy zwycięsko z poje­dynku, mimo tego, że chwilę później znów był remis – oce­nia Karol Linet­ty. — Wys­zliśmy na 3:2. Islandia musi­ała się trochę otworzyć, my czekaliśmy na kon­trę i wygral­iśmy 4:2. Pokaza­l­iśmy charak­ter. Sta­dion Nar­o­dowy to nasz dom i musimy tu zawsze wygry­wa ć. Robimy to, co może­my, aby spraw­ić radość Naszym kibi­com – kontynuuje.

Po awan­sie do finałów Euro 2016 atmos­fera w zes­pole jest bard­zo dobra – widać to gołym okiem. Uśmiech nie zni­ka z twarzy naszych zawodników.

– Cieszy to, że nie prze­gry­wamy u siebie i gramy dobrze. Mimo tego, że stra­cil­iśmy bramkę na samym początku spotka­nia to atakowal­iśmy prze­ci­wni­ka. Nasza druży­na jest bard­zo dobra. Piłkarze mają wysok­ie umiejęt­noś­ci i pokaza­l­iśmy to w drugiej częś­ci meczu – zaz­nacza pomoc­nik mis­trza Polski.

Islandia była rewelacją elim­i­nacji. Piłkarze z kra­ju gejz­erów w spotka­ni­ach o awans do finałów Euro 2016 stra­cili tylko sześć bramek.

– Pokaza­li w piątek, że mają umiejęt­noś­ci i potrafią grać w piłkę. My byliśmy lep­si, a 12 zawod­nik nam moc­no poma­gał – oce­nia rywala Linetty.

Już we wtorek reprezen­tac­ja Pol­s­ki zagra drugie towarzyskie spotkanie we Wrocław­iu – rywalem naszych zawod­ników będzie kadra Czech. Linet­ty na Sta­dion­ie Nar­o­dowym pokazał się zaled­wie przez kil­ka min­ut. Czy dostanie więcej cza­su na grę w kole­jnym meczu?

- Zostały trzy trenin­gi i muszę pokazać się z jak najlep­szej dys­pozy­cji. Jeśli tren­er uzna, ze jestem zespołowi potrzeb­ny, to może mnie wys­tawi – przyz­na­je. — Marze­niem każdego zawod­ni­ka jest być w kadrze i cieszę się, że tu jestem. Będę z tego poby­tu czer­pał jak najwięcej. W ser­cu mam tylko Pol­skę. Chcę grać dla kra­ju – dodaje.

Kursy na mecze Lecha

Brak spotkań

Kursy bukmacherskie Ekstraklasa

Brak spotkań

Następny mecz

Ostatni mecz

Mecze Ekstraklasy

Tabela Ekstraklasy (gr. mistrzowska)

Tabela Ekstraklasy

Strzelcy Ekstraklasy

Archiwum newsów

Facebook

Get the Facebook Likebox Slider Pro for WordPress