Lokomotywa w remoncie. Trwają ostatnie prace

Lokomotywa w remoncie. Trwają ostatnie prace

Już niebawem  loko­mo­ty­wa Ty-51 183 stanie przy Buł­garskiej.  Cały czas pod­dawana jest ona pra­com związanym z wymi­aną i uzu­pełnie­niem ubytków zewnętrznej kon­strukcji. To najważniejszy i najbardziej czasochłon­ny etap renowacji parowozu.

Parowóz od kilku tygod­ni tonie w huku uderzanego met­alu, sycze­niu pal­ników i szu­mie szli­fierek. Wszys­tko okras­zone jest spek­tak­lem ognia i iski­er.

- Prace nad renowacją naszej loko­mo­ty­wy wkroczyły w najbardziej zaawan­sowany etap — mówi Łukasz Borow­icz, rzecznik pra­sowy Lecha Poz­nań. — Wszys­tkie prace toczą się zgod­nie z planem. Cieszymy się, że real­iza­c­ja pro­jek­tu prze­b­ie­ga bez utrud­nień i nie jest w żaden sposób zagrożona — doda­je.

Po zakończe­niu naprawy poszy­cia parowóz prze­jdzie ponowne śru­towanie, by uzyskać jed­no­li­ty, matowy wygląd. Następ­nie Ty-51 183 wraz z węglarską zaczną odzyski­wać ory­gi­nalne bar­wy — zostaną poma­lowane czarną far­bą grun­tową, a następ­nie czarną emal­ią. Obręcze kół, zgar­ni­acze i poręcze będą koloru czer­wonego. Ostat­nim etapem będzie zamon­towanie szy­by, osłona brezen­towa, reflek­to­ry, tablicz­ki i osłony. Przyję­ty har­mono­gram prac zakła­da ukończe­nie renowacji loko­mo­ty­wy na początku kwiet­nia 2016 roku.

Wów­czas zostaną dopięte do koń­ca for­mal­noś­ci związane z postaw­ie­niem parowozu przy Buł­garskiej. Wybrana zostanie również fir­ma budowlana, która przy­go­tu­je stanowisko dla Ty-51 183.

- Mamy już gotowy szczegółowy pro­jekt wykon­aw­czy — mówi Woj­ciech Ter­piłows­ki, kierown­ik dzi­ału Pro­mocji i Reklamy Lecha Poz­nań. — Przekaza­l­iśmy go spon­sorowi pro­jek­tu, Kom­panii Piwowarskiej, która poszuku­je wykon­aw­cy pro­jek­tu. Najważniejsze będzie jed­nak uzyskanie poz­wole­nia na ustaw­ie­nie loko­mo­ty­wy ze strony Wydzi­ału Urban­isty­ki i Architek­tu­ry Urzę­du Mias­ta. Ta pro­ce­du­ra jest nieste­ty czasochłon­na. Sza­cu­je­my, że odsłonię­cie Loko­mo­ty­wy będzie możli­we w drugim kwartale tego roku — doda­je.

Real­iza­c­ja pomysłu kibiców stała się możli­wa dzię­ki współpra­cy ze spon­sorem klubu, marką Lech Pils oraz poz­nańską Fab­ryką Pojazdów Szynowych Hipolit Cegiel­s­ki SA, która pod­jęła się zada­nia odrestau­rowa­nia loko­mo­ty­wy.

źródło: Prze­mysław Szyszka/Lech Poznań/www.lechpoznan.pl
tekst: infor­ma­c­ja pra­sowa

  BONUS 1259 PLN W STS  Odbierz Freebet 20 zł, 30 zł bez ryzyka i bonus 1200 zł. Typuj mecze Lecha na stronie www.STS.pl

Sponsor serwisu

  BONUS 1259 PLN W STS  

Odbierz 1259 zł i typuj mecze Lecha na www.STS.pl

Kursy na mecze Lecha

Pogoń Szczecin - Lech Poznań

PKO BP Ekstraklasa

07/03/2021 / 15:00

Lech Poznań - Piast Gliwice

PKO BP Ekstraklasa

14/03/2021 / 17:30

Pogoń Szczecin - Lech Poznań

PKO BP Ekstraklasa

07/03/2021 / 15:00

Lech Poznań - Piast Gliwice

PKO BP Ekstraklasa

14/03/2021 / 17:30

Pogoń Szczecin - Lech Poznań

PKO BP Ekstraklasa

07/03/2021 / 15:00

Pogoń Szczecin - Lech Poznań

PKO BP Ekstraklasa

07/03/2021 / 15:00

Kursy bukmacherskie Ekstraklasa

Zagłębie Lubin - Jagiellonia Białystok

PKO BP Ekstraklasa

06/03/2021 / 17:30

Raków Częstochowa - Cracovia Kraków

PKO BP Ekstraklasa

06/03/2021 / 20:00

Piast Gliwice - Stal Mielec

PKO BP Ekstraklasa

07/03/2021 / 12:30

Pogoń Szczecin - Lech Poznań

PKO BP Ekstraklasa

07/03/2021 / 15:00

Śląsk Wrocław - Legia Warszawa

PKO BP Ekstraklasa

07/03/2021 / 17:30

Zagłębie Lubin - Jagiellonia Białystok

PKO BP Ekstraklasa

06/03/2021 / 17:30

Raków Częstochowa - Cracovia Kraków

PKO BP Ekstraklasa

06/03/2021 / 20:00

Piast Gliwice - Stal Mielec

PKO BP Ekstraklasa

07/03/2021 / 12:30

Pogoń Szczecin - Lech Poznań

PKO BP Ekstraklasa

07/03/2021 / 15:00

Śląsk Wrocław - Legia Warszawa

PKO BP Ekstraklasa

07/03/2021 / 17:30

Zagłębie Lubin - Jagiellonia Białystok

PKO BP Ekstraklasa

06/03/2021 / 17:30

Raków Częstochowa - Cracovia Kraków

PKO BP Ekstraklasa

06/03/2021 / 20:00

Piast Gliwice - Stal Mielec

PKO BP Ekstraklasa

07/03/2021 / 12:30

Pogoń Szczecin - Lech Poznań

PKO BP Ekstraklasa

07/03/2021 / 15:00

Śląsk Wrocław - Legia Warszawa

PKO BP Ekstraklasa

07/03/2021 / 17:30

Zagłębie Lubin - Jagiellonia Białystok

PKO BP Ekstraklasa

06/03/2021 / 17:30

Raków Częstochowa - Cracovia Kraków

PKO BP Ekstraklasa

06/03/2021 / 20:00

Piast Gliwice - Stal Mielec

PKO BP Ekstraklasa

07/03/2021 / 12:30

Pogoń Szczecin - Lech Poznań

PKO BP Ekstraklasa

07/03/2021 / 15:00

Śląsk Wrocław - Legia Warszawa

PKO BP Ekstraklasa

07/03/2021 / 17:30

Następny mecz

Ostatni mecz

Mecze Ekstraklasy

Tabela Ekstraklasy (gr. mistrzowska)

Tabela Ekstraklasy

Strzelcy Ekstraklasy

Archiwum newsów

Facebook

Get the Facebook Likebox Slider Pro for WordPress