06.10.2023, g. 20:30
PKO BP Ekstraklasa
Lech Poznań vs Puszcza Niepołomice
Do meczu pozostało:
5dn.2godz.3min.
11.30 X5.50 212.00 Odbierz 630 zł i typuj na eFortuna.pl Zarejestruj konto
Transmisja na żywo

Mikołajki z Lechem — odsłona pierwsza. Czas na zmagania sportowe!

Mikołajki z Lechem — odsłona pierwsza. Czas na zmagania sportowe!

Za nami szós­ta edy­c­ja Lech Con­fer­ence. Nie obyło się bez efek­townych prelekcji. 

Całość Lech Con­fer­ence podzielono na dwie częś­ci. Do połud­nia swo­je prelekc­je mieli goś­cie zagraniczni. Prze­mowy rozpoczął Sam Hur­rel z Chelsea  FC, który pod­powiedzi­ał zgro­mad­zonym tren­erom, w jaki sposób doskon­al­ić grę 1x1 w dzi­ała­ni­ach ofen­sy­wnych w gru­pach U7-U9. Kole­j­na prelekc­ja należała do Mas­si­m­il­iano Mar­chio (Juven­tus FC). Włos­ki tren­er skupił się także na zada­ni­ach ofen­sy­wnych młodych piłkarzy (U10-U12), ale w dzi­ała­ni­ach doskonale­nia pra­cy zespołowej i utrzymy­wa­nia się przy piłce. Ostat­ni wykład z częś­ci zagranicznej należał do Nic­ka Mar­sha­la z Liv­er­poolu, który opowiedzi­ał o filo­zofii szkole­nia akademii Liv­er­pool FC.

Po prz­er­wie obi­ad­owej miały miejs­ca wys­tąpi­enia pol­s­kich przed­staw­icieli. Na samym początku głos zabrali pra­cown­i­cy Klini­ki Rehas­port. Prelekc­je rozpoczął dok­tor Jakub Kryś­ci­ak (fizjolog), opowiada­jąc o gospo­darce wod­no-elek­troli­towej sportow­ców. W dal­szej częś­ci Anna-Maria Boruc­ka (diete­tyk) przed­staw­iła, jakie właś­ci­woś­ci i dzi­ałanie ma sok z buraków. Blok Rehas­portu zamknął dr Andrzej Pyda (ortope­da), który opowiedzi­ał o diag­nos­tyce i lecze­niu skrę­ca­nia stawu skokowego.

Po tej częś­ci miał miejsce poka­zowy tren­ing KKS Lech Poz­nań. Woj­ciech Tomaszews­ki oraz Prze­mysław Małec­ki (tren­erzy) przed­staw­ili, jakie środ­ki treningowe są stosowane na poziomie U17-U19 w kwestii współpra­cy zawod­ników w dzi­ała­ni­ach atakowa­nia w środ­ku pola. Po częś­ci teo­re­ty­cznej odbyła się jed­nos­t­ka treningowa zawod­ników “Kole­jorza”.

Prze­dostat­ni wykład należał do Romana Koł­to­nia. Dzi­en­nikarz Pol­satu Sport przed­staw­ił, jaką rolę odgry­wa tren­er we współczes­nych mediach.

Gwiazdą tegorocznej edy­cji Lech Con­fer­ence był Tomasz Wał­doch. Były reprezen­tant Pol­s­ki scharak­tery­zował okres roz­wo­ju piłkarzy między wiekiem juniorskim a seniorskim, pod­kreśla­jąc, jakie trud­noś­ci napo­tyka­ją młodzi zawodnicy.

W napię­tym har­mono­gramie dnia nie zabrakło miejs­ca na prz­er­wę, pod­czas której uczest­ni­cy mogli wymienić się spostrzeżeniami.

Kursy na mecze Lecha

Brak spotkań

Kursy bukmacherskie Ekstraklasa

Brak spotkań

Następny mecz

Ostatni mecz

Mecze Ekstraklasy

Tabela Ekstraklasy (gr. mistrzowska)

Tabela Ekstraklasy

Strzelcy Ekstraklasy

Archiwum newsów

Facebook

Get the Facebook Likebox Slider Pro for WordPress

Ten artykuł jest dostępny tylko w zagraniczej odsłonie tego serwisu.