Możdżeń: Każdy mecz jest obowiązkiem, by go wygrać

Możdżeń: Każdy mecz jest obowiązkiem, by go wygrać

Mateusz Możdżeń uważa, że najważniejsze jest zdoby­wanie trzech punk­tów w spotka­niu. Wynik meczu nie jest wów­czas istotny.

Od początku sezonu Mateusz Możdżeń wys­tępował jedynie na pozy­cji obroń­cy. Dawno nie oglą­dal­iśmy zawod­ni­ka w środ­ku pola, w linii pomo­cy - Po częś­ci w jakimś stop­niu jestem już przyzwycza­jony do gry w obronie. Całą rundę grałem na pozy­cji defen­so­ra. Jed­nak to ja jestem w ostat­niej linii przed bramkarzem i to na mnie spoczy­wa duży ciężar. Nie ma niko­go za mną – sko­men­tował zawodnik.

Cały czas nie wiado­mo, co z kon­trak­tem młodego piłkarza. Od kilku tygod­ni trwa­ją roz­mowy z klubem, jed­nak sam zain­tere­sowany krótko uci­na tem­at – To nie tem­at na dziś. Inny dzień na to przyjdzie.

W sobotę Lech zmierzy się z Zagłę­biem, prze­dostat­nia drużyną w ligowej tabeli. Miedziowi słyną przede wszys­tkim z gry na skrzy­dłach — Znam oso­biś­cie Miłosza Przy­beck­iego. Wiem, jakim jest szy­bkim zawod­nikiem. Pod kątem miejs­ca w tabeli Zagłę­bie to nie jest moc­na druży­na. Jed­nak każdy mecz jest inny i nie może­my sug­erować się tylko poprzed­ni­mi wynika­mi naszych ryw­al – komen­tu­je Możdżeń.

Lech nie powinien mieć prob­le­my z wygraniem jutrze­jszego meczu. Dla lechitów to spotkanie o szy­bkie trzy punk­ty i podtrzy­manie dobrej dys­pozy­cji? — Każdy mecz jest obow­iązkiem, by go wygrać. To nor­mal­na sprawa. Oczeki­wa­nia wobec nas są duże. Atmos­fera w szat­ni jest bard­zo dobra. W ostat­nim cza­sie zdoby­wamy mnóst­wo bramek, jed­nak nie gramy też na zero z tyłu. Każdy z nas będzie zad­owolony, gdy będzie nawet 1:0. Ważne, by wygrać spotkanie. Nam zależy na trzech punk­tach — kończy pomoc­nik Kolejorza.

Kursy na mecze Lecha

Brak spotkań

Kursy bukmacherskie Ekstraklasa

Brak spotkań

Następny mecz

Ostatni mecz

Mecze Ekstraklasy

Tabela Ekstraklasy (gr. mistrzowska)

Tabela Ekstraklasy

Strzelcy Ekstraklasy

Archiwum newsów

Facebook

Get the Facebook Likebox Slider Pro for WordPress