06.10.2023, g. 20:30
PKO BP Ekstraklasa
Lech Poznań vs Puszcza Niepołomice
Do meczu pozostało:
4dn.13godz.38min.
11.30 X5.50 212.00 Odbierz 630 zł i typuj na eFortuna.pl Zarejestruj konto
Transmisja na żywo

Nielsen: Nigdy, ale to nigdy się nie poddaję

Nielsen: Nigdy, ale to nigdy się nie poddaję

Testy medy­czne Nic­ki Bille Nielse­na zakończyły się pozy­ty­wnie. Napast­nik związał się z Kole­jorzem 2,5 let­ni kon­trak­tem z możli­woś­cią przedłuże­nia o rok. 

Celem numer jeden w zes­pole mis­trza Pol­s­ki było sprowadze­nie napast­ni­ka w zimowym okienku trans­fer­owym. 27-let­ni Duńczyk, który prze­by­wał we wtorek na tes­tach medy­cznych w Klin­ice Rehas­port, ostat­nio wys­tępował w Esb­jerg fB.

Nielsen zda­je sobie sprawę z tego, w jakiej sytu­acji jest Lech Poz­nań.  — Mam świado­mość tego, że początek sezonu nie był dla Kole­jorza ide­al­ny. Ja tu przy­chodzę jed­nak po to, by wygry­wać. Różni­ca punk­towa między Lechem a lid­erem z Gli­wic jest spo­ra, ale mnie to kom­plet­nie nie intere­su­je. Chcę wygry­wać, wygry­wać i tylko wygry­wać - podkreśla.

Napast­nik przez week­end prze­by­wał w stol­i­cy Wielkopol­s­ki. Zobaczył sta­dion, mias­to i negocjował warun­ki swo­jego kon­trak­tu. — Ogromne wraże­nie zro­bił na mnie sta­dion i pro­fesjon­alne pode­jś­cie przed­staw­icieli klubu, z który­mi kon­tak­towałem się przy okazji spraw trans­fer­owych. Wielką przy­jem­noś­cią będzie też gra dla pub­licznoś­ci z Poz­na­nia. Miałem już okazję zobaczyć na filmikach w internecie, jak wyglą­da atmos­fera na try­bunach przy Buł­garskiej - zaz­nacza piłkarz.

Mot­to życiowe zawod­ni­ka ide­al­nie wpa­sowu­je się do drużyny Lecha Poz­nań. — Nigdy, ale to nigdy się nie pod­da­ję. Zawsze wal­czę do koń­ca, bo kocham wygry­wać. Mogę zapewnić, że kibice nigdy nie zobaczą mnie odpuszcza­jącego w jakiejkol­wiek sytu­acji. Minusy? Nie przy­pom­i­nam sobie - pod­kreśla.

Po pod­pisa­niu kon­trak­tu z Lechem, piłkarz wyle­ci do Mala­gi, a następ­nie uda się do Alhau­rin de Grande, gdzie lechi­ci od poniedzi­ałku przy­go­towu­ją się do drugiej częś­ci sezonu.

źródło: fot. Prze­mysław Szyszka/ Lech Poz­nań / lechpoznan.pl
źródło wypowiedzi: infor­ma­c­ja prasowa

Kursy na mecze Lecha

Brak spotkań

Kursy bukmacherskie Ekstraklasa

Brak spotkań

Następny mecz

Ostatni mecz

Mecze Ekstraklasy

Tabela Ekstraklasy (gr. mistrzowska)

Tabela Ekstraklasy

Strzelcy Ekstraklasy

Archiwum newsów

Facebook

Get the Facebook Likebox Slider Pro for WordPress

Ten artykuł jest dostępny tylko w zagraniczej odsłonie tego serwisu.